SK - Slovenská CZ - Česká EN - Anglická PL - Polská RO - Rumunská RU - Ruská TR - Turecká UA - Ukrajinská
SK - Slovenská
  • CZ - Česká
  • EN - Anglická
  • PL - Polská
  • RO - Rumunská
  • RU - Ruská
  • TR - Turecká
  • UA - Ukrajinská

BioBos Respi 2 intranasal

Hlavná stránka Prípravky Veterinárne prípravky BioBos Respi 2 intranasal

lyofilizát a rozpúšťadlo pre nosnú suspenziu

Typ prípravku: Vakcíny
Cieľový druh zvierat: Hovädzí dobytok
Registrované na Slovensku   

Potrebujete poradiť?

LIEKOVÁ FORMA

Lyofilizát a rozpúšťadlo pre nosnú suspenziu.
Lyofilizát má poréznu štruktúru, sivobielu alebo žltkastú farbu.
Rozpúšťadlo je číre, bezfarebné.
Po rozpustení vznikne opalescentná tekutina žltkastej až ružovkastej farby

ZLOŽENIE

Jedna vakcinačná dávka (2 ml) obsahuje:
Lyofilizát:
Liečivé látky:

Vírus bovinnej parainfluenzy 3 (PI3V), modifikovaný živý, kmeň Bio 23/A 105,0 - 107,5 TCID50

Bovinný respiračný syncyciálny vírus (BRSV) modifikovaný živý, kmeň Bio 24/A 104,0 - 106,0TCID50

TCID50 – 50% infekčná dávka pre tkanivové kultúry

Rozpúšťadlo:

Zrieďovadlo A (sterilný, fosfátmi pufrovaný fyziologický roztok) 2 ml

INDIKÁCIA SO SPRESNENÍM PRE CIEĽOVÝ DRUH ZVIERAT

Na aktívnu imunizáciu teliat od veku 10 dní proti BRSV a PI3V, na redukciu množstva a dĺžku trvania

vylučovania oboch vírusov.

Nástup imunity je potvrdený 10 dní po jednej vakcinácii.

Imunita po jednej dávke trvá 12 týždňov.

Imunita bola potvrdená vakcináciou sérologicky negatívnych zvierat.

KONTRAINDIKÁCIE

Nie sú

INTERAKCIE S ĎALŠÍMI LIEČIVÝMI PRÍPRAVKAMI A ĎALŠIE FORMY INTERAKCIE

Nie sú dostupné informácie o bezpečnosti a účinnosti tejto vakcíny, ak sa podáva zároveň s iným veterinárnym liečivým prípravkom. Rozhodnutie o použití tejto vakcíny pred alebo po akomkoľvek inom veterinárnom liečivom prípravku treba zvážiť podľa konkrétneho prípadu.

PODÁVANÉ MNOŽSTVO A SPÔSOB PODANIA

Rozrieďte vakcínu aseptickým pridaním priloženého rozpúšťadla (zrieďovadla A) do fľaštičky obsahujúcej lyofilizovanú zložku. Dobre premiešajte.
Požadovaný objem zriedenej vakcíny z fľaštičky nasajte injekčnou striekačkou s ihlou, potom namiesto ihly nasaďte aplikátor a aplikujte vakcínu. Aplikátor slúži na aplikáciu požadovaného objemu vakcíny z injekčnej striekačky do nosných otvorov vakcinovaného teľaťa vo forme aerosólu.

Vakcinačný program:

Základná vakcinácia:

Podáva sa jedna dávka (2 ml) zriedenej vakcíny intranazálne použitím intranazálneho aplikátora teľatám po dosiahnutí veku 10 dní. Odporúča sa použiť nový aplikátor pre každé zviera, aby sa predišlo prenosu infekcie.

NEŽIADUCE ÚČINKY (FREKVENCIA A ZÁVAŽNOSŤ)

V preklinických štúdiách neboli pozorované žiadne nežiaduce účinky.

Vo výnimočných prípadoch môže opakované vystavenie BRSV spôsobiť hypersenzitívnu reakciu.

POUŽITIE V OBDOBÍ BREZIVOSTI, LAKTÁCIE A ZNÁŠKY

Nepoužívať v období brezivosti a laktácie.

OCHRANNÉ LEHOTY

Bez ochranných lehôt.