SK - Slovenská CZ - Česká EN - Anglická PL - Polská RO - Rumunská RU - Ruská TR - Turecká UA - Ukrajinská
SK - Slovenská
  • CZ - Česká
  • EN - Anglická
  • PL - Polská
  • RO - Rumunská
  • RU - Ruská
  • TR - Turecká
  • UA - Ukrajinská

BioBos L, injekčná suspenzia pre dobytok

Hlavná stránka Prípravky Veterinárne prípravky BioBos L, injekčná suspenzia pre dobytok

Vakcína proti leptospiróze dobytka inaktivovaná

Typ prípravku: Vakcíny
Cieľový druh zvierat: Hovädzí dobytok
Zatiaľ neregistrované na Slovensku   

Potrebujete poradiť?

Obsah liečivých a ostatných látok:

Zloženie 1 dávka (2 ml):

Liečivé látky:

Leptospira borgpetersenii serovar hardjo, typ. hardjo-bovis inact. Min. titer 32 stanovený ALR*

* geometrický priemer titrov špecifických protilátok stanovený aglutinačnolytickou reakciou (ALR) po vakcinácii králikov šaržou vakcíny, ktorá vyhovela skúške účinnosti čelenžným testom na cieľovom druhu.

Adjuvans:

Hydroxid hlinitý hydratovaný 2 %  7,5 mg

Excipients:
  • Tiomersal  0,2 mg
  • Formaldehyd    max. 0,19 %

Indikácia:

Na aktívnu imunizáciu dobytka od veku 4 týždňov proti leptospiróze (sérovar hardjo, typ. hardjo-bovis) za účelom prevencie infekcie, prevencie infekcie plodu a vylučovania leptospír najmä močom.

Nástup imunity: 4 týždne po základnej vakcinácii (tzn. po podaní prvých 2 dávok)
Trvanie imunity: 12 mesiacov

Kontraindikácie:

Nie sú.

Nežiaduce účinky:

Vo výnimočných prípadoch výskytu anafylaktoidnej reakcie sa odporúča symptomatická liečba.

Po vakcinácii sa dajú očakávať primerané lokálne reakcie s priemerom 5 až 20 mm, ktoré sa samovoľne resorbujú do troch týždňov po vakcinácii.

Keď zaznamenáte závažné nežiaduce účinky alebo iné reakcie, ktoré nie sú uvedené v týchto príbalových informáciách, oznámte to prosím vášmu veterinárnemu lekárovi.

Cieľový druh zvierat:

Dobytok

Dávkovanie pre každý druh, cesta(y) a spôsob podania:

Dávka − 2 ml subkutánne za lopatku bez ohľadu na vek zvierat (teľatá po dosiahnutí 4 týždňov, jalovice a kravy).

a) Základná vakcinácia

Vyžaduje podať dve vakcinačné dávky v rozmedzí 4 – 6 týždňov, pričom druhú dávku treba podať najneskôr 4 týždne pred pripustením. Hlavným cieľom je prevencia vylučovania leptospír močom.

Ak sa druhá vakcinačná dávka podá najneskôr 2 týždne pred pripustením, dosiahne sa aj výrazná prevencia infekcie plodu.

Teľatá možno vakcinovať po dosiahnutí 4 týždňov, základná vakcinácia vyžaduje podať dve vakcinačné dávky. Pri dosiahnutí kategórie jalovice sa vakcinuje 1x pred pripustením.

b) Revakcinácia :

Na udržanie protektívnej imunity je nutná každoročná revakcinácia jednou dávkou najneskôr 2 týždne pred pripustením.

Pokyny pre správne podanie:

Pred upotrebením treba vakcínu zohriať na teplotu 15 až 25 °C a obsah liekovky dôkladne pretrepať.

Ochranná lehota:

Bez ochrannej lehoty.

Zvláštne opatrenia pri skladovaní:

Skladovať mimo dosahu detí.
Skladovať v chladničke (2 °C – 8 °C).
Chrániť pred mrazom
Chrániť pred svetlom.
Skladovať na suchom mieste.
Nepoužívať po uplynutí doby použiteľnosti uvedenej na obale.
Doba použiteľnosti po prvom otvorení balenia: 10 hodín

Zvláštne upozornenie:

Nie sú dostupné informácie o bezpečnosti a účinnosti tejto vakcíny, ak sa podáva zároveň s iným veterinárnym liečivým prípravkom. Rozhodnutie o použití tejto vakcíny pred alebo po akomkoľvek inom veterinárnom liečivom prípravku treba zvážiť podľa konkrétneho prípadu.
Nemiešať s iným veterinárnym liečivým prípravkom.
Možno použiť v období brezivosti a laktácie.
Nie je testovaný vplyv materských protilátok na účinnosť vakcinácie.

Na mieste aplikácie prebieha postupná resorpcia depa vpraveného antigénu, ktorá samovoľne zmizne do 21 dní po vakcinácii. Pri kontrole mäsa zvierat zabitých do 21 dní po vakcinácii treba toto zmenené tkanivo odstrániť.

Ďalšie informácie:

Iba pre zvieratá.
Veterinárny liečivý prípravok sa vydáva len na predpis.

Veľkosť balenia:

10 ml

Exspirácia:

2 roky v neporušenom obale. Doba použiteľnosti po prvom otvorení balenia: 10 hodín