SK - Slovenská CZ - Česká EN - Anglická PL - Polská RO - Rumunská RU - Ruská TR - Turecká UA - Ukrajinská
SK - Slovenská
  • CZ - Česká
  • EN - Anglická
  • PL - Polská
  • RO - Rumunská
  • RU - Ruská
  • TR - Turecká
  • UA - Ukrajinská

BioBos IBR marker live lyofilizát a rozpúšťadlo na suspenziu

Hlavná stránka Novinky Novinky v sortimente BioBos IBR marker live lyofilizát a rozpúšťadlo na suspenziu

11.7.2017

BioBos IBR marker live lyofilizát a rozpúšťadlo na suspenziu

Vakcína na aktívnu imunizáciu hovädzieho dobytka na zníženie intenzity a dĺžky trvania klinických príznakov vírusovej infekcie spôsobenej BHV-1 (IBR – infekčná bovinná rhinotracheitida) a na zníženie vylučovania terénneho vírusu.

Nástup imunity:
Nástup imunity bol preukázaný 7 dní po intranazálnej vakcinácii a za 14 dní po intramuskulárnej vakcinácii zvierat  bez mateřských protilátek

Trvanie imunity:
6 mesiacov po základnej vakcinácii

Dĺžka imunity po intranazálnej aplikácii vo veku od 2 týždňov, bola preukázaná infekčným  pokusom len u zvierat bez materských protilátok a to v dĺžke 10 týždňov, tj. do aplikácie druhej dávky intramuskulárne od 3 mesiacov života.

Vakcína sa môže použiť  počas gravidity a laktácie.

Dávkovanie a spôsob podania lieku

Vakcínu rozpustiť bezprostredne před použitím aseptickým zmiešaním lyofilizátu s rozpúšťadlom v dvoch krokoch:

  1. Vstreknúť vhodný objem rozpúšťadla do liekovky s lyofilizátom
  2. Dobře protrepať a vytiahnuť resuspendovaný lyofilizát z liekovky s lyofilizátom a zmiešat´so zvyškom rozpúšťadla v liekovke s rozpúšťadlom.

Dávkovanie: 2 ml rekonštituovanej vakcíny na zviera

Spôsob podania lieku:

Intranazálně  - od 2 týždňov života až do dosiahnutie 3 mesiacov života
Intramuskulárně – od 3 mesiacov života

Podať jednu dávku 2 ml rekonštituovanej vakcíny intranazálně teľatám  od 14 dní života s použitím intranazálného aplikátora. 

http://www.bioveta.sk/sk/pripravky-1/veterinarne-pripravky/biobos-ibr-marker-live-lyofilizat-a-rozpustadlo-na-suspenziu-1.html