SK - Slovenská CZ - Česká EN - Anglická PL - Polská RO - Rumunská RU - Ruská TR - Turecká UA - Ukrajinská
SK - Slovenská
 • CZ - Česká
 • EN - Anglická
 • PL - Polská
 • RO - Rumunská
 • RU - Ruská
 • TR - Turecká
 • UA - Ukrajinská

Biocan NOVEL - vakcíny budúcnosti

Hlavná stránka Novinky Novinky v sortimente Biocan NOVEL - vakcíny budúcnosti

16.6.2015

Biocan NOVEL - vakcíny budúcnosti

Spoločnosť Bioveta, a.s. predstavuje nový rad vakcín pre psy nazvaný Biocan NOVEL, ktorý bol v rámci centrálnej registrácie úspešne zaregistrovaný už v trinástich krajinách Európskej únie.

Vakcíny Biocan NOVEL boli pripravené úplne v súlade s najnovšími trendmi vo vakcinológii a sú produkované s pomocou najmodernejších technológií.

Spoločnosť je presvedčená, že rad Biocan NOVEL bude veterinárnym lekárom vyhovovať nielen svojim antigénnym spektrom, ktoré umožňuje variabilitu vakcinačného programu, ale že veterinári ocenia aj nový bezpečnostný prvok, plastové uzávery typu flip-off.

Rad Biocan NOVEL tvoria štyri vakcíny:

 

 

Biocan NOVEL DHPPi/L4R

Kombinovaná vakcína proti CPV, CDV, CAV - 1, CAV - 2, CPiV a štyrom sérovarom leptospír a besnote

   


Biocan NOVEL DHPPi/L4 

Kombinovaná vakcína proti CPV, CDV, CAV - 1, CAV - 2, CPiV a štyrom sérovarom leptospír

   


Biocan NOVEL DHPPi  

Kombinovaná vakcína proti CPV, CDV, CAV - 1, CAV - 2 a CPiV

   


Biocan NOVEL Pi/L4 

Kombinovaná vakcína proti štyrom sérovarom leptospír a parainfluenze psov

   


Biocan NOVEL

AKTUÁLNY KMEŇ CPV - 2b
 • Súčasťou vakcín je aktuálny vysoko imunogénny vírus CPV - 2b
 • Vakcíny s obsahom tohto kmeňa chránia proti kmeňom CPV - 2a, CPV - 2b a CPV - 2c
ŠTYRI SÉROSKUPINY LEPTOSPÍR
 • Vakcíny obsahujú štyri vysoko patogénne a najrozšírenejšie séroskupiny leptospír L. canicola, L. icterohaemorrhagiae, L. grippotyphosa a L. bratislava
 • Chránenosť proti leptospiróze nastupuje už štyri týždne po základnej vakcinácii
VYSOKO IMUNOGÉNNY KMEŇ PSINKY
 • Kmeň CDV je vysoko imunogénnym kmeňom príbuzným kmeňu Onderstepoort, vo svete najpoužívanejšiemu kmeňu psinky poskytujúcemu vynikajúcu protilátkovú odozvu
ÚČINNÝ VÍRUS BESNOTY
 • Chránenosť proti besnote nastupuje dva týždne po jednej aplikácii vykonanej vo veku nad dvanásť týždňov
 • Kombinovanú vakcínu s besnotou možno použiť u šteniat už vo veku od 6 týždňov; v tomto prípade je nevyhnutné vykonať revakcináciu
NÁSTUP IMUNITY
 • Nástup imunity proti CDV, CPV, CAV-1 a CAV-2 u séronegatívnych jedincov je potvrdený už tri týždne po jednej aplikácii
TROJROČNÁ IMUNITA*
 • Dĺžka imunity proti CPV, CDV, CAV a besnote počas troch rokov bola overená čelenžnými testami

*V priebehu roka 2015 bude údaj o trojročnej imunite doplnený do príbalovej informácie

BEZ VEDĽAJŠÍCH REAKCIÍ
 • Leptospiry sú opakovane filtrované a čistené tak, aby výsledný obsah proteínov používaných pri kultivácii leptospír dosahoval nízke koncentrácie; vďaka týmto opatreniam sú vedľajšie reakcie minimalizované
NAJVÝHODNEJŠIA CENA

medzi prémiovými vakcínami pre psy

 

VAKCÍNA BOLA ÚSPEŠNE TESTOVANÁ NA VETERINÁRNYCH PRACOVISKÁCH VO FRANCÚZSKU, NEMECKU A VEĽKEJ BRITÁNII