SK - Slovenská CZ - Česká EN - Anglická PL - Polská RO - Rumunská RU - Ruská TR - Turecká UA - Ukrajinská
SK - Slovenská
  • CZ - Česká
  • EN - Anglická
  • PL - Polská
  • RO - Rumunská
  • RU - Ruská
  • TR - Turecká
  • UA - Ukrajinská

Biofel M Plus injekčná suspenzia

Hlavná stránka Prípravky Veterinárne prípravky Biofel M Plus injekčná suspenzia

Vakcína proti Microsporum canis mačiek inaktivovaná

Typ prípravku: Vakcíny
Cieľový druh zvierat: Mačka
Zatiaľ neregistrované na Slovensku   

Potrebujete poradiť?

Zloženie - 1 ml:

Microsporum canis inact. - min. 1 mil. vegetatívnych foriem, formaldehyd max. 0,05 %, pufrovaný fyziologický roztok.

Spôsob účinku:

Pri imunizovaných zvieratách vzniká do jedného mesiaca od revakcinácie imunita trvajúca minimálne jeden rok.
Zvieratá treba vakcinovať dvakrát s intervalom 10 − 21 dní medzi 1. a 2. vakcináciou. Pri terapeutickej vakcinácii v prípade nutnosti možno aplikovať tretiu vakcinačnú dávku 10 − 21 dní po revakcinácii.
Vakcína nezamoruje prostredie virulentnými spórami Microsporum canis, je preto vhodná na elimináciu pôvodcu z populácie vnímavých zvierat a z prostredia.

Indikácia:

Od veku 2 mesiacov na profylaxiu a terapiu kožných mykóz mačiek vyvolaných dermatofytom Microsporum canis.

Lieková forma:

Injekcia

Indikačná skupina:

Veterinárny imunopreparát

Kontraindikácie:

Celkové horúčkové ochorenia. Neodporúča sa robiť vakcináciu kotných mačiek. Realizácia iných imunoprofylaktických zákrokov v období jedného týždňa pred prvou vakcináciou až do 14 dní po druhej (prípadne tretej) vakcinácii (okrem aplikácie vakcín pre mačky z produkcie spol. Bioveta, a.s.).

Interakcie:

Vakcína sa aplikuje vždy samostatne, nesmie sa použiť ako zrieďovadlo pre lyofilizované vakcíny, ani sa nesmie miešať s tekutými vakcínami. Súčasne s vakcínou možno simultánne aplikovať na iné miesto (najlepšie na opačnú stranu tela) vakcínu pre mačky z produkcie spol. Bioveta, a.s.

Spôsob podania:

Subkutánne v oblasti za lopatkou alebo hlboko intramuskulárne do svaloviny panvovej končatiny. Vakcináciu sa odporúča robiť do ľavej, revakcinácie do pravej polovice tela.

Dávkovanie:

1 ml bez ohľadu na vek, hmotnosť a plemeno.

Nežiaduce účinky:

Na mieste aplikácie vakcíny sa môže vytvoriť primeraná lokálna reakcie (spravidla veľkosti hrášku), ktorá do troch týždňov zmizne. Výnimočne môže dôjsť k vzniku hypersenzitivity.

Balenie:

2 x 1 dávka, 10 x 1 dávka

Upozornenie:

Možno vakcinovať iba klinicky zdravé jedince v dobrom výživnom stave. Prípadná antiparazitárna liečba by mala predchádzať vakcinácii aspoň o 10 dní.

Skladovanie:

Na suchom a tmavom mieste pri teplote 2 až 8 °C. Vakcína nesmie zamrznúť. Prípravok sa nesmie používať po uplynutí doby použiteľnosti vyznačenej na obale.

Ochranné lehoty:

Nie je určené pre potravinové zvieratá.

Exspirácia:

18 mesiacov