SK - Slovenská CZ - Česká EN - Anglická PL - Polská RO - Rumunská RU - Ruská TR - Turecká UA - Ukrajinská
SK - Slovenská
  • CZ - Česká
  • EN - Anglická
  • PL - Polská
  • RO - Rumunská
  • RU - Ruská
  • TR - Turecká
  • UA - Ukrajinská

BioEquin FH injekčná emulzia pre koně

Hlavná stránka Novinky Novinky v sortimente BioEquin FH injekčná emulzia pre koně

15.7.2015

BioEquin FH injekčná emulzia pre koně

Na aktívnu imunizáciu koní k znízeniu výskytu respiračních infekcií a klinických príznakov sposobených vírusom chrípky koní a herpes vírusom koní (EHV-1) Na aktívnu imunizáciu k zníženiu výskytu abortov gravidních kobýl vyvolaných infekcou herpesvírusom koní (EHV-1)

Obsah nových kmenov chrípkového vírusu v súlade s odporúčaním OIE

Vynikajúca znášanlivosť a nízká aplikačná dávka 1 ml pre intramuskulárnu aplikáciu

Vakcinačná schéma vyhovuje požiadavkám na ochranu proti chrípke aj EHV-1

Vakcína overená pre bezpečnú aplikáciu u gravidných kobýl

Vakcína pre prevenciu abortov o zmiernenie príznakov infekcie dýchacích vyvolané   chrípkovými EHV-1 u hríbat, ročkov i mladých koní

Obsah aktuálneho abortogenného EHV-1 vírusa kmeňa izolovaného na území ČR, ktorý poskytuje krížovou tiež proti EHV-4 imunitu