SK - Slovenská CZ - Česká EN - Anglická PL - Polská RO - Rumunská RU - Ruská TR - Turecká UA - Ukrajinská
SK - Slovenská
  • CZ - Česká
  • EN - Anglická
  • PL - Polská
  • RO - Rumunská
  • RU - Ruská
  • TR - Turecká
  • UA - Ukrajinská

BIOVETA – oficiálny český vystavovateľ na svetovej výstave EXPO 2015

Hlavná stránka Novinky Výstavy a kongresy BIOVETA – oficiálny český vystavovateľ na svetovej výstave EXPO 2015

27.4.2015

BIOVETA – oficiálny český vystavovateľ na svetovej výstave EXPO 2015 Spoločnosť Bioveta, a.s. sa bude prezentovať spoločne s ďalšími šiestimi poprednými českými spoločnosťami a organizáciami v rámci špeciálnej národnej expozície nazvanej Laboratórium života na Všeobecnej svetovej výstave EXPO 2015. Výstava prebehne v talianskom Miláne od 1. mája 2015 a potrvá do 31. októbra toho istého roku. Zúčastniť sa jej má asi 130 krajín.

Všetci partneri národnej českej expozície (Bioveta, a.s., Ústav organickej chémie a biochémie AV ČR, Nafigate, Bioveta, Ústav experimentálnej botaniky, Block, CzechGlobe, ZOO Praha), ktorých činnosť sa vzťahuje k hlavnej téme výstavy EXPO 2015 „Potraviny pre planétu, energia pre život“, svojou účasťou významne prispejú k reprezentácii Českej republiky na Všeobecnej svetovej výstave.

Český národný pavilón, na ktorého tvorbe sa podieľajú významní designéri a výtvarní umelci ako Federico Díaz, Jakub Nepraš, Lukáš Rittstein, Maxim Velšovský, bude prezentovať výsledky vedy, ktoré sú jedinečné aj vo svetovom meradle.

K ústrednej téme výstavy EXPO 2015 chce Česká republika prispieť ako krajina, ktorá má bohatú tradíciu v oblasti poľnohospodárskej i potravinárskej výroby a súčasne ako krajina, ktorá je v  špecifických oboroch svetovou jednotkou. Bude prezentovať skúsenosti a inovácie v starostlivosti o vodné zdroje a ich využívanie, výsledky výskumu biochemických a nanotechnologických vedeckých ústavov aplikované pri starostlivosti o životné prostredie, o zdravie ľudí a zvierat a pri výrobe zdravotne nezávadných potravín.

EXPO 2015 je pre spoločnosť Bioveta, a.s. veľkou príležitosťou pre marketingovú komunikáciu ako v Českej republike, tak aj na svetovej úrovni. Spoločnosti bude venovaná exkluzívna marketingová prezentácia prostredníctvom mediálnych partnerov, Českej televízie, Českého rozhlasu, v celoplošnej dennej tlači.Sdílet: tw.png, 637B fb3.png, 512B gg.png, 716B in.png, 595B