SK - Slovenská CZ - Česká EN - Anglická PL - Polská RO - Rumunská RU - Ruská TR - Turecká UA - Ukrajinská
SK - Slovenská
  • CZ - Česká
  • EN - Anglická
  • PL - Polská
  • RO - Rumunská
  • RU - Ruská
  • TR - Turecká
  • UA - Ukrajinská

BioBos Respi 3 injekčná suspenzia pre hovädzí dobytok

Hlavná stránka Novinky Novinky v sortimente BioBos Respi 3 injekčná suspenzia pre hovädzí dobytok

15.6.2015

BioBos Respi 3 injekčná suspenzia pre hovädzí dobytok

Na aktívnu imunizáciu hovädzieho dobytka proti vírusu bovinnej parainfluenzy 3 (PI3V), bovinnému respiračnému syncytiálnímu vírusu (BRSV) a infekcii vyvolanej Mannheimia haemolytica sérotypu A1.

 
 
 

 

 

 

 

 
 
Jedna vakcinačná dávka (2 ml) obsahuje:

Bovinný respiračný syncytiálny vírus (BRSV) inaktivovaný, kmeň BiO-24 RP  1*

Bovinný Parainfluenza 3 vírus (PI3V) inaktivovaný, kmeň Bio-23 RP  1*

Mannheimia haemolytica, inaktivovaný kmeň DSM 5283, sérovar 1A RP  1*

Injekčná suspenzia.

Ružovkastá tekutina s prítomnosťou sedimentu.

Cieľové druhy zvierat

Hovädzí dobytok.

Indikácie s upresnením pre cieľový druh zvierat

Na aktívnu imunizáciu hovädzieho dobytka proti:

  • vírusu bovinnej parainfluenzy 3 (PI3V), na redukciu priemerného titra a dĺžky trvania vylučovania vírusu,
  • bovinnému respiračnému syncytiálnímu vírusu (BRSV), na redukciu priemerného titra a dĺžky trvania vylučovania vírusu a redukciu klinických príznakov,
  • infekcii vyvolanej Mannheimia haemolytica sérotypu A1, na redukciu klinických príznakov a pľúcnych lézií.

Nástup imunity: Protilátková odpoveď proti BRSV, PI3V a Mannheimia haemolytica dosahuje najvyššiu úroveň 3 týždne po primovakcinácii.

Trvanie imunity: Po primovakcinácii pretrváva imunita najmenej 6 mesiacov.

Použitie počas gravidity, laktácie a znášky

Môže byť použitý počas gravidity. Vplyv vakcinácie na laktáciu nebol sledovaný.

Dávkovanie a spôsob podania lieku 

Vakcinačná dávka - 2 ml. Vakcínu aplikovať subkutánne.

Pred použitím je nutné vakcínu zohriať na teplotu 15 – 25 °C a obsah liekovky pretrepať.

Primovakcinácia (základná vakcinácia):

Prvá injekcia: dávka 2 ml od 8. týždňa života

Druhá injekcia: dávka 2 ml o 2 až 4 týždne neskôr

Revakcinácia:

V problémových chovoch sa odporúča revakcinácia 1 dávkou (2 ml) 6 mesiacov po primovakcinácii, prípadne pred rizikovým obdobím v konkrétnom chove (napr. presun zvierat, zmena systému ustajnenia atď.).

Ochranná lehota

0 dní.

Čas použiteľnosti

Čas použiteľnosti veterinárneho lieku zabaleného v pôvodnom obale: 2 roky.

Čas použiteľnosti po prvom otvorení vnútorného obalu: 10 hodín.

Osobitné bezpečnostné opatrenia pre uchovávanie

Uchovávať a prepravovať chladené pri 2°C – 8°C.

Balenie:

1 x 2 ml, 10 x 2 ml, 20 x 2 ml, 1 x 10 ml, 10 x 10 ml

1 x 10 ml, 1 x 20 ml, 1 x 50 ml, 1 x 100 ml

10 x 10 ml, 5 x 20 ml, 10 x 20 ml¨

 

Ku každému baleniu sa prikladá schválená „Písomná informácia pre používateľov“.

Nie všetky veľkosti balenia sa musia uvádzať na trh.