SK - Slovenská CZ - Česká EN - Anglická PL - Polská RO - Rumunská RU - Ruská TR - Turecká UA - Ukrajinská
SK - Slovenská
  • CZ - Česká
  • EN - Anglická
  • PL - Polská
  • RO - Rumunská
  • RU - Ruská
  • TR - Turecká
  • UA - Ukrajinská

Borrelym 3, injekčná suspenzia pre psy

Hlavná stránka Prípravky Veterinárne prípravky Borrelym 3, injekčná suspenzia pre psy

Vakcína proti Lymské borelióze, inaktivovaná

Typ prípravku: Vakcíny
Cieľový druh zvierat: Kôň, Mačka, Pes
Registrované na Slovensku   

Potrebujete poradiť?

Zloženie jednej dávky (1 ml)

Účinné látky:

Inaktivované Borrelia burgdorferi sensu lato:
Borrelia garinii RP ≥ 1 *
Borrelia afzelii RP ≥ 1 *
Borrelia burgdorferi sensu stricto RP ≥

Indikácia

Pre aktívnu imunizáciu psov od veku 12 týždňov, pre navodenie anti-OspA reakcie voči Borrelia spp. (B. burgdorferi sensu stricto, B. garinii a B. afzelia).

Zníženie prenosu borelií bolo skúmané iba v laboratórnych podmienkach a nasledovala čelenž  terénnymi kliešťami (nazbieranými v regióne známom kvôli vysokému výskytu borelií). Za týchto podmienok bolo preukázané, že borelie nejde izolovať z kože vakcinovaných psov, ale boli izolované z kože nevakcinovaných psov.

Zníženie prenosu borélií z kliešťa na hostiteľa nebolo kvantifikované a nebola stanovená korelácia medzi špecifickou hladinou protilátok a znížením prenosu borelií. Účinnosť vakcíny proti infekcii, ktorá vedie k rozvoju klinického ochorenia, nebola študovaná.

Nástup imunity: 1 mesiac po základnej vakcinácii.
Doba trvania imunity: 1 rok po základnej vakcinácii.

Cieľový druh

Psy

Dávkovanie pre každý druh, cesty a spôsob podania lieku

Dávka:

1 ml od dvanásteho týždňa veku.

Spôsob podania:

Subkutánne.

Základná vakcinácia:

Podávajte dve dávky v intervale 3 týždňov.

Revakcinácia:

Pre zachovanie imunity sa odporúča ročná revakcinácia jednou dávkou vakcíny, hoci táto vakcinačná schéma nebola skúmaná.

Vakcinácia by sa mala prevádzať pred obdobím zvýšenej aktivity kliešťov, aby bol zaistený dostatok času pre úplné rozvinutie imunitnej reakcie na vakcináciu (viď bod 4) pred očakávanou expozíciou kliešťom.

Osobitné bezpečnostné opatrenia na uchovávanie

Uchovávať mimo dosahu a dohľadu detí. Chrániť pred svetlom.Uchovávať a prepravovať v chlade (2 °C - 8 °C).Nepoužívajte po dátume exspirácie uvedenom na štítku.

Čas použiteľnosti

Čas použiteľnosti veterinárneho lieku zabaleného v pôvodnom obale: 2 roky

Čas použiteľnosti po prvom otvorení vnútorného balenia: spotrebovať ihneď po otvorení.

Balenie

  • 2 x 1 ml
  • 10 x 1 ml