SK - Slovenská CZ - Česká EN - Anglická PL - Polská RO - Rumunská RU - Ruská TR - Turecká UA - Ukrajinská
SK - Slovenská
 • CZ - Česká
 • EN - Anglická
 • PL - Polská
 • RO - Rumunská
 • RU - Ruská
 • TR - Turecká
 • UA - Ukrajinská

Biofel PCHR injekčná emulzia pre mačky

Hlavná stránka Prípravky Veterinárne prípravky Biofel PCHR injekčná emulzia pre mačky

Vakcína proti panleukopénii, herpesvírusovej a kalicivírusovej infekcii a besnote mačiek

Typ prípravku: Vakcíny
Cieľový druh zvierat: Mačka
Registrované na Slovensku   

Potrebujete poradiť?

Zloženie - 1 ml:

 • Vírus panleucopeniae contagiosae felis inactivatum min. 103,0 TCID50
 • Herpesvírus felis inactivatum min. 105,0 TCID50
 • Kalicivírus felis inactivatum min. 105,5 TCID50
 • Vírus rabiei inactivatum min 1 IU
 • Tiomersal, Olejový adjuvans

Použitie:

Mačky sa vakcinujú od veku 8 − 10 týždňov vakcínou Biofel PCH.
Revakcinuje sa v intervale 3 − 4 týždňov po primovakcinácii vakcínou Biofel PCHR. Vakcínu Biofel PCHR možno aplikovať vo veku od 3 mesiacov.
Protektívna imunita nastupuje po 2 − 4 týždňoch od revakcinácie a trvá jeden rok.
Ďalšie pravidelné revakcinácie vakcínou Biofel PCHR sa robia v 12-mesačných intervaloch.
Pred použitím treba obsah liekovky pretrepať.
Vakcinovať iba klinicky zdravé jedince v dobrom výživnom stave. Prípadná antiparazitárna liečba by mala predchádzať vakcinácii aspoň o 10 dní.

Indikácia:

Na aktívnu imunizáciu proti panleukopénii, herpesvírusovej a kalicivírusovej infekcii a besnote mačiek.

Kontraindikácie:

Nevakcinovať zvieratá s celkovým horúčkovým ochorením.

Nežiaduce účinky:

Na mieste aplikácie vakcíny sa môže vytvoriť primeraná lokálna reakcia (spravidla veľkosti hrášku), ktorá do 3 týždňov zmizne. Výnimočne môže dôjsť k vzniku hypersenzitivity.

Balenie:

2 x 1 dávka, 10 x 1 dávka

Zvláštne upozornenie:

Ukladať mimo dosahu detí.
Na suchom a tmavom mieste pri teplote 2 až 8 °C. Chrániť pred mrazom!
Po prvom otvorení spotrebovať do 8 hodín.

Pre používateľov:

Tento prípravok obsahuje minerálny olej. Náhodná injekcia − náhodné sebapoškodenie injekčne aplikovaným prípravkom môže spôsobiť silné bolesti a opuch, najmä po injekčnom podaní do kĺba alebo prsta, a vo vzácnych prípadoch môže viesť k strate postihnutého prsta, ak nie je poskytnutá rýchla lekárska pomoc.

Ak u vás došlo k náhodnému injekčnému podaniu prípravku, vyhľadajte lekársku pomoc, aj keby išlo len o malé množstvo, a so sebou si vezmite príbalové informácie.

Ak bolesti trvajú viac ako 12 hodín po lekárskej prehliadke, opäť sa obráťte na lekára.

Pre lekárov:

Tento prípravok obsahuje minerálny olej. Hoci bolo injekčne aplikované malé množstvo, náhodné injekčné podanie tohto prípravku môže vyvolať intenzívny opuch, ktorý môže končiť napr. ischemickou nekrózou a dokonca aj stratou prsta. Odborné, rýchle chirurgické ošetrenie je nevyhnutné a môže si vyžadovať včasné chirurgické otvorenie a výplach miesta, kam bola injekcia podaná, hlavne ak je zasiahnutá pulpa prsta alebo šľacha.

Dávkovanie a spôsob podania:

Dávka:

1 ml bez ohľadu na vek, hmotnosť a plemeno, najskôr však vo veku 3 mesiacov

Spôsob podania:

subkutánne, najlepšie v oblasti za lopatkou

Ochranné lehoty:

Nie je určené pre potravinové zvieratá.

Exspirácia:

24 mesiacov, po prvom otvorení 8 hodín