SK - Slovenská CZ - Česká EN - Anglická PL - Polská RO - Rumunská RU - Ruská TR - Turecká UA - Ukrajinská
SK - Slovenská
  • CZ - Česká
  • EN - Anglická
  • PL - Polská
  • RO - Rumunská
  • RU - Ruská
  • TR - Turecká
  • UA - Ukrajinská

Biocan R injekčná suspenzia

Hlavná stránka Prípravky Veterinárne prípravky Biocan R injekčná suspenzia

Vakcína proti besnote, inaktivovaná

Typ prípravku: Vakcíny
Cieľový druh zvierat: Pes, Mačka, Kožušinové zvieratá, Hovädzí dobytok, Kôň, Ovca, Ošípaná, Koza
Registrované na Slovensku   

Potrebujete poradiť?

Jedna dávka (1 ml) obsahuje:

Vírus rabiei inactivatum min. 2 IU

Indikácia (-e)

Aktívna imunizácia cieľových druhov zvierat proti besnote.

Cieľový druh

Psy, mačky, kožušinové zvieratá, hovädzí dobytok, kone, ovce, kozy, ošípané.

Dávkovanie pre každý druh, cesta (-y) a spôsob podania lieku

1 ml bez ohľadu na vek, hmotnosť a plemeno jedinca, najskôr však v dvanástom týždni.

Subkutánne - najlepšie v oblasti za lopatkou.

Intramuskulárne - najlepšie do svaloviny panvovej končatiny.

Zvieratá sa vakcinujú od 3 mesiacov. Protektívna imunita nastupuje za 14 dní po imunizácii. Zvieratá vakcinované skôr než v treťom mesiaci,  musia byť po dosiahnutí tohoto veku revakcinované (je nutné dodržať minimálne 14 denný interval medzi vakcináciami). Zvieratá, ktoré boli  prvý raz vakcinované vo veku 3 – 12 mesiacov je nutné revakcinovať za 1 rok po prvej aplikácii vakcíny. Revakcinácia urobená za 1 rok po prvej vakcinácii chráni zvieratá proti besnote po dobu minimálne 2 roky. Na udržanie imunity sa odporučúča ďalšia revakcinácia v súlade s veterinárnymi predpismi jednotlivých štátov.

Odporučená vakcinačná schéma Biocan

Vek šteňaťa Nákazová situácia
priaznivá nepriaznivá
parvoviróza psinka
5 - 6 týždňov   Puppy (P) + C Puppy (DP) + C
7 - 8 týždňov   Puppy (P) + C Puppy (DP) + C
8 - 10 týždňov DHPPi + L DHPPi + L DHPPi + L
12 - 16 týždňov DHPPi + LR DHPPi + LR DHPPi + LR
Každoročná revakcinácia DHPPi + LR DHPPi + LR DHPPi + LR
Poznámka:

Vakcíny v zátvorke znamenajú možnosť alternatívnej vakcinácie miesto vakcíny Biocan Puppy.

Vakcíny označené +C, +L, +LR znamenajú možnosť simultánneho alebo združeného použitia s inými vakcínami Biocan (napr. DHPPi, DHP, DP,DH,P, Puppy)

Ďalšie možné vakcinácie:

Biocan M – vakcína proti Microsporum canis psov a mačiek na použitie od 12 týždňov.

Ochranná lehota

Bez ochranných lehôt.

Osobitné bezpečnostné opatrenia na uchovávanie

Uchovávať mimo dosahu detí!

Pri teplote 2 – 8 °C, v tme a suchu. Nesmie zamrznúť.

Balenie

10x1 ml, 10x10 ml