SK - Slovenská CZ - Česká EN - Anglická PL - Polská RO - Rumunská RU - Ruská TR - Turecká UA - Ukrajinská
SK - Slovenská
  • CZ - Česká
  • EN - Anglická
  • PL - Polská
  • RO - Rumunská
  • RU - Ruská
  • TR - Turecká
  • UA - Ukrajinská

BioBos IBR marker inact., injekčná suspenzia pre dobytok

Hlavná stránka Prípravky Veterinárne prípravky BioBos IBR marker inact., injekčná suspenzia pre dobytok

K vakcinácii hovädzieho dobytka proti vírusu BHV-1 a na zníženie vylučovania terénneho vírusu.

Typ prípravku: Vakcíny
Cieľový druh zvierat: Hovädzí dobytok
Registrované na Slovensku   

Potrebujete poradiť?

Jedna vakcinačná dávka (2 ml) obsahuje:

Bovinný herpesvírus typ 1 (BHV-1) inaktivovaný, kmeň Bio-27: IBR gE - RP ≥1*

*) RP = Relatívna účinnosť (ELISA test) v porovnaní s referenčným sérom získanom po vakcinácii morčiat šaržou vakcíny, ktorá vyhovela v čelenžnom teste na cieľovom druhu zvierat.

Injekčná suspenzia.

Naružovelá tekutina s prítomnosťou sedimentu.

Cieľové druhy zvierat

Dobytok.

Indikácie s upresnením pre cieľový druh zvierat

Na aktívnu imunizáciu dobytka na zníženie  intenzity a dĺžky trvania klinických príznakov vyvolaných infekciou vírusom BHV-1 (IBR) a na zníženie vylučovania  terénneho vírusu.

Nástup imunity: 3 týždne po základnej vakcinácii.

Dĺžka trvania imunity: 6 mesiacov po základnej vakcinácii.

Použitie počas gravidity,  laktácie alebo znášky

Môže sa používať počas gravidity a laktácie.

Dávkovanie a spôsob podania lieku 

Pred použitím nechajte vakcínu vytemperovať na teplotu 15-25 °C.

Pred použitím dôkladne pretrepte.

 Intramuskulárna injekcia, 2 ml na zviera.

Všetok dobytok možno vakcinovať od veku 3 mesiacov.

Základná vakcinácia:

Dve aplikácie v intervale 3 týždňov.

Revakcinácia:

Jedna aplikácia každých 6 mesiacov.

Ochranné lehoty

Bez ochranných lehôt.

Čas použiteľnosti

Čas použiteľnosti veterinárneho lieku zabaleného v  neporušenom obale: 2 roky

Čas použiteľnosti po prvom otvorení vnútorného balenia: 10 hodín.

Osobitné bezpečnostné opatrenia pre uchovávanie

Uchovávajte a prepravujte v chladničke pri teplote (2°C - 8°C) . Chrániť pred mrazom.

Balenie

10 x 5 dávok (10 x 10 ml),1 x 5 dávok (1 x 10 ml), 1 x 25 dávok (1 x 50 ml), 1 x 50 dávok  (1 x 100 ml)