SK - Slovenská CZ - Česká EN - Anglická PL - Polská RO - Rumunská RU - Ruská TR - Turecká UA - Ukrajinská
SK - Slovenská
  • CZ - Česká
  • EN - Anglická
  • PL - Polská
  • RO - Rumunská
  • RU - Ruská
  • TR - Turecká
  • UA - Ukrajinská

BIOSUIS APP 2,9,11, injekčná emulzia pre ošípané

Hlavná stránka Prípravky Veterinárne prípravky BIOSUIS APP 2,9,11, injekčná emulzia pre ošípané

Na aktívnu imunizáciu výkrmových ošípaných na zmiernenie následkov infekcie Actinobacillus pleuropneumoniae - pôvodca pleuropneumónie ošípaných.

Typ prípravku: Vakcíny
Cieľový druh zvierat: Ošípaná
Registrované na Slovensku   

Potrebujete poradiť?

1 vakcinačná dávka (1 ml vakcíny) obsahuje:

Actinobacillus pleuropneumoniae sérovar 2     RP ≥ 1*
Actinobacillus pleuropneumoniae sérovary 9, 11  RP ≥ 1*
toxoid APX I   RP ≥ 1*
toxoid APX II    RP ≥ 1*
toxoid APX III  RP ≥ 1*

Injekčná emulzia. Mliečna tekutina svetlo šedej až bielej farby s malým množstvom sedimentu ktorý sa po pretrepaní rozptýli.

Cieľový druh

Ošípané.                                                      

Indikácie pre použitie so špecifikovaním cieľového druhu

Na aktívnu imunizáciu výkrmových prasiat za účelom zmiernenia následkov infekcie vyvolanej Actinobacillus pleuropneumoniae – pôvodcu pleuropneumónie prasiat.

Zámerom použitia je redukcia typických klinických príznakov ochorenia, typických pľúcnych lézií a redukcia infekcie.

Nástup imunity: 3 týždne po revakcinácii. Trvanie imunity: 20 týždňov po revakcinácii

Použitie počas gravidity,  laktácie, znášky

Ne používať počas gravidity a laktácie.

Dávkovanie a spôsob podania lieku 

Pred použitím je treba obsah liekovky vytemperovať na teplotu 15 – 25°C a dokonale pretrepať.

Vakcinácia:  Ciciaky od veku 6 týždňov vakcinovať dávkou 1 ml. Revakcinácia sa vykonáva

za 3 týždne rovnakou dávkou.

Spôsob podania: Intramuskulárne, najlepšie do paraaurikulárnej oblasti.

Ochranná  lehota

0 dní.

Čas použiteľnosti

Čas použiteľnosti veterinárneho lieku zabaleného v pôvodnom obale: 2 roky

Čas použiteľnosti po prvom otvorení vnútorného balenia: 10 hodín.

Osobitné bezpečnostné opatrenia pre uchovávanie

Uchovávať v chladničke (2°C - 8°C . Chrániť pred mrazom.

Balenie:

1 x 10 ml, 10 x 10 ml, 1 x 50 ml, 1 x 100 ml, 1 x 250 ml