SK - Slovenská CZ - Česká EN - Anglická PL - Polská RO - Rumunská RU - Ruská TR - Turecká UA - Ukrajinská
SK - Slovenská
  • CZ - Česká
  • EN - Anglická
  • PL - Polská
  • RO - Rumunská
  • RU - Ruská
  • TR - Turecká
  • UA - Ukrajinská

Biocan M injekčná suspenze

Hlavná stránka Prípravky Veterinárne prípravky Biocan M injekčná suspenze

Vakcína proti Microsporum canis psov inaktivovaná

Typ prípravku: Vakcíny
Cieľový druh zvierat: Pes
Registrované na Slovensku   

Potrebujete poradiť?

1 dávka (1 ml) obsahuje:

Microsporum canis inact. min. 500 000 vegetatívnych foriem

Injekčná suspenzia.

Cieľový druh

Mačky a psi od veku 12 týždňov.

Indikácie

Ochrana a liečba kožných mykóz psov a mačiek, vyvolaných dermatofytom Microsporum canis.

Liekové interakcie a iné formy vzájomného pôsobenia

Vakcína Biocan M sa aplikuje vždy samostatne (nesmie byť použitá ako zrieďovač pre lyofilizované vakcíny, ani sa nesmie zmiešať s tekutými vakcínami Biocan).

Súčasne s vakcínou Biocan M je možné simultánne aplikovať na iné miesto (najlepšie na druhú stranu) ľubovoľnú vakcínu Biocan (Puppy, P, DP, DH, DHP, DHPPi, L, LR, C).

Dávkovanie a spôsob podania lieku 

1 ml bez ohľadu na vek, hmotnosť a plemeno jedinca.

Psom prísne intramuskulárne do svaloviny panvovej končatiny.

Mačkám subkutánne v oblasti za lopatkou alebo intramuskulárne do svaloviny panvovej končatiny.

Vakcinácia sa odporúča vykonávať do ľavej, revakcinácia do pravej polovice tela.

Ochranná lehota

Nie je určený pre potravinové zvieratá.

Čas použiteľnosti

2 roky

Osobitné bezpečnostné opatrenia pre uchovávanie

Uchovávať pri teplote 2 až 8°C, v tme a suchu, nezmrazovať.

Charakter a zloženie vnútorného obalu

10 x 1 ml, 2 x 1 ml