SK - Slovenská CZ - Česká EN - Anglická PL - Polská RO - Rumunská RU - Ruská TR - Turecká UA - Ukrajinská
SK - Slovenská
  • CZ - Česká
  • EN - Anglická
  • PL - Polská
  • RO - Rumunská
  • RU - Ruská
  • TR - Turecká
  • UA - Ukrajinská

ALFADIN 100 mg/ml dermálny roztok

Hlavná stránka Prípravky Veterinárne prípravky ALFADIN 100 mg/ml dermálny roztok

Prípravok na dezinfekciu pokožky a slizníc, operačného, injekčného, kastračného polia, k povrchové dezinfekcii

Typ prípravku: Antiseptiká, dezinfekcia
Cieľový druh zvierat: Ovca, Ošípaná, Pes, Koza, Mačka, Hovädzí dobytok, Kôň, Hydina
Registrované na Slovensku   

Potrebujete poradiť?

1 ml obsahuje:

Povidonum iodinatum (10%) 0,1 g

Dermálny roztok.Takmer číra tekutina hnedočiernej farby.

Cieľový druh

Hovädzí dobytok, ovce, kozy, ošípané, kone, vtáky, psy a mačky.

Indikácie pre použitie so špecifikovaním cieľového druhu

Roztok ALFADIN je dezinfekčný prostriedok, ktorý ničí množstvo choroboplodných zárodkov (antimikrobiálny účinok) a je vhodný na dezinfekciu pokožky a slizníc. Liek pôsobí účinne proti baktériám, vírusom, plesniam a prvokom. Používa sa na dezinfekciu operačného, injekčného a kastračného poľa, dezinfekciu vonkajších rodidiel, dezinfekciu pupočného pahýľa novorodených mláďat, na laváž rán. Na použitie pri povrchovej dezinfekcii strukov, mliečnej žľazy, na dezinfekciu rúk a všetku povrchovú dezinfekciu. Liek je prakticky netoxický. Roztok ALFADIN je antimikrobiálne účinný v rozmedzí pH 1,5 - 6. 

Použitie počas gravidity,  laktácie, znášky

Ovplyvnenie nie je známe.

Liekové interakcie a iné formy vzájomného pôsobenia

Roztok ALFADIN sa nesmie používať spoločne s enzymatickými masťami.

Pri absorpcii do systémového obehu sa môže znížiť účinok perorálnych antikoagulancií.

Dávkovanie a spôsob podania lieku 

Liek sa nanáša neriedený priamo na operačné pole či miesto určené na dezinfekciu. Na laváž rán sa používa v riedení 1–2 ml komerčného roztoku na 100 ml sterilného fyziologického roztoku.

Predávkovanie (príznaky, núdzové postupy, antidotá) ak sú potrebné

Liek je určený len na krátkodobé, miestne použitie, predávkovanie je pri tomto spôsobe podania nepravdepodobné.

Čas použiteľnosti

Čas použiteľnosti veterinárneho lieku zabaleného v pôvodnom obale 3 roky.

Čas použiteľnosti po prvom otvorení vnútorného balenia 28 dní.

Osobitné bezpečnostné opatrenia na uchovávanie

Uchovávať pri teplote 15°C až 25°C. Chrániť pred svetlom. Uchovávať na suchom mieste.

Uchovávajte mimo dosahu detí!

Balenie

1 x 20 ml, 1 x 250 ml, 1 x 1000 ml