SK - Slovenská CZ - Česká EN - Anglická PL - Polská RO - Rumunská RU - Ruská TR - Turecká UA - Ukrajinská
SK - Slovenská
 • CZ - Česká
 • EN - Anglická
 • PL - Polská
 • RO - Rumunská
 • RU - Ruská
 • TR - Turecká
 • UA - Ukrajinská

BioBos Respi 4 injekčná suspenzia pre hovädzí dobytok

Hlavná stránka Novinky Novinky v sortimente BioBos Respi 4 injekčná suspenzia pre hovädzí dobytok

15.6.2015

BioBos Respi 4 injekčná suspenzia pre hovädzí dobytok

Na aktívnu imunizáciu hovädzieho dobytka proti vírusu bovinnej parainfluenzy 3, bovinnému respiračnému syncytiálnemu vírusu, vírusu bovinnej vírusovej diarey a zárodku Mannheimia (Pasteurella) haemolytica sérotypu A1.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jedna vakcinačná dávka (2 ml) obsahuje:

Virus respiratoris syncytialis bovis inactivatum, kmeň BiO-24   RP  1*

Virus parainfluensis 3 bovis  inactivatum, kmeň Bio-23 RP  1*

Virus diarrhoeae bovis inactivatum., kmeň BiO-25   RP  1*

Mannheimia (Pasteurella) haemolytica inactivata, kmeň DSM 5283, sérovar 1A   RP  1*

Lieková forma

Injekčná suspenzia.

Naružovelá  tekutina s prítomnosťou  sedimentu.

Cieľový druh

Dobytok od 2 týždňa veku.

Indikácie pre použitie so špecifikovaním cieľového druhu

Na aktívnu imunizáciu dobytka proti:

 • - vírusu bovinnej parainfluenzy 3, na zníženie infekcie,
 • - bovinnému respiračnému syncytiálnemu vírusu, na zníženie infekcie a klinických príznakov,
 • - vírusu bovinnej vírusovej diarey, na zníženie infekcie,
 • - zárodku Mannheimia (Pasteurella) haemolytica sérotypu A1, na zníženie klinických príznakov a pľúcnych lézií.
Nástup imunity:

Protilátková odozva proti BRS vírusu, PI 3 vírusu, BVD vírusu a Mannheimia haemolytica dosahuje najvyššiu úroveň za 3 týždne po úplnom imunizačnom programe.

Ďalšia  revakcinácia sa v prípade potreby odporúča v intervale 6 mesiacov po prevedení základnej imunizácie.

Doba trvania imunity:

Po revakcinácii pretrváva imunita najmenej 6 mesiacov.

Použitie počas gravidity,  laktácie, znášky

Môže byť použitý počas gravidity.

Dávkovanie a spôsob podania lieku 

Vakcinačná dávka - 2 ml.

Vakcína sa aplikuje subkutánne. 

Pred použitím je treba vakcínu ohriať na teplotu 15 – 25 °C a obsah liekovky pretrepať.

Základná imunizácia (vakcinácia s nasledovnou revakcináciou):

Odporúča sa vakcinovať teľatá od 8 týždňov veku s revakcináciou za 2 - 4 týždne (vakcinovať možno teľatá už od 2 týždňov veku).

Revakcinácia:

V problémových chovoch sa odporúča ďalšia revakcinácia v období 6 mesiacov po základnej imunizácii, prípadne pred rizikovým obdobím v konkrétnom chove (napr. presun zvierat, zmena systému ustajnenia atď.).

Gravídne kravy a jalovice:

Vakcinácia s nasledovnou revakcináciou v období 7 - 5 týždňov a 4 - 2 týždne  pred očakávaným dátumom pôrodu z dôvodu zvýšenia odolnosti potomstva kolostrálnou cestou.

Ochranná   lehota

Bez ochrannej lehoty.

Čas použiteľnosti

Čas použiteľnosti veterinárneho lieku zabaleného v pôvodnom obale 2 roky.

Čas použiteľnosti po prvom otvorení vnútorného balenia 10 hodín.

Osobitné bezpečnostné opatrenia na uchovávanie

Uchovávať v chladničke pri teplote (2°C - 8°C)

Balenie

1 x 2 ml, 10 x 2 ml, 20 x 2 ml, 1 x 10 ml, 10 x 10 ml

1 x 10 ml, 1 x 20 ml, 1 x 50 ml, 1 x 100 ml

10 x 10 ml, 5 x 20 ml, 10 x 20 ml