SK - Slovenská CZ - Česká EN - Anglická PL - Polská RO - Rumunská RU - Ruská TR - Turecká UA - Ukrajinská
SK - Slovenská
  • CZ - Česká
  • EN - Anglická
  • PL - Polská
  • RO - Rumunská
  • RU - Ruská
  • TR - Turecká
  • UA - Ukrajinská

BIOSUIS ENTERO

Hlavná stránka Prípravky Veterinárne prípravky BIOSUIS ENTERO

Komplexná vakcína proti najzávažnejším patogénom vyvolávajúcim enterálne infekcie novonarodených a cicajúcich prasiatok s obsahom antigénov proti infekciám vyvolávaným Rotavirus suis, baktériami E.coli a Clostridium perfringens.

Typ prípravku: Vakcíny
Cieľový druh zvierat: Ošípaná
Zatiaľ neregistrované na Slovensku   

Potrebujete poradiť?

Lieková forma

Injekčná suspenzia.

Vakcína obsahuje inaktivovaný prasačí rotavírus, séroskupinu A, vybrané sérovary inaktivovaných enterotoxigénnych kmeňov E. coli, patogénnych pre cicajúce prasiatka, obsahujúce F4ac, F5, F41 a F6 fimbriové adhezíny a tiež toxoid beta (sensu lato) Clostridium perfringens typ C (produkujúce alfa- beta1- a beta2-toxín).

Zloženie

Každá dávka (2 ml) obsahuje:

Liečivé látky:

Rotavírus suis, inaktivovaný, séroskupina A, kmeň OSU 6 RP ≥ 1*

Escherichia coli, inaktivovaná, sérotyp O149:K88 (F4ac) RP ≥ 1*

Escherichia coli, inaktivovaná, sérotyp O101:K99 (F5 a F41) RP ≥ 1* (F5), RP ≥ 1* (F41)

Escherichia coli, inaktivovaná, sérotyp K85:987P (F6) RP ≥ 1*

Clostridium perfringens, typ C, beta toxoid RP ≥ 1*, **

Adjuvans:

Montanid ISA 35 VG 0.52 ml

Cieľové druhy zvierat

Ošípané (gravidné prasničky a prasnice).

Indikácie s upresnením pre cieľový druh zvierat

Na pasívnu imunizáciu novonarodených prasiatok aktívnou imunizáciou gravidných prasničiek a prasníc na zníženie:

- klinických príznakov (neonatálne hnačky) a mortalít spôsobených E. coli kmeňmi exprimujúcimi fimbriové adhezíny F4ac, F5, F6 a F41.

- klinických príznakov (neonatálne hnačky, vracanie a nechutenstvo) spôsobených prasacím rotavírusom

- klinických príznakov (neonatálne hnačky, enteritída) a mortalít spôsobených beta toxínom (produkovaným baktériami rodu Clostridium perfringens).

Nástup imunity:

Pasívna imunita začína cicaním prasiatok a je závislá na dostatočnom príjme kolostra a mlieka od vakcinovaných matiek po narodení.

Ochrana prasiatok pre indikácie popísané vyššie bola preukázaná pre:

Kmene E. coli: počas 12 hodín po narodení

Rotavírus: v 5 dňoch života

Clostridium perfringens, typ C, beta toxoid: v 2 dňoch života

Trvanie imunity:

Preukázané čelenžnými štúdiami: 3 týždne života.

Prvý príjem kolostra každým prasiatkom vo vrhu by mal prebehnúť počas prvých 6-8 hodín po narodení.

Podávané množstvo a spôsob podávania

Vakcinačná dávka: 2 ml

Cesta podania: intramuskulárne podanie do krčných svalov za uchom (paraaurikulárna oblasť).

Vakcínu sa odporúča pred použitím zahriať na približne 15–25 °C a pred podaním obsah dobre pretrepať. Použite sterilné injekčné ihly a striekačky a aplikujte vakcínu do oblasti asepticky ošetrenej, čistej a suchej kože.

Gravidné prasničky a prasnice

Základná vakcinácia – 2 podania jednej dávky v intervale 2 týždňov:

- prvé podanie 4 týždne pred očakávaným pôrodom

- druhé podanie 2 týždne pred očakávaným pôrodom

Revakcinácia

- počas nasledujúcich gravidít: podanie 1 dávky 2 týždne pred očakávaným pôrodom

Skladovanie

Uchovávajte a prepravujte chladené (2-8 °C).

Chráňte pred mrazom.

Chráňte pred svetlom.

Čas použiteľnosti

Čas použiteľnosti veterinárneho lieku v neporušenom obale: 2 roky.

Čas použiteľnosti po prvom otvorení vnútorného obalu: 10 hodín.

Balenie

10 ml, 50 ml, 100 ml a 250 ml