SK - Slovenská CZ - Česká EN - Anglická PL - Polská RO - Rumunská RU - Ruská TR - Turecká UA - Ukrajinská
SK - Slovenská
  • CZ - Česká
  • EN - Anglická
  • PL - Polská
  • RO - Rumunská
  • RU - Ruská
  • TR - Turecká
  • UA - Ukrajinská

Biocan Novel Respi nosné kvapky, lyofilizát a rozpúšťadlo na suspenziu pre psy

Hlavná stránka Prípravky Veterinárne prípravky Biocan Novel Respi nosné kvapky, lyofilizát a rozpúšťadlo na suspenziu pre psy

Na zníženie klinických príznakov a vylučovania baktérie po infekcii Bordetella bronchiseptica a na zníženie klinických príznakov a vylučovania vírusu po infekcii vírusom parainfluenzy psov.

Typ prípravku: Vakcíny
Cieľový druh zvierat: Pes
Registrované na Slovensku   

Potrebujete poradiť?

Obsah liečivých a ostatných látok

Každá dávka 0,5 ml obsahuje:

Liečivé látky:

Bordetella bronchiseptica, živý atenuovaný kmeň MSLB 3096                            108.0–109.8 CFU*

Virus parainfluensis canis typ 2, živý atenuovaný kmeň CPiV-2 Bio 15               103.5–105.8 CCID50**

* CFU: Kolónie tvoriace jednotky
** CCID50: 50% infekčná dávka pre tkanivové kultúry

Rozpúšťadlo:

Voda na injekciu – 0,5 ml.

Lyofilizát: hubovitej konzistencie, bielej až žltkastej farby.

Rozpúšťadlo: číra bezfarebná kvapalina.

Indikácie

Na aktívnu imunizáciu psov od 3 týždňov života:

  • na zníženie klinických príznakov a vylučovania baktérie po infekcii Bordetella bronchiseptica a
  • na zníženie klinických príznakov a vylučovania vírusu po infekcii vírusom parainfluenzy psov.

Nástup imunity:

3 dni po primárnej vakcinácii proti Bordetella bronchiseptica.

7 dní po primárnej vakcinácii proti vírusu parainfluenzy psov.

Trvanie imunity:

1 rok.

Kontraindikácie

Nie sú.

Nežiaduce účinky

Prechodný mierny výtok z nosa je veľmi častý, často sa vyskytuje mierny výtok z očí a mierna depresia a u zvierat po vakcinácii je neobvykle pozorované mierne kýchanie. Tieto príznaky obvykle odznejú bez liečby počas jedného až troch dní. Mierny až stredný kašeľ bol často pozorovaný u vakcinovaných psov od deviateho dňa po vakcinácii, ak boli ustajnené spoločne s nevakcinovanými psami.

Cieľový druh zvierat

Psy.

Dávkovanie pre každý druh, cesta a spôsob podania

Nosné podanie.

Dávkovanie:

Schéma primárnej vakcinácie:

Jedna dávka od 3 týždňov veku.

Schéma revakcinácie:

Jedna dávka sa podáva raz ročne.

Pokyny pre správne podanie

Lyofilizát asepticky rekonštituujte rozpúšťadlom. Po príprave dobre pretrepte. Tekutinu nasajte do striekačky, odstráňte ihlu a aplikujte priamo zo špičky striekačky do jednej nosnej dierky. Alternatívne môže byť k injekčnej striekačke pripojený intranazálny aplikátor (k dispozícii samostatne) a dávka potom môže byť podaná do jednej nosnej dierky. Vakcína by potom mala byť použitá okamžite.

Hlava psa by mala byť držaná nosom smerujúcim hore. Podať jednu dávku (0,5 ml) rekonštituovanej vakcíny do jednej nosnej dierky.

Rekonštituovaná vakcína: belavá až žltkastá farba s miernym zákalom.

Zvláštne opatrenia pre uchovávanie

Uchovávať mimo dohľadu a dosahu detí.

Uchovávajte a prepravujte chladené (2 °C–8 °C).

Chráňte pred mrazom.

Chráňte pred svetlom.

Nepoužívajte tento veterinárny liečivý prípravok po uplynutí doby použiteľnosti uvedenej na etikete za EXP.

Po rekonštitúcii spotrebujte ihneď.

Zvláštne upozornenia

Zvláštne upozornenia pre každý cieľový druh:

Vakcinovať iba zdravé zvieratá.

Gravidita a laktácia:

Nebola stanovená bezpečnosť veterinárneho lieku pri použití počas gravidity a laktácie. Preto sa použitie počas gravidity a laktácie neodporúča.

Interakcie s ďalšími liečivými prípravkami a ďalšie formy interakcie:

Dostupné údaje o bezpečnosti dokladajú, že vakcínu u psov od 8 týždňov života možno podávať súčasne s vakcínami radu Biocan Novel obsahujúcimi živý psí parvovírus, adenovírus, vírus psinky, vírus parainfluenzy, a tiež inaktivované kmene Leptospira a vírus besnoty.

Nie sú dostupné informácie o bezpečnosti a účinnosti tejto vakcíny, ak je podávaná súčasne s iným veterinárnym liekom.

Inkompatibility:

Nemiešať s inými veterinárnymi liekmi, okrem rozpúšťadla dodávaného na použitie s týmto veterinárnym liekom.

Ďalšie informácie

Priehľadná plastová krabička obsahujúca 5 fľaštičiek lyofilizátu (1 dávka) a 5 fľaštičiek rozpúšťadla (0,5 ml).

Priehľadná plastová krabička obsahujúca 10 fľaštičiek lyofilizátu (1 dávka) a 10 fľaštičiek rozpúšťadla (0,5 ml).

Na trhu nemusia byť všetky veľkosti balení.

Aplikátory sú balené samostatne a na požiadanie môžu byť distribuované spoločne s vakcínou.

Len pre zvieratá.

Veterinárny liek je vydávaný iba na predpis veterinárneho lekára.