SK - Slovenská CZ - Česká EN - Anglická PL - Polská RO - Rumunská RU - Ruská TR - Turecká UA - Ukrajinská
SK - Slovenská
 • CZ - Česká
 • EN - Anglická
 • PL - Polská
 • RO - Rumunská
 • RU - Ruská
 • TR - Turecká
 • UA - Ukrajinská

AMOXICILLIN BIOVETA 150 mg/ml LA injekčná suspenzia

Hlavná stránka Prípravky Veterinárne prípravky AMOXICILLIN BIOVETA 150 mg/ml LA injekčná suspenzia

Injekčné antibiotikum pre dobytok, ovce, ošípané a psy

Typ prípravku: Antibiotiká, chemoterapeutiká
Cieľový druh zvierat: Hovädzí dobytok, Pes, Ovca, Ošípaná
Zatiaľ neregistrované na Slovensku   

Potrebujete poradiť?

Zloženie - 100 ml:

Amoxicillinum trihydricum 17,221 g (zodpovedá 15 g amoxicilínu)

Lieková forma:

Injekcia

Spôsob účinku:

Amoxicilín je semisyntetický derivát penicilínu, stabilný voči kyselinám, so širokým spektrom účinku proti grampozitívnym i gramnegatívnym mikroorganizmom.
Mechanizmus účinku, podobne ako u ostatných penicilínov, spočíva v blokáde syntézy bunkovej steny baktérií. ATB sa naviaže na špecifický väzbový proteín, nastane inhibícia syntézy bunkovej steny blokádou syntézy peptidoglykánu a aktivácia autolytických enzýmov v bunkovej stene, ktorá vedie k léziam steny a spôsobí smrť bunky.

Antibakteriálna šírka amoxicilínu zahŕňa širokú škálu mikróbov, ako sú Staphylococcus spp., Streptococcus spp. (neprodukujúcich penicilinázu), Haemophilus spp., Corynebacterium spp., Brucella spp., Shigella spp., Clostridium spp., Fusobacterium necrophorum, Erysipelothrix rhusiopthiae, Listeria monocytogenes (MIC 10 µg/ml), Streptococcus faecalis, Salmonella spp., E. coli, Proteus mirabilis, Proteus vulgaris (MIC 10 µg/ml). Naproti tomu necitlivé sú penicilinázu produkujúce kmene ­ Staphylococcus, Klebsiella, Pseudomonas a Proteus.

Po i.m. a s.c. aplikácii sa amoxicilín rýchlo vstrebáva a rýchlo dosiahne maximálnu plazmatickú hladinu (do 1 až 3 hodín). Aktívna hladina účinnej zložky sa v krvi udržiava minimálne 24 hodín. Po podaní rýchle vstupuje do telesných tkanív a tekutín a veľmi vysokú koncentráciu dosahuje v moči, žlči, obličkách a pečeni. Transportuje sa aj cez placentu. Zistené koncentrácie sú nižšie oproti maternálnym krvným hladinám. Amoxicilín môže byť vylučovaný v nezmenenej forme obličkami. Vylučovanie v mlieku laktujúcich zvierat je druhovo rozdielne.

Indikácia:

Terapia ochorení vyvolaných zárodkami citlivými na amoxicilín u dobytka, oviec, ošípaných a psov. Ide hlavne o infekcie lokálne, gastrointestinálne, respiratórne a urogenitálne.

Kontraindikácia:

Zvieratá, pre ktoré nie je prípravok určený, penicilinázu produkujúce mikroorganizmy, zvieratá citlivé na penicilín.

Interakcie:

Penicilíny vykazujú interakciu s baktériostatickými antibiotikami, ako sú tetracyklíny, chloramfenikol a i.

Spôsob podania:

Intramuskulárne a subkutánne.

Dávkovanie:

Klasická dávka je 10 mg amoxicilínu na kg živej hmotnosti a deň alebo 1 ml na 15 kg živej hmotnosti a deň.

Nežiaduce účinky:

Ojedinele sa môžu vyskytnúť alergie na amoxicilín. Na mieste aplikácie sa môže vyskytnúť prechodná lokálna reakcia.

Balenie:

Sklenená liekovka II HT s obsahom 50 ml a 100 ml uzavretá gumenou prepichovacou zátkou zaistenou hliníkovým uzáverom. Plastové liekovky s objemom 100 ml, 250 ml a 500 ml uzavreté gumenou prepichovacou zátkou a hliníkovým uzáverom. Liekovky sú uložené v kartónovej škatuľke.

Veľkosť balenia:

 • 1 x 50 ml, 12 x 50 ml, 24 x 50 ml
 • 1 x 100 ml, 12 x 100 ml, 20 x 100 ml
 • 1 x 250 ml, 12 x 250 ml, 20 x 250 ml
 • 1 x 500 ml

Skladovanie:

Skladovať pri teplote 15 až 25 °C.
Skladovať mimo dosahu detí.

Ochranné lehoty:

Mäso ošípaných 42 dní,  maso dobytka 15 dní, mlieko 72 hodín.

Zvláštne upozornenie:

Pred upotrebením treba prípravok dokonale pretrepať. Nemiešať s vodnými roztokmi a inými prípravkami. Ihly a striekačky používané na aplikáciu prípravku musia byť suché, aby sa zabránilo hydrolýze účinnej látky. Neaplikovať viac než 20 ml prípravku na jedno miesto. Pre zvýšenie priestupnosti možno urobiť masáž miesta vpichu.

Doba použiteľnosti:

24 mesiacov, po prvom otvorení 28 dní.

Pomocné látky:

Benzylalkohol, butylhydroxytoluén, miglyol 840