SK - Slovenská CZ - Česká EN - Anglická PL - Polská RO - Rumunská RU - Ruská TR - Turecká UA - Ukrajinská
SK - Slovenská
 • CZ - Česká
 • EN - Anglická
 • PL - Polská
 • RO - Rumunská
 • RU - Ruská
 • TR - Turecká
 • UA - Ukrajinská

Biocan Novel DHPPI/L4R lyofilizát a rozpúšťadlo na přípravu injekčnej suspenzie

Hlavná stránka Prípravky Veterinárne prípravky Biocan Novel DHPPI/L4R lyofilizát a rozpúšťadlo na přípravu injekčnej suspenzie

Kombinovaná vakcína k aktívnej imunizácii psov od 8-9 týždňov veku. Vakcína je určená na aktívnu imunizáciu zdravých šteniat a psov proti chorobám spôsobeným vírusom psinky, psím parvovírusom, psím adenovírusom typu 1 a 2, vírusom psie parainfluenzy, baktérií Leptospira interrogans, sérová skupina icterohaemorrhagiae, sérovar icterohaemorrhagiae, baktérií Leptospira interrogans, sérová skupina canicola, sérovar canicola, baktérií Leptospira interrogans, sérová skupina Australis, sérovar Bratislava, baktérií Leptospira Kirschner, sérová skupina grippotyphosa, sérovar grippotyphosa a vírusom besnoty

Typ prípravku: Vakcíny
Cieľový druh zvierat: Pes
Registrované na Slovensku   

Potrebujete poradiť?

Lyofilizát (živý atenuovaný):

 • Vírus psinky, kmeň CDV Bio 11/A min. 103,1 TCID50*, max.105,1 TCID50*
 • Psí adenovírus typu 2, kmeň CAV-2 Bio min. 13, 103,6 TCID50*, max. 105,3 TCID50*
 • Psí parvovírus typu 2b, kmeň CPV-2b Bio 12/B min. 104,3 TCID50*, max. 106,6 TCID50*
 • Vírus psej parainfluenzie typu 2, kmeň CPiV-2 Bio 15 min. 103,1 TCID50* max. 105,1 TCID50*

Rozpúšťadlo (inaktivované)

 • Leptospira interrogans, séroskupina Icterohaemorrhagiae, sérovar Icterohaemorrhagiae, kmeň MSLB 1089 GMT** ≥ 1:51 ALR***
 • Leptospira interrogans, séroskupina Canicola, sérovar Canicola, kmeň MSLB 1090 GMT** ≥ 1:51 ALR***
 • Leptospira kirschneri, séroskupina Grippotyphosa, sérovar Grippotyphosa, kmeň MSLB 1091 GMT** ≥ 1:40 ALR***
 • Leptospira interrogans, séroskupina Australis, sérovar Bratislava, kmeň MSLB 1088 GMT** ≥ 1:51 ALR***
 • Inaktivovaný vírus besnoty, kmeň SAD Vnukovo-32    > 2,0 IU****

Lieková forma

Lyofilizát na prípravu injekčnej suspenzie s rozpúšťadlom.

Cieľový druh

Psi.

Indikácie pre použitie so špecifikovaním cieľového druhu

Subkutánne použitie.

Dávkovanie a spôsob podania:

Asepticky sa rozpustí lyofilizát v rozpúšťadle.  Dobre sa premieša a celý obsah (1 ml) nariedeného prípravku sa ihneď aplikuje.
Nariedená vakcína: ružovkastá alebo žltkastá farba s ľahkou opalescenciou.

Základná vakcinačná schéma:

Dve dávky prípravku Biocan Novel DHPPi/L4 v intervale 3–4 týždňov od 6 týždňov veku.

Besnota

Ak je vyžadovaná ochrana proti besnote:

Prvá dávka: Biocan Novel DHPPi/L4 od 8 - 9 týždňov veku.
Druhá dávka: Biocan Novel DHPPi/L4R po 3 - 4 týždňoch, ale nie pred 12 týždňami veku.
Účinnosť frakcie proti besnote je v laboratórnych štúdiách preukázaná po jednej dávke vakcíny od 12 týždňov veku. Avšak v terénnych štúdiách nebola u 10 % séronegatívnych psov preukázaná sérokonverzia (> 0,1 IU/ml) 3 až 4 týždne po jednom základnom očkovaní proti besnote. Ďalších 17 % nepreukázalo titer protilátok proti besnote 0,5 IU/ml požadovaný niektorými nečlenskými krajinami EÚ k vycestovaniu. V prípade cestovania do rizikových oblastí alebo pre cesty mimo EÚ môžu veterinárni lekári použiť dve dávky základnej vakcinácie obsahujúce zložku proti besnote, alebo aplikovať ďalšiu vakcínu proti besnote po 12 týždňoch.
V prípade potreby je možné vakcinovať psov mladších než 8 týždňov, pretože bezpečnosť vakcíny Biocan Novel DHPPi/L4R bola preukázaná u psov starých 6 týždňov.

Revakcinačná schéma:

Jedna dávka prípravku Biocan Novel DHPPi/L4 sa podáva každé 3 roky. Pri parainfluenze a leptospirových zložkách sa požaduje každoročná revakcinácia, preto možno každý rok podľa potreby použiť jednu dávku kompatibilnej vakcíny Biocan Novel Pi/L4.

Použitie počas gravidity,  laktácie, znášky

Bezpečnosť veterinárneho lieku nebola potvrdená počas gravidity a laktácie. Preto sa neodporúča používať počas gravidity a laktácie.

Dávkovanie a spôsob podania lieku

Subkutánne použitie.

Dávkovanie a spôsob podania

Asepticky sa rozpustí lyofilizát v rozpúšťadle. Dobre sa premieša a celý obsah (1 ml) nariedeného prípravku sa ihneď aplikuje.

Nariedená vakcína: ružovo-červená alebo žltkastá farba s ľahkou opalescenciou.

Základná vakcinačná schéma:

Dve dávky prípravku Biocan Novel DHPPi/L4R v intervale 3–4 týždňov od 8–9 týždňov veku. Druhá dávka by nemala byť podaná pred 12. týždňom veku.

Besnota

Účinnosť frakcie proti besnote je v laboratórnych štúdiách preukázaná po jednej dávke vakcíny od 12 týždňov veku. Preto prvá dávka prípravku Biocan Novel DHPPi/L4 môže byť podaná v 8-9 týždňoch veku.  V tomto prípade by druhá vakcinácia prípravkom Biocan Novel DHPPi/L4R nemala byť podaná pred 12. týždňom.Avšak v terénnych štúdiách nebola u 10 % séronegatívnych psov preukázaná sérokonverzia (> 0,1 IU/ml) 3 až 4 týždne po jednom základnom očkovaní proti besnote. Ďalších 17 % nepreukázalo titer protilátok proti besnote 0,5 IU/ml požadovaný niektorými nečlenskými krajinami EÚ k vycestovaniu. V prípade cestovania do rizikových oblastí alebo pre cesty mimo EÚ môžu veterinárni lekári použiť dve dávky základnej vakcinácie obsahujúce zložku proti besnote, alebo aplikovať ďalšiu vakcínu proti besnote po 12 týždňoch.
V prípade potreby je možné vakcinovať psov mladších než 8 týždňov, pretože bezpečnosť tohto prípravku bola preukázaná u psov starých 6 týždňov.
Vakcináciu kompatibilným prípravkom Biocan Novel DHPPi je možné indikovať už od 6 týždňov veku.

Revakcinačná schéma:

Jedna dávka prípravku Biocan Novel DHPPi/L4R sa podáva raz ročne.

Ochranné  lehoty

Neuplatňuje sa.

Čas použiteľnosti

Čas použiteľnosti veterinárneho lieku zabaleného v pôvodnom obale: 2 roky.

Čas použiteľnosti po rekonštitúcii lieku podľa návodu: ihneď spotrebovať.

Osobitné bezpečnostné opatrenia na uchovávanie

Uchovávať a prepravovať v chlade (2°C - 8° C). Nezmrazovať. Chrániť pred svetlom.

Balenie

10x 1,  25 x 1