SK - Slovenská CZ - Česká EN - Anglická PL - Polská RO - Rumunská RU - Ruská TR - Turecká UA - Ukrajinská
SK - Slovenská
  • CZ - Česká
  • EN - Anglická
  • PL - Polská
  • RO - Rumunská
  • RU - Ruská
  • TR - Turecká
  • UA - Ukrajinská

OXYTOCIN BIO 5 IU/ml injekčný roztok

Hlavná stránka Novinky Novinky v sortimente OXYTOCIN BIO 5 IU/ml injekčný roztok

12.1.2017

OXYTOCIN BIO 5 IU/ml injekčný roztok

Podporný prostriedok pri pôrode, počas puerperálneho obdobia pri ochabnutosti maternicového svalstva a pri agalakcii

Jeden ml lieku obsahuje  5,0  IU oxytocinu

Cieľový druh

Kravy, kobyly, ovce, kozy, prasnice, suky.

Indikácie pre použitie so špecifikovaním cieľového druhu

Podporný prostriedok pri pôrode: primárna a sekundárna ochabnutosť kontrakcií a urýchlenie vypudzovacej fázy pôrodu.

Počas puerperálneho obdobia: ochabnutosť maternicového svalstva: stimulácia involúcie v prípade zadržania lôžka a výklopu maternice ( podáva sa ihneď po pôrode alebo cisárskom reze a opakuje sa o dve až štyri hodiny neskôr), odstránenie patologického obsahu maternice, endometritída, pyometra.

Agalakcia v dôsledku poruchy spúšťania mlieka u všetkých cieľových druhov. Odstránenie reziduálneho mlieka a toxického materiálu z vemena po pôrode a počas terapie pri infekčných mastitídach u kráv.

Dávkovanie a spôsob podania lieku 

Kravy

Nečinnosť maternice, spúšťanie mlieka, mastitída, involúcia maternice : 20 – 40 IU (i. m. alebo s. c.),

2,5 – 10 IU (i. v.).

Kobyly

Nečinnosť maternice: 20 – 40 IU (i. m. alebo s. c.), 2,5 – 10 IU (i. v.).

Zadržiavanie placenty: 10 – 20 IU (i. m. alebo s. c.).

Spúšťanie mlieka, involúcia maternice: 40 IU (i. m. alebo s. c.), 10 IU (i. v.)

Ovce, kozy

Nečinnosť maternice: 10 IU (i. m. alebo s. c.), 0,5 – 2,5 IU (i. v.).

Spúšťanie mlieka, involúcia maternice: 10 – 20 IU (i. m. alebo s. c.), 0,5 – 2,5 IU (i. v.).

Prasnice

Nečinnosť maternice, involúcia maternice, retencia placenty, spúšťanie mlieka: 10 – 30 IU (i. m. alebo s. c.), 0,5 – 2,5 IU (i. v.).

Suky 

Nečinnosť maternice, involúcia maternice, retencia placenty, spúšťanie mlieka 2 – 10 IU (i. m. alebo

s. c.), 0,5 IU (i. v.) 

Spôsob podania:

Liek je možné aplikovať intramuskulárne (i. m.), subkutánne (s. c.) alebo intravenózne (i. v.). Pre vnútrožilovú infúziu je možné liek riediť fyziologickým roztokom alebo 5% roztokom glukózy.

V pôrodníckych indikáciách je možná pomalá intravenózna aplikácia, ďalej podkožná alebo vnútrosvalová aplikácia. Preferuje sa opakované podávanie malých dávok pred jednou veľkou dávkou. U oviec by mala byť uprednostnená vnútrosvalová aplikácia.

Pomalá intravenózna aplikácia sa používa na vyvolanie ejekcie reziduálneho mlieka a na vypudenie zadržovanej placenty. Pri intravenóznej aplikácii malých dávok by príslušný produkt mal byť riedený väčším množstvom fyziologického roztoku.

 

Oxytocín je prirodzene sa vyskytujúci nonapeptid, ktorý je uvolňovaný zo zadného laloka hypofýzy. Oxytocín vykazuje uterotonickú aktivitu a podporuje ejekciu mlieka. Fyziologicky významná je najmä stimulácia svaloviny maternice počas pôrodu. Táto stimulácia je realizovaná aktiváciou MAP (mitogén aktivujúci proteín) kinázy prostredníctvom G proteínu buniek myometria. Stimuláciou oxytocínom ďalej dochádza k uvoľňovaniu prostaglandínu E2 bunkami amniónu, čo má tiež významnú úlohu v iniciácii pôrodu.Oxytocín ďalej akútne stimuluje sekréciu prostaglandínu PGF bunkami endometria, čo navodzuje u negravídnych zvierat luteolýzu. Tento účinok oxytocínu je sprostredkovaný jeho väzbou na membránové receptory a aktiváciou fosfolipázy C, čo vedie k spusteniu intracelulárnej kaskády reakciou vedúcou k mobilizácii kyseliny arachidonovej z membránových fosfolipidov. Mobilizovaná kyselina arachidonová je oxygenovaná na prostaglandin PGH2 prostredníctvom prostaglandín H2 endoperoxidsyntetázy PGHS-2 a potom konvertovaný na PGF PGF syntetázou. Účinkom oxytocínu dochádza ku zvýšeniu koncentrácie PGHS-2 mRNA, čo takisto ovplyvňuje sekréciu PGF. Tento prostaglandín, podobne ako prostaglandín E2 ovplyvňuje kontraktilitu myometria.
Pri intravenóznej aplikácii je nástup účinku oxytocínu u všetkých cieľových druhov veľmi rýchly (v priebehu 20 – 30 sekúnd) a doba pôsobenia krátka (5 – 10 minút). Polčas rozpadu je okolo 20 minút v závislosti od liečeného druhu. Pri intramuskulárnom alebo subkutánnom podaní je doba nástupu účinku medzi 5 až 10 minútami a doba účinku sa pohybuje medzi 20 – 30 minútami. V priebehu nasledujúcich 20 minút potom účinnosť klesá. Pri stimulácii ejekcie mlieka je nástup účinku pomerne rýchly a v priemere je počas 3 minút po aplikácii z vemena ejekované ¾ objemu vemena.

 

Veľkosť balenia:

 1 x 50 ml, 12 x 50 ml, 24 x 50 ml