SK - Slovenská CZ - Česká EN - Anglická PL - Polská RO - Rumunská RU - Ruská TR - Turecká UA - Ukrajinská
SK - Slovenská
  • CZ - Česká
  • EN - Anglická
  • PL - Polská
  • RO - Rumunská
  • RU - Ruská
  • TR - Turecká
  • UA - Ukrajinská

CLOTEAN injekčná suspenzia

Hlavná stránka Prípravky Veterinárne prípravky CLOTEAN injekčná suspenzia

Sérum proti tetani pre kone, hovädzí dobytok, ošípané, ovce, kozy, psi, mačky.

Typ prípravku: Antiséra, globulíny
Registrované na Slovensku   

Potrebujete poradiť?

1 ml obsahuje:

Konské sérum obsahujúce protilátky proti Clostridium tetani, natívne               min. 300 I.U.

INDIKÁCIA

Pasívna imunizácia zvierat pri operáciách a poraneniach. Liečebne sa používa v začiatkoch ochorenia tetanu.

CIEĽOVÝ DRUH

Kone, hovädzí dobytok, ošípané, ovce, kozy, psi, mačky.

DÁVKOVANIE PRE KAŽDÝ DRUH, CESTA(-Y) A SPÔSOB PODANIA LIEKU

Subkutánne, intramuskulárne, intravenózne. Pri aplikácií väčšieho objemu lieku je potrebné dávku rozložiť na viacej miest vpichu.

Profylakticky – veľké zvieratá   4 000 – 6 000 IU (13 – 20 ml)

– malé zvieratá       2 000 – 3 000 IU (7 – 10 ml)

Liečebne – veľké zvieratá 40 000 IU (140 ml)

– malé zvieratá    20 000 IU (70 ml)

Liečebná dávka sa aplikuje počas 2 až 4 dní, neskôr poďla zdravotného stavu pacienta.

Pri profylaktickej aplikácii trvá imunita 10 – 14 dní.

POKYN O SPRÁVNOM PODANÍ

Bezprostredne pred aplikáciou sa odporúča zahriatie lieku na teplotu tela vo vodnom kúpeli
(najmä pri intravenóznej aplikácii). Pred použitím pretrepať.

OCHRANNÁ LEHOTA

0 dní.

OSOBITNÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA NA UCHOVÁVANIE

Uchovávať mimo dohľadu a dosahu detí.

Uchovávať a prepravovať v chlade pri teplote 2 až 8°C, v tme a suchu.

Nepoužívať tento veterinárny liek po dátume exspirácie uvedenom na obale.

Balenie

1 × 20 ml, 5 × 20 ml,

1 × 50 ml, 1 × 100 ml,

10 × 20 ml.