SK - Slovenská CZ - Česká EN - Anglická PL - Polská RO - Rumunská RU - Ruská TR - Turecká UA - Ukrajinská
SK - Slovenská
  • CZ - Česká
  • EN - Anglická
  • PL - Polská
  • RO - Rumunská
  • RU - Ruská
  • TR - Turecká
  • UA - Ukrajinská

COFFEINUM BIOVETA 120 mg/ml injekčný roztok

Hlavná stránka Prípravky Veterinárne prípravky COFFEINUM BIOVETA 120 mg/ml injekčný roztok

Centrálne analeptikum s obsahom kofeínu

Typ prípravku: Analeptiká, anestetiká, hypnotiká
Cieľový druh zvierat: Kôň, Hovädzí dobytok, Ošípaná, Ovca, Koza, Mačka, Pes
Registrované na Slovensku   

Potrebujete poradiť?

Účinná látka:

Coffeinum anhydricum 125 mg v 1 ml injekčného roztoku

Injekčný roztok. Číry bezfarebný alebo slabo nažltlý roztok.

Cieľový druh

Kôň, hovädzí dobytok, ošípaná, ovca, koza, pes a mačka.

Indikácie pre použitie so špecifikovaním cieľového druhu

Celková akútna telesná slabosť, kolaps alebo šok ako prejav útlmu alebo ochrnutia ústrednej nervovej sústavy (po vyčerpávajúcej námahe, otravách alebo ťažkých chorobách), operačná kóma, insuficiencia srdca (predovšetkým typu bradykardiálneho) a ostatné prípady poškodenia alebo vyčerpania, depresívne stavy, na skrátenie prebudenia po celkovej anestézii.

Používanie počas gravidity, laktácie, znášky

V gravidite je eliminačný polčas predĺžený na približne dvojnásobok. Vzhľadom na nízku koncentráciu kofeínu v materskom mlieku je riziko pre mláďatá nepatrné – vedie nanajvýš k poruche spánkového režimu.

Dávkovanie a spôsob podania lieku 

Kôň 10 - 20 ml s.c., j.m., 5 - 10 ml i.v., hovädzí dobytok 20 - 40 ml s.c., i.m., 10 - 20 ml i.v., ošípaná, ovca, koza 2 - 8 ml. s.c., i.m., 1 - 4 ml i.v., pes 0,5 - 2 ml s.c., i.m., 0,25 - 1 ml i.v., mačka 0,5 ml s.c., i.m., 0,25 ml. i.v. Per os je možné podávať rovnaké dávky ako podkožne, alebo o polovicu vyššie.

Podáva sa subkutánne, intramuskulárne alebo intravenózne. Po s.c. a i.m. aplikácii nastupuje účinok za 15 – 30 minút a trvá až niekoľko hodín.

Ochranné lehoty

0 dní.

Čas použiteľnosti lieku

Čas použiteľnosti veterinárneho lieku zabaleného v pôvodnom obale: 3 roky.

Čas použiteľnosti po prvom otvorení vnútorného obalu: 28 dní.

Osobitné bezpečnostné opatrenia na uchovávanie

Uchovávať pri teplote do 25 °C, chrániť pred svetlom.

Balenie

50 ml