SK - Slovenská CZ - Česká EN - Anglická PL - Polská RO - Rumunská RU - Ruská TR - Turecká UA - Ukrajinská
SK - Slovenská
  • CZ - Česká
  • EN - Anglická
  • PL - Polská
  • RO - Rumunská
  • RU - Ruská
  • TR - Turecká
  • UA - Ukrajinská

NALGOSED 10 mg/ml injekčný roztok

Hlavná stránka Novinky Novinky v sortimente NALGOSED 10 mg/ml injekčný roztok

22.6.2020

NALGOSED 10 mg/ml injekčný roztok

Centrálne pôsobiace analgetikum zo skupiny syntetických opiátov s agonistickým a antagonistickým účinkom.

Obsah

Prípravok obsahuje v 1 ml butorphanolum 10 mg.

Injekčný roztok.

Číry, bezfarebný roztok.

Cieľové druhy zvierat

Kone psy, mačky.

Indikácie s upresnením pre cieľový druh zvierat

Prípravok je u koní indikovaný na analgéziu a sedáciu, u psov a mačiek na analgéziu, sedáciu a preanestéziu.

KÔŇ:

Analgetikum: Tlmenie miernej až silnej abdominálnej bolesti gastrointestinálneho pôvodu vrátane koliky. Prípravok tlmí bolesť vznikajúcu v súvislosti s kolikou alebo pôrodnými stavmi.

Sedatívum: Na sedáciu po podaní stanovených agonistov alfa2-adrenoceptoru (medetomidin hydrochlorid, romifidin).

Sedácia pri liečebných a diagnostických postupoch na stojacom zvierati.

PES:

Analgetikum: Tlmenie miernej až silnej bolesti súvisiacej s pooperačnými postupmi, predovšetkým po ortopedických operáciách alebo operáciách mäkkých tkanív.

Sedatívum: V kombinácii s medetomidin hydrochloridom.

Preanestetikum: Podanie prípravku v preanestézii znižuje dávku celkových anestetík, hlavne thiopentalu sodného. Prípravok je podávaný ako súčasť anestetického protokolu v kombinácii s medetomidin hydrochloridom a ketamínom.

MAČKA:

Analgetikum: Tlmenie miernej až silnej bolesti súvisiacej s operačnými postupmi, hlavne s kastráciou, ortopedickými operáciami alebo operáciami mäkkých tkanív.

Sedatívum: V kombinácii s medetomidin hydrochloridom.

Preanestetikum: Podanie prípravku v preanestézii znižuje dávku celkových anestetík, hlavne thiopentalu sodného. Prípravok je podávaný ako súčasť anestetického protokolu v kombinácii s medetomidin hydrochloridom a ketamínom.

Viac sa o tomto prípravku dočítate v príbalovej informácii.