SK - Slovenská CZ - Česká EN - Anglická PL - Polská RO - Rumunská RU - Ruská TR - Turecká UA - Ukrajinská
SK - Slovenská
 • CZ - Česká
 • EN - Anglická
 • PL - Polská
 • RO - Rumunská
 • RU - Ruská
 • TR - Turecká
 • UA - Ukrajinská

EQUISTRONG 400 mg/g perorálna pasta pre kone

Hlavná stránka Prípravky Veterinárne prípravky EQUISTRONG 400 mg/g perorálna pasta pre kone

Potlačenie a liečba infekcií vyvolaných dospelými parazitmi malých a veľkých strongylidov, mrlí, škrkaviek a pásomníc u koní

Typ prípravku: Antiparazitiká
Cieľový druh zvierat: Kôň
Zatiaľ neregistrované na Slovensku   

Potrebujete poradiť?

Obsah liečivých a ostatných látok:

1 g pasty obsahuje: 
 • Liečivá látka: Pyranteli embonas 400 mg
 • Pomocná látka: Butylhydroxytoluén (E321) 0,2 mg

Svetložltá perorálna pasta.

Indikácia:

Potlačenie a liečba infekcií vyvolaných dospelými parazitmi malých a veľkých strongylidov, mrlí, škrkaviek a pásomníc u koní.

Pyrantel-embonát je širokospektrálne anthelmintikum s rozsahom pôsobenia:

 • veľké strongylidy: Strongylus vulgaris, S. edentatus, S. equinus
 • malé strongylidy: Trichonema spp. (Cyathostomes), Triodontophorus spp.
 • mrle: Oxyuris equi
 • škrkavky: Parascaris equorum
 • pásomnice: Anoplocephala perfoliata

Kontraindikácie:

Nepoužívať u žriebät mladších ako 4 týždne. Nepoužívať u výrazne oslabených zvierat. Nepoužívať v prípade precitlivenosti na liečivú látku alebo na niektorú z pomocných látok.

Nežiaduce účinky:

Pyrantel-embonát je bezpečný pre kone od veku 4 týždňov vrátane dojčených mláďat, brezivých kobýl a chovných žrebcov. U žriebät napadnutých veľkým množstvom škrkaviek (Parascaris equorum) môže pri liečbe nastať upchatie tenkého čreva, pričom symptómy (kolika) sa môžu prejaviť už po 30 minútach po podaní prípravku.

Cieľový druh zvierat:

Kone.

Dávkovanie pre každý druh, cesta(y) a spôsob podania:

Perorálne podanie.
Jeden aplikátor obsahuje 11,4 g pyrantel-embonátu v 28,5 g pasty.

Potlačenie a liečba strongylózy, oxyurózy a paraskariózy:

Odporúčaná dávka je 19 mg pyrantelu-embonátu/kg ž.hm., čo zodpovedá 4,75 g pasty na 100 kg ž.hm.
Jeden dielik na stupnici zodpovedá dávke na 100 kg ž. hm. kone.

Dávkovacia schéma:

 • žriebätá (vek 1 − 8 mesiacov): 1 dávka (4,75 g pasty) na 100 kg ž. hm. každé 4 týždne.
 • kone (staršie ako 8 mesiacov): 1 dávka (4,75 g pasty) na 100 kg ž. hm. každých 6 − 8 týždňov. V období pastevnej sezóny sa dávka podáva každých 4 − 6 týždňov. Pri presune koní na pastvu po zazimovaní vždy podajte 1 dávku pasty 3 − 4 dni pred vypustením na pastvu.
 • dojčiace kobyly: je dokázané, že redukciu infestácie strongyly u cicajúcich žriebät počas pastevnej sezóny možno dosiahnuť použitím „čistých“ pastvín (premiestnenie koní alebo nevypásanie koňmi v predošlom roku), podaním prípravku dojčiacim kobylám 3 − 4 dni pred premiestnením a ďalej opakovane v intervale 2 − 4 týždne až do konca jesene. Ideálne je vypustenie kobýl so žriebätami na „čisté“ pastviny alebo, ak to nie je možné, oddialenie ich premiestnenia do júna.

Potlačenie a liečba anoplocefalózy:

Odporúčaná dávka je 38 mg pyrantel-embonátu/kg ž.hm., čo zodpovedá 9,5 g pasty na 100 kg ž. hm.
Dva dieliky na stupnici zodpovedajú dávke na 100 kg. ž. hm. koňa.
V prípade potreby aplikáciu opakujte po 6 týždňoch.

Pokyny pre správne podanie:

Pred začiatkom liečby treba čo najpresnejšie stanoviť hmotnosť zvieraťa. Aplikátor treba prispôsobiť vypočítanej dávke nastavením krúžku na príslušnú značku na pieste.

Držte piest striekačky, ryhovaný dávkovací krúžok posuňte po pieste skrutkovaním tak, aby spodná hrana kruhu bola v zákryte s ryskou požadovanej hmotnosti. Ubezpečte sa, že kôň nemá v tlame žiadne zvyšky potravy. Odstráňte uzáver aplikátora, vložte ho do tlamy koňa v medzizubnom priestore a pastu naneste na koreň jazyka. Po aplikácii okamžite na niekoľko sekúnd zdvihnite hlavu koňa a ubezpečte sa, že kôň dávku prehltol.

Ochranná lehota:

Nepoužívať u koní, ktorých mlieko a mäso je určené pre ľudský konzum.

Zvláštne opatrenia pri skladovaní:

Skladovať mimo dosahu detí.
Tento veterinárny liečivý prípravok nevyžaduje žiadne zvláštne teplotné podmienky na skladovanie.
Skladovať na suchom mieste. Nepoužívať po uplynutí doby použiteľnosti uvedenej na etikete a škatuľke.

Ďalšie informácie:

Spôsob účinku

Pyrantel-embonát je širokospektrálne anthelmintikum, patrí do skupiny tetrahydropyrimidínových anthelmintík. Mechanizmus účinku pyrantelu spočíva vo vyvolaní spastickej paralýzy. Pyrantel je cholinergný agonista, pôsobí ako excitačný neurotransmiter na nikotinergných receptoroch vo svalových bunkách parazita. Väzbou na receptory dochádza k depolarizácii neuromuskulárnych spojov, čo vedie ku kontrakcii muskulatúry (stav je podobný kontrakciám po pôsobení acetylcholínu) až rozvinutie spastickej paralýzy. Pôsobením pyrantelu nedochádza k úhynu parazita, z tela hostiteľa je vylúčený v živom stave.

Pyrantel-embonát má široké spektrum účinku. Zahŕňa aktivitu proti významným endoparazitom koní, ako sú veľké a malé strongylidy, mrle, škrkavka konská a pásomnica.

Zvláštne opatrenia pri použití u zvierat

Rovnaký aplikátor by mal byť u dvochu rôznych zvierat použitý, len ak sú obe zvieratá zdravé a v spoločnom výbehu, alebo ak sú v rovnakých priestoroch a v priamom kontakte.

Iba pre zvieratá. Veterinárny liečivý prípravok sa vydáva len na predpis.

Balenie:

 • 1 aplikátor 28,5 g
 • 10 aplikátorov po 28,5 g