SK - Slovenská CZ - Česká EN - Anglická PL - Polská RO - Rumunská RU - Ruská TR - Turecká UA - Ukrajinská
SK - Slovenská
  • CZ - Česká
  • EN - Anglická
  • PL - Polská
  • RO - Rumunská
  • RU - Ruská
  • TR - Turecká
  • UA - Ukrajinská

BioBos IBR marker live lyofilizát a rozpúšťadlo na suspenziu

Hlavná stránka Prípravky Veterinárne prípravky BioBos IBR marker live lyofilizát a rozpúšťadlo na suspenziu

Vakcína na aktívnu imunizáciu hovädzieho dobytka na zníženie intenzity a dĺžky trvania klinických príznakov vírusovej infekcie spôsobenej BHV-1 (IBR – infekčná bovinná rhinotracheitida) a na zníženie vylučovania terénneho vírusu

Typ prípravku: Vakcíny
Cieľový druh zvierat: Hovädzí dobytok
Registrované na Slovensku   

Potrebujete poradiť?

Zloženie

Jedna dávka (2 ml) obsahuje živý atenuovaný bovinný herpesvírus typ 1
(BHV-1)  kmeň Bio-27:IBR gE – negatívny 105,7 – 107,5 TCID50

TCID50  –  50% infekčná dávka na tkaninové kultúry

Lyofilizát a   rozpúšťadlo na suspenziu

 

Cieľové druhy

Hovädzí dobytok

Indikácie

Na aktívnu imunizáciu hovädzieho dobytka na zníženie intenzity a dĺžky trvania klinických príznakov vírusovej infekcie  spôsobenej BHV-1 (IBR – infekčná bovinná rhinotracheitida) a na zníženie vylučovania terénneho vírusu.  

Nástup imunity:
Nástup imunity bol preukázaný 7 dní po intranazálnej vakcinácii a za 14 dní po intramuskulárnej vakcinácii zvierat  bez mateřských protilátek.

Trvanie imunity:
6 mesiacov po základnej vakcinácii

Dĺžka imunity po intranazálnej aplikácii vo veku od 2 týždňov, bola preukázaná infekčným  pokusom len u zvierat bez materských protilátok a to v dĺžke 10 týždňov, tj. do aplikácie druhej dávky intramuskulárne od 3 mesiacov života.

Použitie počas gravidity a laktácie

Môže sa použiť  počas gravidity a laktácie.

Dávkovanie a spôsob podania lieku

Vakcínu rozpustiť bezprostredne před použitím aseptickým zmiešaním lyofilizátu s rozpúšťadlom v dvoch krokoch:

  1. Vstreknúť vhodný objem rozpúšťadla do liekovky s lyofilizátom
  2. Dobře protrepať a vytiahnuť resuspendovaný lyofilizát z liekovky s lyofilizátom a zmiešat´so zvyškom rozpúšťadla v liekovke s rozpúšťadlom.

Dávkovanie: 2 ml rekonštituovanej vakcíny na zviera

Spôsob podania lieku:

Intranazálně  - od 2 týždňov života až do dosiahnutie 3 mesiacov života
Intramuskulárně – od 3 mesiacov života

Podať jednu dávku 2 ml rekonštituovanej vakcíny intranazálně teľatám  od 14 dní života s použitím intranazálného aplikátora.

Vakcinačná schéma:

Základné vakcinácie:
Teľatá od dvou týždňov života bez mateřských protilátok až do dosiahnutia 3 mesiacov života
Prvá  aplikácia intranazálně od 2 týždňov života, druhá aplikácia od 3 mesiacov života intramuskulárně.

Dobytok od 3 mesiacov veku
Jedna aplikácia jednej dávky na zviera vo veku od 3 mesiacov života intramuskulárne

Revakcinácia:

Revakcinovať vždy intramuskulárně jednou dávkou každých 6 mesiacov od ukončenia základnej vakcinácie.

Ochranná lehota

0 dní

Čas použiteľnosti

Čas použiteľnosti lyofilizátu v neporušenom obale: 2 roky
Čas použiteľnosti rozpúšťadla v neporušenom obale: 4 roky
Čas použiteľnosti po rekonštitúcii podľa návodu: 8 hodín

Osobitné bezpečnostné opatrenia na uchovávanie

Uchovávejte v chladničke ( 2°C – 8°C), chrániť před svetlom. Rekonštituovanú vakcínu uchovávať při teplote do 25 °C (po dobu 8 hodin)

Veľkosť balenia

5 x 5 dávok, 1 x 25 dávok