SK - Slovenská CZ - Česká EN - Anglická PL - Polská RO - Rumunská RU - Ruská TR - Turecká UA - Ukrajinská
SK - Slovenská
  • CZ - Česká
  • EN - Anglická
  • PL - Polská
  • RO - Rumunská
  • RU - Ruská
  • TR - Turecká
  • UA - Ukrajinská

BioEquin F, injekčná suspenzia, pre kone

Hlavná stránka Prípravky Veterinárne prípravky BioEquin F, injekčná suspenzia, pre kone

Na aktívnu imunizáciu koní proti chrípke.

Typ prípravku: Vakcíny
Cieľový druh zvierat: Kôň
Zatiaľ neregistrované na Slovensku   

Potrebujete poradiť?

LIEKOVÁ FORMA

Injekčná suspenzia

Biela až sivastá suspenzia, státím sa môže usadiť sediment, ktorý sa po premiešaní rozptýli.

ZLOŽENIE

Jedna vakcinačná dávka (1 ml) obsahuje:

Liečivé látky:

Vírus influenzae equorum inactivatum, kmeň:

  • A/Equi 2/Morava 95 (euroázijský typ), H3N8  min. 5 log2 HIT1
  • A/Equi 2/Brno 08 (americký typ, sublínia Florida 2), H3N8  min. 5 log2 HIT1

INDIKÁCIA SO SPRESNENÍM PRE CIEĽOVÝ DRUH ZVIERAT

Na aktívnu imunizáciu koní proti chrípke za účelom redukcie klinických príznakov a redukcie vylučovania vírusu po infekcii vírusom chrípky.
Nástup imunity bol potvrdený čelenžnou skúškou pre kmeň chrípky koní A/Equi 2/Brno 08 a sérologicky pre kmeň chrípky koní A/Equi 2/Morava 95.
Trvanie imunity pre vakcinačné kmene bolo potvrdené sérologicky.
Nástup imunity: 14 dní po základnej vakcinácii
Trvanie imunity: 6 mesiacov po základnej vakcinácii a 12 mesiacov po prvej revakcinácii (tretej dávke vakcíny).

KONTRAINDIKÁCIE

Nie sú.

INTERAKCIE S ĎALŠÍMI LIEČIVÝMI PRÍPRAVKAMI A ĎALŠIE FORMY INTERAKCIE

Nie sú dostupné informácie o bezpečnosti a účinnosti tejto vakcíny, ak sa podáva zároveň s iným veterinárnym liečivým prípravkom. Rozhodnutie o použití tejto vakcíny pred alebo po akomkoľvek inom veterinárnom liečivom prípravku treba zvážiť podľa konkrétneho prípadu.

PODÁVANÉ MNOŽSTVO A SPÔSOB PODANIA

Vakcinačná dávka

1 ml. Vakcína sa aplikuje hlboko intramuskulárne.

Pred upotrebením treba obsah fľaštičky temperovať na teplotu 15 – 25 °C a dobre pretrepať.

Vakcinačná schéma
Základná vakcinácia:

Prvá vakcinácia od 6. mesiaca veku, druhá vakcinácia po 4 týždňoch.

Revakcinácia:

Prvá revakcinácia po 6 mesiacoch od základnej vakcinácie a ďalšia revakcinácia každých 12 mesiacov.
Revakcinácia brezivých kobýl v poslednom trimestri gravidity, najneskôr mesiac pred plánovaným pôrodom.
Neodporúča sa použiť vakcínu BioEquin F na revakcináciu koní predtým vakcinovaných vakcínou od iného výrobcu, ani revakcinovať vakcínu BioEquin F vakcínou iného výrobcu. Výnimkou sú vakcíny s rovnakými kmeňmi chrípky koní ako BioEquin F.

NEŽIADUCE ÚČINKY (FREKVENCIA A ZÁVAŽNOSŤ)

V súvislosti s vakcináciou možno pozorovať prechodné zvýšenie teploty.
Výnimočne sa môže vyskytnúť anafylaktická reakcia. V takom prípade treba poskytnúť symptomatickú liečbu.

OCHRANNÉ LEHOTY

Bez ochranných lehôt.

DOBA POUŽITEĽNOSTI

Doba použiteľnosti veterinárneho liečivého prípravku v neporušenom obale: 30 mesiacov
Doba použiteľnosti po prvom otvorení pri viacdávkovom balení: 10 hodín

SKLADOVANIE

Skladovať v chladničke (2 až 8 °C).
Chrániť pred mrazom.
Chrániť pred svetlom.
Skladovať na suchom mieste.

BALENIE

Vakcína sa expeduje v sklenených injekčných fľaštičkách hydrolytickej triedy I uzavretých vzduchotesne gumenými prepichovacími zátkami a chránených hliníkovými uzávermi.
Ku každému baleniu sú priložené schválené príbalové informácie.
Fľaštičky s vakcínou sú umiestnené v papierových kartónoch. Pri hromadných baleniach sú fľaštičky umiestnené v PVC obale.
Veľkosti balenia: 2 x 1 dávka, 5 x 1 dávka, 10 x 1 dávka, 1 x 5 dávok, 10 x 5 dávok

POMOCNÉ LÁTKY:

Tiomersal - 0,1 mg