SK - Slovenská CZ - Česká EN - Anglická PL - Polská RO - Rumunská RU - Ruská TR - Turecká UA - Ukrajinská
SK - Slovenská
 • CZ - Česká
 • EN - Anglická
 • PL - Polská
 • RO - Rumunská
 • RU - Ruská
 • TR - Turecká
 • UA - Ukrajinská

História

Hlavná stránka O spoločnosti História

 • História spoločnosti Bioveta začína už v roku 1918, kedy vznikol Štátny ústav na rozpoznanie zvieracích nákaz a výrobu očkovacích látok
 • Ústav bol umiestnený v Ivanovicích na Hané na pozemkoch bývalého panstva bavorského korunného princa Ruprechta.
 • V roku 1951 bol názov ústavu zmenený na Bioveta Ivanovice na Hané
 • Súčasne s touto zmenou vzniklo aj logo podniku, charakterizované názvom bioveta nad položenou ampulou v modrom alebo čiernom poli.
 • Táto ochranná známka je registrovaná od r. 1951 v registri ochranných známok Českej republiky a od r. 1965 je tento názov chránený aj medzinárodne.
 • V priebehu sedemdesiatych a osemdesiatych rokov prešla spoločnosť Bioveta zložitým vývojom a niekoľkokrát zmenila organizačnú štruktúru cez národný podnik, špecializovaný podnik až po štátnu inštitúciu.
 • V roku 1995 bol štátny podnik Bioveta sprivatizovaný formou verejnej súťaže spoločnosťou  Bioveta, s. r. o. , ktorá bola dňom 1. júla 1996 transformovaná na akciovú spoločnosť.

Historie Biovety