SK - Slovenská CZ - Česká EN - Anglická PL - Polská RO - Rumunská RU - Ruská TR - Turecká UA - Ukrajinská
SK - Slovenská
 • CZ - Česká
 • EN - Anglická
 • PL - Polská
 • RO - Rumunská
 • RU - Ruská
 • TR - Turecká
 • UA - Ukrajinská

BioEquin H, injekčná emulzia pre kone

Hlavná stránka Prípravky Veterinárne prípravky BioEquin H, injekčná emulzia pre kone

Na aktívnu imunizáciu koní s cieľom znížiť výskyt respiratórnej infekcie a klinické príznaky spôsobené herpesvírusom koní (EHV-1) a znížiť výskyt abortov brezivých kobýl vyvolaných infekciou herpesvírusu koní (EHV-1)

Typ prípravku: Vakcíny
Cieľový druh zvierat: Kôň
Registrované na Slovensku   

Potrebujete poradiť?

Obsah liečivých a ostatných látok:

Jedna vakcinačná dávka (1 ml) obsahuje:

Liečivé látky:
 • Herpesvírus equorum inactivatum (EHV-1)  Min. 2.1 log10 VNI1
 • 1 Vírus neutralizačný index v sére škrečkov
Adjuvans:
 • Olejový adjuvans (Montanide ISA 35 VG) 0,25 ml
Pomocné látky:
 • Tiomersal 0,1 mg

Vakcína je olejovitá tekutina, smotanovo bielej, žltkastej alebo ružovkastej farby, s ľahko pretrepateľným sedimentom

Indikácia:

Na aktívnu imunizáciu koní s cieľom znížiť výskyt respiratórnej infekcie a klinické príznaky spôsobené herpesvírusom koní (EHV-1) a znížiť výskyt abortov brezivých kobýl vyvolaných infekciou herpesvírusu koní (EHV-1).
Nástup aktívnej imunity: 14 dní po základnej vakcinácii
Trvanie aktívnej imunity: 6 mesiacov po revakcinácii

Kontraindikácie:

Nie sú.

Nežiaduce účinky:

V súvislosti s vakcináciou možno pozorovať prechodné zvýšenie teploty. Výnimočne sa môže vyskytnúť anafylaktická reakcia. V takom prípade treba poskytnúť symptomatickú liečbu.
Keď zaznamenáte závažné nežiaduce účinky alebo iné reakcie, ktoré nie sú uvedené v týchto príbalových informáciách, oznámte to prosím vášmu veterinárnemu lekárovi.

Cieľový druh zvierat:

Kone.

Dávkovanie pre každý druh, cesta(y) a spôsob podania:

Vakcinačná dávka − 1 ml.
Vakcína sa aplikuje hlboko intramuskulárne.

Vakcinačná schéma – základná vakcinácia:

Prvá vakcinácia vo veku 6 mesiacov; druhá vakcinácia po 4 týždňoch.

Revakcinácia:

Prvá revakcinácia (tretia dávka) sa aplikuje po 3 mesiacoch od základnej vakcinácie a ďalšia revakcinácia sa robí každých 6 mesiacov.

Vakcinácia brezivých kobýl:

Na zníženie výskytu abortov vyvolaných infekciou herpesvírusu koní sa aplikuje 1 dávka vakcíny brezivým kobylám v 2. mesiaci po pripustení a ďalej v 5. až 6. a v 9. mesiaci gravidity.

Pokyny pre správne podanie:

Pred upotrebením treba obsah liekovky temperovať na teplotu 15 – 25 °C a dobre pretrepať.

Ochranná lehota:

Bez ochranných lehôt.

Zvláštne opatrenia pri skladovaní:

Skladovať mimo dosahu detí.
Skladovať v chladničke (2 až 8 °C).
Chrániť pred svetlom.
Skladovať na suchom mieste.

Doba použiteľnosti veterinárneho liečivého prípravku v neporušenom obale: 18 mesiacov
Doba použiteľnosti po prvom otvorení pri viacdávkovom balení: 10 hodín

Nepoužívajte po uplynutí doby použiteľnosti uvedenej na etikete.

Zvláštne upozornenie:

Vakcinovať iba zdravé zvieratá.

V prípade náhodného sebapoškodenia injekčne aplikovaným prípravkom ihneď vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte príbalové informácie alebo etiketu.

Tento prípravok obsahuje olejový adjuvans. Náhodná injekcia/náhodné sebapoškodenie injekčne aplikovaným prípravkom môže spôsobiť silné bolesti a opuchy, najmä po injekčnom podaní do kĺba alebo do prsta, a vo vzácnych prípadoch môže viesť k strate postihnutého prsta, keď nie je rýchlo poskytnutá lekárska pomoc.

Ak u vás došlo k náhodnému injekčnému podaniu prípravku, vyhľadajte lekársku pomoc, aj keby išlo len o malé množstvo, a so sebou si vezmite príbalové informácie.
Ak bolesti trvajú viac ako 12 hodín po lekárskej prehliadke, opäť sa obráťte na lekára.

Možno použiť v období brezivosti.

Nie je stanovená bezpečnosť veterinárneho liečivého prípravku pri použití v období laktácie.

Ďalšie informácie:

Nie sú dostupné informácie o bezpečnosti a účinnosti tejto vakcíny, ak sa podáva zároveň s iným veterinárnym liečivým prípravkom. Rozhodnutie o použití tejto vakcíny pred alebo po akomkoľvek inom veterinárnom liečivom prípravku treba zvážiť podľa konkrétneho prípadu.

Iba pre zvieratá.
Veterinárny liečivý prípravok sa vydáva len na predpis.
Len pre veterinárne použitie.

Veľkosti balenia:

 • 2 x 1 dávka, 5 x 1 dávka, 10 x 1 dávka
 • 1 x 5 dávok, 10 x 5 dávok

Na trhu nemusia byť dostupné všetky veľkosti balenia.