SK - Slovenská CZ - Česká EN - Anglická PL - Polská RO - Rumunská RU - Ruská TR - Turecká UA - Ukrajinská
SK - Slovenská
 • CZ - Česká
 • EN - Anglická
 • PL - Polská
 • RO - Rumunská
 • RU - Ruská
 • TR - Turecká
 • UA - Ukrajinská

BIOMEC 10 mg / ml injekčný roztok

Hlavná stránka Prípravky Veterinárne prípravky BIOMEC 10 mg / ml injekčný roztok

Injekčné antiparazitikum s obsahom ivermektínu

Typ prípravku: Antiparazitiká
Cieľový druh zvierat: Hovädzí dobytok, Ošípaná, Ovca
Zatiaľ neregistrované na Slovensku   

Potrebujete poradiť?

Obsah liečivých a ostatných látok

Účinná látka:

Ivermectinum 10,0 mg v 1 ml. 

Pomocné látky:

Glycerolformal, Propylénglykol

Indikácia:

BIOMEC 10 mg/ml roztok je indikovaný na účinnú liečbu a zamedzenie šírenia týchto parazitárnych ochorení: 

Dobytok: 
 • Gastrointestinálne oblé červy (dospelé jedince a vývojové štádiá):
  • Ostertagia ostertagi (vrátane inhibovaných lariev) 
  • Ostertagia lyrata 
  • Haemonchus placei 
  • Trichostrongylus axei 
  • Trichostrongylus colubriformis 
  • Cooperia oncophora 
  • C. punctata 
  • C. pectinata 
  • Oesophagostomum radiatum 
  • Bunostomum phlebotomum 
  • Nematodirus helvetianus (dospelé jedince) 
  • N. spathiger (dospelé) 
  • Strongyloides papillosus (dospelé jedince) 
  • Toxocara vitulorum (dospelé jedince)
  • Trichuris spp. (dospelé jedince) 
 • Pľúcnivky:
  • Dictyocaulus viviparus 
 • Očné helminty:
  • Thelazia spp. (dospelé jedince)
 • Strečkovia (parazitujúce štádiá):
  • Hypoderma bovis 
  • Hypoderma lineatum 
 • Zákožky:
  • Psoroptes bovis 
  • Sarcoptes scabiei var. bovis 
 • Vši:
  • Linognathus vituli 
  • Haematopinus eurysternus 
  • Solenopotes capillatus 

BIOMEC 10 mg/ml inj. sa môže používať adjuvantne na zamedzenie šírenia všeniek (Damalinia bovis) a zákožky (Chorioptes bovis), ale nemusí nastať úplná eliminácia. 

Pretrvávanie účinnosti u dobytka: 

BIOMEC 10 mg/ml inj. podaný v odporúčanej dávke 1 ml/50 kg živej hmotnosti poskytuje účinné zamedzenie šírenia Haemonchus placei Trichostrongylus axei po dobu 14 dní, Ostertagia ostertagi radiatum 21 dní a Dictylocaulus viviparus 28 dní po ošetrení. 

Ovce: 
 • Gastrointestinálne oblé červy:
  • Haemonchus contortus 
  • Ostertagia circumcincta 
  • Trichostrongylus axei (dospelé jedince) 
  • T. colubriformis 
  • T. vitrinus 
  • Nematodirus filicolis 
  • N.spathiger (nedospelé štádiá) 
  • Cooperia curticei 
  • Oesophagostomum columbianum 
  • O. venulosum (dospelé jedince) 
  • Chabertia ovina 
  • Trichuris ovis (dospelé jedince) 
  • Strongyloides papillosus (vývojové štádiá) 
  • Gaigeria pachyscelis 
  • U benzimidazol rezistentných kmeňov Haemonchus contortusa Ostertagia circumcincta dochádza aj k potlačeniu šírenia. 
 • Pľúcnivky:
  • Dictylocaulus filaria 
  • Protostrongylus rufescens (dospelé jedince) 
 • Nosní strečkovia (všetky larválne štádiá):
  • Oestrus ovil 
 • Svrab:
  • Psoroptes conmmunis var. ovis (1) 
  • Sarcoptes scabiei 
  • Psorergates ovis 

(1) Pri ošetrení proti psoroptovému ovčiemu svrabu sa injekcia podáva dvakrát v intervale 7 dní. Jedna aplikácia môže iba redukovať počet zákožiek a budiť dojem, že klinický svrab je eradikovaný. 

Ošípané: 
 • Gastrointestinálne oblé červy:
  • Ascaris suum (dospelé jedince a L4) 
  • Hyostrongylus rubidus (dospelé jedince a L4) 
  • Oesophagostomum spp. (dospelé jedince a L4) 
  • Strongyloides ransomi (dospelé jedince)
 •  Pľúcnivky:
  • Metastrongylus spp. (dospelé jedince) 
 • Ostatné červy:
  • Stephanurus dentatus (dospelé jedince a L4) 
 • Vši:
  • Haematopinus suis 
 • Svrab:
  • Sarcoptes scabiei var. suis

Kontraindikácie

Podávať len subkutánne.
Nepodávať intravenózne ani intramuskulárne.
Nepodávať v období laktácie.
U zvierat produkujúcich mlieko pre ľudský konzum nepodávať v období laktácie a 28 dní pred pôrodom. 

Nežiaduce účinky

U niektorých zvierat sa po subkutánnej aplikácii pozorovali prechodné ťažkosti. Môže sa pozorovať nízka incidencia opuchu mäkkých tkanív. Tieto reakcie samovoľne zmiznú.

Cieľový druh zvierat

Dobytok, ovce, ošípané.

Dávkovanie pre každý druh, cesta a spôsob podania

Dobytok: 

Subkutánne podávať len v dávke 1 ml/50 kg živej hmotnosti (zodpovedá odporúčanej dávke 0,2 mg ivermektínu na kg živej hmotnosti). Aplikácia sa robí subkutánne do voľnej kože pred alebo za lopatku.
V prípade podkožnej strečkovitosti treba dobytok ošetriť čo najskôr po ukončení náletu strečkov. 

Ovce: 

Aplikovať iba subkutánne v dávke 0,5 ml na 25 kg živej hmotnosti (zodpovedá odporúčanej dávke 0,2 mg ivermektínu na kg živej hmotnosti). Aplikácia sa robí subkutánne do voľnej kože medzi plecami. U ovcí pred strihaním sa pred vlastnou aplikáciou dávky ubezpečte, či ihla prenikla cez vlnu a kožu.
Pri ošetrení proti psoroptovému ovčiemu svrabu sa injekcia podáva dvakrát v intervale 7 dní. 

Ošípané: 

BIOMEC 10 mg/ml injekčný roztok sa podáva iba subkutánne v oblasti šije v odporúčanej dávke 1 ml na 33 kg živej hmotnosti (zodpovedá 0,3 mg ivermektínu na kg živej hmotnosti). 

Roztok možno podávať akýmkoľvek štandardným automatickým dávkovačom alebo injekčnou striekačkou. 

Pri ošetrení proti psoroptovému ovčiemu svrabu sa injekcia podáva dvakrát v intervale 7 dní. 

Pokyny pre správne podanie

Injekcie možno podávať štandardným automatickým dávkovačom alebo injekčnou striekačkou za aseptických podmienok. Pri použití 500 ml balenia sa odporúča automatický dávkovač.

Neaplikuje sa mokrým a špinavým zvieratám. 

Ochranná lehota:

Mäso − dobytok, ovce, ošípané 28 dní. 

Mlieko − u zvierat produkujúcich mlieko pre ľudský konzum nepodávať v období laktácie a 28 dní pred pôrodom. 

Zvláštne opatrenia pri skladovaní:

Skladovať mimo dosahu detí.
Skladovať pri teplote do 25 °C. Chrániť pred svetlom.

Balenie:

50 ml, 500 ml

Doba použiteľnosti:

Doba použiteľnosti veterinárneho liečivého prípravku v neporušenom obale: 5 rokov
Doba použiteľnosti po prvom otvorení vnútorného obalu: 28 dní