SK - Slovenská CZ - Česká EN - Anglická PL - Polská RO - Rumunská RU - Ruská TR - Turecká UA - Ukrajinská
SK - Slovenská
  • CZ - Česká
  • EN - Anglická
  • PL - Polská
  • RO - Rumunská
  • RU - Ruská
  • TR - Turecká
  • UA - Ukrajinská

ALFADIN liq. chir.

Hlavná stránka Prípravky Veterinárne prípravky ALFADIN liq. chir.

Medicinálne dezinfekčné mydlo, na hygienickú dezinfekciu rúk a dezinfekciu rúk pred chirurgickým zákrokom

Typ prípravku: Antiseptiká, dezinfekcia
Zatiaľ neregistrované na Slovensku   

Potrebujete poradiť?

Zloženie:

Účinná látka: Iodopovidonum 75 mg (7,5%) v 1 ml roztoku na vonkajšie použitie a dezinfekciu.

Pomocné látky: Lauryléter sulfát sodný, Cocamidopropyl betaín, Lauryléter sulfojantaran sodný, Jodičnan sodný, Glycerol, Polymérna akrylová kyselina, Hydrogénfosforečnan sodný dodekahydrát, Kyselina citrónová, Hydroxid sodný, Aqua purificata.

Forma: 

Liquidum chirurgicum

Popis prípravku:

Červenohnedá homogénna viskózna tekutina charakteristického zápachu.

Farmakoterapeutická skupina:

Lokálne antiseptikum, dezinficiens

Charakteristika:

Chirurgický roztok Alfadin je antiseptický prostriedok so širokým spektrom antimikrobiálnych účinkov (ničí baktérie, huby, selektívne vírusy i prvoky) spôsobilý na dezinfekciu kože. Jeho aktívny dezinfekčný agens je aktívny jód v koncentrácii 7,5 mg/1 ml.

Farmakokinetika:

K minimálnej absorpcii jódu môže dôjsť, keď sa jodopovidonum aplikuje lokálne na intaktnej koži. Pri aplikácii na porušenú kožu môže byť absorpcia výraznejšia a môže viesť k interferencii s funkciou štítnej žľazy. V organizme sa jód zmení na jodid, ktorý sa koncentruje najmä v tejto žľaze. Jodidy, ktoré nie sú zachytené štítnou žľazou, sú eliminované obličkami, v menšej miere stolicou, slinami a potom. Jodidy ďalej prechádzajú cez placentárnu bariéru a vylučujú sa do materského mlieka.

Indikácia:

Hygienická dezinfekcia rúk, dezinfekcia rúk pred chirurgickým zákrokom.

Kontraindikácia:

Precitlivenosť na jód alebo inú zložku prípravku, hypertyreóza, adenóm štítnej žľazy, dermatitis herpetiformis Duhring, zápaly kože, poškodenie obličiek, gravidita, laktácia, použitie pred liečbou alebo vyšetrením rádioaktívnym jódom (pri liečbe ochorenia thyreoidey). Ak sa stavy uvedené v tomto odseku vyskytnú len v období používania prípravku, informujte o tom vášho ošetrujúceho lekára.

Interakcie:

Účinky prípravku Alfadin liq. chir. a účinky iných súčasne užívaných liekov sa môžu navzájom ovplyvňovať. Váš lekár by preto mal byť informovaný o všetkých liekoch, ktoré v súčasnosti užívate, alebo ktoré začnete užívať, a to na lekársky predpis i bez lekárskeho predpisu. Než začnete k prípravku Alfadin liq. chir. súčasne užívať voľne predajný liek, poraďte sa s vaším ošetrujúcim lekárom. Ak vám lekár bude odporúčať alebo predpisovať nejaký liek, informujte ho, že používate prípravok Alfadin liq. chir. Prípravok sa nesmie aplikovať súčasne s enzymatickými masťami (enzymatické zložky týchto prípravkov by stratili účinnosť) ani s dezinfekčnými prostriedkami obsahujúcimi ortuť. Ortuť reaguje s jódom obsiahnutým v prípravku na jodid ortuťnatý, ktorý je silne žieravý. Preto nemožno nanášať zlúčeniny ortuti súčasne s chirurgickým roztokom Alfadin ani krátko po jeho použití. Prípravok je inkompatibilný s redukčnými látkami, soľami alkaloidov a látkami s kyslou reakciou.

Upozornenie:

O vhodnosti súčasného používania chirurg. roztoku Alfadin s inými liekmi s lokálnym pôsobením sa poraďte s lekárom. Zosvetlenie roztoku signalizuje zníženie jeho antimikrobiálnych účinkov. Rozklad urýchľuje pôsobenie svetla a teplota nad 40 °C. Nepoužívať súčasne s ostatnými dezinfekčnými roztokmi. Prípravok môže dočasne zafarbiť drahé kovy. Pred použitím prípravku u nedonosených detí, novorodencov a dojčiat do 6 mesiacov treba zvážiť užitočnosť prípravku, pretože by mohlo dôjsť k poškodeniu štítnej žľazy dieťaťa. Prípravok nesmie prísť do kontaktu s očnými spojivkami. Ak sa tak napriek všetkej opatrnosti stane, oči ihneď vypláchnite veľkým množstvom vody. Pri náhodnom použití prípravku dieťaťom sa ihneď poraďte s lekárom.

Dávkovanie:

Chirurgický roztok Alfadin sa vždy používa v koncentrovanej forme – neriedený. Hygienická dezinfekcia rúk: ruky a predlaktie sa dôkladne umyjú mydlom a tečúcou teplou vodou. Všetko mydlo sa musí dobre opláchnuť, aby na koži nezostali žiadne zvyšky mydla. Potom sa naleje 5 ml roztoku na dlaň a rovnomerne sa rozotrie po oboch rukách a predlaktiach. V prípade potreby sa pridá trochu vody na vytvorenie peny a pokračuje sa v dôkladnom intenzívnom umývaní penou aspoň 2 minúty. Nakoniec sa ruky i predlaktie opláchnu v dostatočnom množstve tečúcej teplej vody.

Predoperačná dezinfekcia rúk: ruky a predlaktia sa dôkladne umyjú mydlom a tečúcou teplou vodou. Všetko mydlo sa musí dobre opláchnuť tak, aby na koži nezostali žiadne zvyšky mydla. 10 ml chirurgického roztoku Alfadin sa naleje na dlaň a rovnomerne rozotrie po oboch rukách a predlaktiach. V prípade potreby sa pridá trochu vody na vytvorenie peny a pokračuje sa v dôkladnom intenzívnom umývaní, prípadne s pomocou kefky, až 2,5 minúty. Po dôkladnom opláchnutí pod tečúcou teplou vodou sa táto procedúra opakuje s ďalšími 10 ml roztoku opäť 2,5 minúty. Nakoniec sa ruky a predlaktia dôkladne opláchnu sterilnou vodou. Po dezinfekcii a omytí sterilnou vodou sa na osušenie použije sterilný uterák.

Doba dezinfekcie: 5 minút (2×2,5 minúty). Spotreba chirurg. roztoku Alfadin: 20 ml. Pri používaní prípravku sa odporúča kožu rúk ošetrovať vhodným kozmetickým krémom.

Nežiaduce účinky:

U citlivých jedincov môže v ojedinelých prípadoch objaviť prechodná iritácia kože, ako je pálenie, svrbenie kože, sčervenanie (až vriedky), splývajúca vyrážka až mokvanie. Preto sa pred prvým použitím chirurgického roztoku Alfadin odporúča urobiť skúšobné hygienické alebo predoperačné umytie. Ak sa vyskytne podráždenie, alebo sa pri používaní objavia iné neobvyklé reakcie, poraďte sa o ďalším používaní prípravku s lekárom.

Tehotenstvo a laktácia:

Neodporúča sa používať roztok Alfadin od tretieho mesiaca gravidity a počas laktácie. Keď je jeho použitie nevyhnutné, je možné iba pod stálym lekárskym dozorom a po starostlivom individuálnom zvážení.

Balenie:

200 ml – fialová plastová fľaša s kvapkadlom, uzáver, príbalové informácie.

Spôsob skladovania:

Skladovať na suchom mieste pri teplote do 25 °C. Chrániť pred svetlom. Ukladať mimo dosahu detí!

Doba použiteľnosti:

24 mesiacov