SK - Slovenská CZ - Česká EN - Anglická PL - Polská RO - Rumunská RU - Ruská TR - Turecká UA - Ukrajinská
SK - Slovenská
  • CZ - Česká
  • EN - Anglická
  • PL - Polská
  • RO - Rumunská
  • RU - Ruská
  • TR - Turecká
  • UA - Ukrajinská

BIOSUIS PRRS inact Eu+Am injekčná emulzia pre ošípané

Hlavná stránka Prípravky Veterinárne prípravky BIOSUIS PRRS inact Eu+Am injekčná emulzia pre ošípané

Vakcína na aktívnu imunizáciu prasničiek a prasníc za účelom zníženia reprodukčných porúch a zníženia virémie spôsobenej vírusom prasacieho reprodukčného a respiračného syndrómu európskeho i amerického typu vírusu

Typ prípravku: Vakcíny
Cieľový druh zvierat: Ošípaná
Zatiaľ neregistrované na Slovensku   

Potrebujete poradiť?

Obsah liečivých a ostatných látok:

Jedna vakcinačná dávka (2 ml) obsahuje:

Liečivé látky:
  • Inaktivovaný PRRS vírus
  • Kmeň PRRS/EU  min. 105,1 TCID50, RP ³ 1
  • Kmeň PRRS/US  in.  min. 105,1 TCID50, RP ³ 1

TCID50 = 50% infekčná dávka pre tkanivovú kultúru, titer vírusu stanovený v rámci medzioperačnej kontroly pred inaktiváciou
RP = Relatívna účinnosť (ELISA test) je vyjadrená porovnaním hladiny protilátok v sére prasiatok s hladinou protilátok v referenčnom sére získanom po vakcinácii šaržou vakcíny, ktorá vyhovela čelenžnej skúške na cieľových zvieratách.

Adjuvans: Emulsigen 0,4 ml

Excipiens: Tiomersal  0,2 mg

Indikácia:

Aktívna imunizácia prasničiek a prasníc na zníženie reprodukčných porúch a na zníženie virémie spôsobenej vírusom prasacieho reprodukčného a respiračného syndrómu (európsky a americký typ vírusu).

Nástup imunity potvrdený čelenžnými testami 3 týždne po základnej vakcinácii (teda po podaní troch dávok) a trvanie imunity potvrdené čelenžnými testami po dobu 6 mesiacov.

Kontraindikácie:

Nie sú známe.

Nežiaduce účinky:

Po vakcinácii sa môže objaviť prechodný edém (zdurenie) alebo sčervenie (max. priem. 3 cm) na mieste vpichu, ktorý spravidla do 1 týždňa zmizne, prípadne malá lokálna reakcia (granulóm), bez akýchkoľvek následkov na zdraví či úžitkovosti. Väčšie reakcie (do priem. 5 cm) boli zaznamenané veľmi zriedka, po často opakovaných vakcináciách. Vakcína môže výnimočne vyvolať hypersenzitívny stav. V takom prípade sa aplikuje symptomatická liečba.

Cieľový druh zvierat:

Ošípané (prasničky, prasnice)

Dávkovanie pre každý druh, cesta(y) a spôsob podania:

Vakcinačná dávka − 2 ml.
Vakcína sa aplikuje hlboko intramuskulárne do krku za ušným lalokom.
Pred použitím nechajte vakcínu pomaly zohriať pri izbovej teplote a dôkladne pretrepte.
Zvieratá (prasničky) možno vakcinovať pred pripustením od 6 mesiacov veku.

Základná vakcinácia: 

Prasničky − primovakcinácia 2x1 dávka s odstupom 2 − 3 týždňov, robí sa pred pripustením, tretia dávka v 60. − 70. dni brezivosti nasledujúcej po primovakcinácii.
Prasnice − Primovakcinácia 2x1 dávka s odstupom 2 − 3 týždňov, robí sa pred pripustením, odporúča sa plošná vakcinácia prasníc v stáde v čo najkratšom časovom intervale, tretia dávka v 60. − 70. dni brezivosti nasledujúcej po primovakcinácii.

Revakcinácia:

Aplikácia 1 dávky (2 ml) v 60. – 70. dní každej brezivosti nasledujúcej po základnej vakcinácii.
Rozsah imunizácie je na zvážení veterinárneho lekára a je teda závislý od konkrétnej epizootickej situácie.

Pokyny pre správne podanie:

Pred použitím obsah vakcíny dôkladne pretrepte.

Ochranná lehota:

Bez ochranných lehôt.

Zvláštne opatrenia pri skladovaní:

Skladovať mimo dosahu detí.
Skladovať v chladničke (2 °C – 8 °C). Chrániť pred mrazom. Chrániť pred svetlom. Skladovať na suchom mieste.
Nepoužívať po uplynutí doby použiteľnosti uvedenej na obale. Doba použiteľnosti po prvom otvorení balenia: 10 hodín

Zvláštne upozornenie:

Vakcinovať iba zdravé zvieratá.
Nemiešať s inými vakcínami ani s imunologickými prípravkami. Možno použiť v období 60. až 70. dňa brezivosti (v súlade s vakcinačnou schémou).
Zvláštne opatrenia pri použití u zvierat: V stádach infikovaných vírusom PRRS má infekcia heterogénny charakter a prejavuje sa rôzne v časovom období. V tejto súvislosti správne aplikovaný vakcinačný program je účinným nástrojom na zlepšenie reprodukčných ukazovateľov a kontrolu ochorenia spolu so zoohygienickými opatreniami.

Iba pre zvieratá. Veterinárny liečivý prípravok sa vydáva len na predpis.

Balenie:

25 dávok (50 ml)