SK - Slovenská CZ - Česká EN - Anglická PL - Polská RO - Rumunská RU - Ruská TR - Turecká UA - Ukrajinská
SK - Slovenská
 • CZ - Česká
 • EN - Anglická
 • PL - Polská
 • RO - Rumunská
 • RU - Ruská
 • TR - Turecká
 • UA - Ukrajinská

BioBos Respi 3, injekčná suspenzia pre hovädzí dobytok

Hlavná stránka Prípravky Veterinárne prípravky BioBos Respi 3, injekčná suspenzia pre hovädzí dobytok

Vakcína proti respiračným infekciám dobytka

Typ prípravku: Vakcíny
Cieľový druh zvierat: Hovädzí dobytok
Registrované na Slovensku   

Potrebujete poradiť?

Jedna vakcinačná dávka (2 ml) obsahuje:

 • Bovinný respiračný syncytiálny vírus (BRSV) inaktivovaný, kmeň BiO-24 RP ≥ 1*
 • Bovinný Parainfluenza 3 vírus (PI3V) inaktivovaný, kmeň Bio-23 RP  ≥ 1*
 • Mannheimia haemolytica, inaktivovaný kmeň DSM 5283, sérovar 1A RP  ≥ 1*

Injekčná suspenzia. Ružovkastá tekutina s prítomnosťou sedimentu.

Cieľové druhy zvierat

Hovädzí dobytok

Indikácie s upresnením pre cieľový druh zvierat

Na aktívnu imunizáciu hovädzieho dobytka proti

 • vírusu bovinnej parainfluenzy 3 (PI3V), na redukciu priemerného titra a dĺžky trvania vylučovania vírusu,
 • bovinnému respiračnému syncytiálnímu vírusu (BRSV), na redukciu priemerného titra a dĺžky trvania vylučovania vírusu a redukciu klinických príznakov,
 • infekcii vyvolanej Mannheimia haemolytica sérotypu A1, na redukciu klinických príznakov a pľúcnych lézií.
Nástup imunity:

Protilátková odpoveď proti BRSV, PI3V a Mannheimia haemolytica dosahuje najvyššiu úroveň 3 týždne po primovakcinácii.

Trvanie imunity:

Po primovakcinácii pretrváva imunita najmenej 6 mesiacov.

Dávkovanie a spôsob podania lieku

Vakcinačná dávka - 2 ml. Vakcínu aplikovať subkutánne.

Pred použitím je nutné vakcínu zohriať na teplotu 15 – 25 °C a obsah liekovky pretrepať.

Primovakcinácia (základná vakcinácia):

Prvá injekcia: dávka 2 ml od 8. týždňa života.

Druhá injekcia: dávka 2 ml o 2 až 4 týždne neskôr

Revakcinácia:

V problémových chovoch sa odporúča revakcinácia 1 dávkou (2 ml) 6 mesiacov po primovakcinácii, prípadne pred rizikovým obdobím v konkrétnom chove (napr. presun zvierat, zmena systému ustajnenia atď.).

Ochranná lehota

0 dní.

Čas použiteľnosti

Čas použiteľnosti veterinárneho lieku zabaleného v pôvodnom obale: 2 roky.

Čas použiteľnosti po prvom otvorení vnútorného obalu: 10 hodín.

Osobitné bezpečnostné opatrenia pre uchovávanie

Uchovávať a prepravovať chladené pri 2°C – 8°C.

Balenie

 • 10 ml
 • 50 ml