SK - Slovenská CZ - Česká EN - Anglická PL - Polská RO - Rumunská RU - Ruská TR - Turecká UA - Ukrajinská
SK - Slovenská
 • CZ - Česká
 • EN - Anglická
 • PL - Polská
 • RO - Rumunská
 • RU - Ruská
 • TR - Turecká
 • UA - Ukrajinská

Biocan Novel DHPPi/L4, lyofilizát a rozpúšťadlo na prípravu injekčnej suspenzie pre psy

Hlavná stránka Prípravky Veterinárne prípravky Biocan Novel DHPPi/L4, lyofilizát a rozpúšťadlo na prípravu injekčnej suspenzie pre psy

Kombinovaná vakcína na aktívnu imunizáciu psov od 6 týždňov veku. Vakcína je určená na aktívnu imunizáciu zdravých šteniat a psov proti chorobám spôsobeným vírusom psinky, psím parvovírusom, psím adenovírusom typu 1 a 2, vírusom psie parainfluenzy a štyrom séro skupinám leptospír.

Typ prípravku: Vakcíny
Cieľový druh zvierat: Pes
Registrované na Slovensku   

Potrebujete poradiť?

Zloženie dávky 1 ml

Účinné látky:

Lyofilizát (živý atenuovaný):    Minimum  Maximum
Vírus psinky, kmeň CDV Bio 11/A 103,1 TCID50 105,1 TCID50
Psí adenovírus typu 2, kmeň CAV-2 Bio 13 103,6 TCID50* 105,3 TCID50
Psí parvovírus typu 2b, kmeň CPV-2b Bio 12/B 104,3 TCID50* 106,6 TCID50
Vírus parainfluenzy psov typu 2, kmeň CPiV-2 Bio 15 103,1 TCID50* 105,1 TCID50
Rozpúšťadlo (inaktivované):

Leptospira interrogans, séroskupina Icterohaemorrhagiae, sérovar Icterohaemorrhagiae, kmeň MSLB 1089 - GMT** ≥ 1:51 ALR***

Leptospira interrogans, séroskupina Canicola, sérovar Canicola, kmeň MSLB 1090 -  GMT** ≥ 1:51 ALR***

Leptospira kirschneri, séroskupina Grippotyphosa, sérovar Grippotyphosa, kmeň MSLB 1091 - GMT** ≥ 1:40 ALR***

Leptospira interrogans, séroskupina Australis, sérovar Bratislava, kmeň MSLB 1088 - GMT** ≥ 1:51 ALR***

Lyofilizát a rozpúšťadlo na prípravu injekčnej suspenzie.

Cieľový druh

Psi.

Indikácie pre použitie so špecifikovaním cieľového druhu

Indikácie pre použitie so špecifikovaním cieľového druhu

Aktívna imunizácia psov od 6 týždňov veku.

 • prevencia mortality a klinických príznakov spôsobených vírusom psinky
 • prevencia mortality a klinických príznakov spôsobených psím adenovírusom typu 1
 • prevencia klinických príznakov a zníženie vylučovania vírusu spôsobených psím adenovírusom typu 2
 • prevencia klinických príznakov, leukopénie a vylučovania vírusu spôsobených psím parvovírusom
 • prevencia klinických príznakov (nosný a očný výtok) a zníženie vylučovania vírusu spôsobených vírusom psej parainfluenzy
 • prevencia klinických príznakov, infekcie a vylučovania močom spôsobených baktériou L. interrogans, séroskupinou Australis, sérovarom Bratislava
 • prevencia klinických príznakov a vylučovania močom a zníženia infekcie spôsobených baktériou L. interrogans, séroskupinou Canicola, sérovarom Canicola a baktériou L. interrogans, séroskupinou Icterohaemorrhagiae, sérovarom Icterohaemorrhagiae
 • prevencia klinických príznakov, zníženia infekcie a vylučovania močom spôsobených baktérií L. kirschneri, séroskupinou Grippotyphosa, sérovarom Grippotyphosa

Nástup imunity:

- 3 týždne po prvej vakcinácii pre CDV, CAV, CPV,

- 3 týždne po ukončení základnej vakcinačnej schémy pre CPiV a

- 4 týždne po ukončení základnej vakcinačnej schémy pre leptospirové zložky.

Doba trvania imunity:

Najmenej tri roky po ukončení základnej vakcinačnej schémy pre vírus psinky, psí adenovírus typu 1, psí adenovírus typu 2 a psí parvovírus. Najmenej jeden rok po ukončení základnej vakcinačnej schémy pre vírus psej parainfluenzy  a leptospirovej zložky.

Doba trvania imunity proti psiemu adenovírusu typu 2 (CAV-2) nebola stanovená čelenžnou skúškou.

Prítomnosť protilátek proti CAV-2 bola preukázaná ešte 3 roky po vakcinácii. Predpokladá sa, že

protektívna imunita proti respiračným ochoreniam spôsobeným CAV-2 trvá minimálne 3 roky.

Použitie počas gravidity,  laktácie, znášky

Bezpečnosť veterinárneho lieku nebola potvrdená počas gravidity a laktácie. Preto sa neodporúča používať počas gravidity a laktácie.

Dávkovanie a spôsob podania lieku 

Subkutánne použitie.

Dávkovanie a spôsob podania:

Asepticky sa rozpustí lyofilizát v rozpúšťadle.  Dobre sa premieša a celý obsah (1 ml) nariedeného prípravku sa ihneď aplikuje.

Nariedená vakcína: ružovkastá alebo žltkastá farba s ľahkou opalescenciou.

Základná vakcinačná schéma:

Dve dávky prípravku Biocan Novel DHPPi/L4 v intervale 3–4 týždňov od 6 týždňov veku.

Besnota

Ak je vyžadovaná ochrana proti besnote:

Prvá dávka: Biocan Novel DHPPi/L4 od 8 - 9 týždňov veku.

Druhá dávka: Biocan Novel DHPPi/L4R po 3 - 4 týždňoch, ale nie pred 12 týždňami veku.

Účinnosť frakcie proti besnote je v laboratórnych štúdiách preukázaná po jednej dávke vakcíny od 12 týždňov veku. Avšak v terénnych štúdiách nebola u 10 % séronegatívnych psov preukázaná sérokonverzia (> 0,1 IU/ml) 3 až 4 týždne po jednom základnom očkovaní proti besnote. Ďalších 17 % nepreukázalo titer protilátok proti besnote 0,5 IU/ml požadovaný niektorými nečlenskými krajinami EÚ k vycestovaniu. V prípade cestovania do rizikových oblastí alebo pre cesty mimo EÚ môžu veterinárni lekári použiť dve dávky základnej vakcinácie obsahujúce zložku proti besnote, alebo aplikovať ďalšiu vakcínu proti besnote po 12 týždňoch.

V prípade potreby je možné vakcinovať psov mladších než 8 týždňov, pretože bezpečnosť vakcíny Biocan Novel DHPPi/L4R bola preukázaná u psov starých 6 týždňov.

Revakcinačná schéma:

Jedna dávka prípravku Biocan Novel DHPPi/L4 sa podáva každé 3 roky. Pri parainfluenze a leptospirových zložkách sa požaduje každoročná revakcinácia, preto možno každý rok podľa potreby použiť jednu dávku kompatibilnej vakcíny Biocan Novel Pi/L4.

Čas použiteľnosti

Čas použiteľnosti veterinárneho lieku zabaleného v pôvodnom obale: 2 roky.

Čas použiteľnosti po rekonštitúcii lieku podľa návodu: ihneď spotrebovať.

Osobitné bezpečnostné opatrenia na uchovávanie

Uchovávať a prepravovať v chlade (2 °C – 8 °C)

Nezmrazovať.

Chrániť pred svetlom.

Balenie

10 x 1, 25 x 1 ml


Napíšte nám


antispam
Zadejte text z obrázku

alebo volajte


+421 37 6562390