SK - Slovenská CZ - Česká EN - Anglická PL - Polská RO - Rumunská RU - Ruská TR - Turecká UA - Ukrajinská
SK - Slovenská
  • CZ - Česká
  • EN - Anglická
  • PL - Polská
  • RO - Rumunská
  • RU - Ruská
  • TR - Turecká
  • UA - Ukrajinská

BIOSUIS M.hyo injekčná emulzia pre ošípané

Hlavná stránka Novinky Novinky v sortimente BIOSUIS M.hyo injekčná emulzia pre ošípané

15.6.2015

BIOSUIS M.hyo injekčná emulzia pre ošípané

Na aktívnu imunizáciu výkrmových prasiat za účelom zmiernenia následkov infekcie Mycoplasma hyopneumoniae – pôvodcu enzootickej pneumónie prasiat.

 
 
 
 
 
 
1 vakcinačná dávka (2 ml vakcíny) obsahuje:

Účinné látky:

Mycoplasma hyopneumoniae, inaktivovaná RP ≥ 1*

Injekčná emulzia.

Žltobiela až ľahko ružovkastá mliečna tekutina bez sedimentu alebo len s minimálnym množstvom ľahko roztrepateľného sedimentu.

Cieľový druh

Ošípané (výkrmové prasatá)

Indikácie pre použitie so špecifikovaním cieľového druhu

Na aktívnu imunizáciu výkrmových prasiat za účelom zmiernenia následkov infekcie Mycoplasma hyopneumoniae – pôvodcu enzootickej pneumónie prasiat.

U vakcinovaných prasiatok bol nástup aktívnej imunity preukázaný 14 dní po vakcinácii alebo  revakcinácii ak boli aplikované 2 dávky. Vakcína zaistí dĺžku trvania imunity počas výkrmu.

Nežiaduce účinky (frekvencia výskytu a závažnosť)

Po aplikácii môže dôjsť ku vzniku lokálnej reakcie s  priemerom do 3 cm, ktorá samovoľne vymizne v priebehu 3 dní. U niektorých zvierat môže dôjsť k prechodnému zvýšeniu telesnej teploty o max. 1,0°C.

Ojedinele sa môže vyskytnúť hypersenzitívna reakcia. V takom prípade je nutné bezodkladne zahájiť primeranú liečbu.

Použitie počas gravidity,  laktácie, znášky

Neodporúča sa používať počas gravidity a laktácie.

Dávkovanie a spôsob podania lieku 

Vakcinácia:        

Vakcinačná dávka 2 ml sa aplikuje podľa nasledovnej schémy:

1 dávka má byť aplikovaná prasiatkam starším ako 10 dni.

Na farmách so silným infekčným tlakom M. hyopneumoniae môžu byť aplikované 2 dávky v intervale 3 týždňov od 7 dňa života.

Výber vakcinačnej  schémy závisí na znalosti konkrétnej situácie výskytu ochorenia v konkrétnom chove.

Spôsob podania: intramuskulárne, najlepšie do paraaurikulárnej oblasti.

Pred použitím je treba obsah liekovky vytemperovať na teplotu 15 – 25°C a dôkladne pretrepať.

Ochranná  lehota

0 dní.

Čas použiteľnosti

Čas použiteľnosti veterinárneho lieku zabaleného v pôvodnom obale: 2 roky

Čas použiteľnosti po prvom otvorení vnútorného obalu: 10 hodín.

Osobitné bezpečnostné opatrenia pre uchovávanie

Uchovávať v chladničke pri teplote (2°C - 8°C).Chrániť pred svetlom. Nezamrazovať.

Balenie

10 x 5 dávok  (10 x 10 ml), 1 x 50 dávok (1 x 100 ml) , 1 x 125 dávok (1 x 250 ml)