SK - Slovenská CZ - Česká EN - Anglická PL - Polská RO - Rumunská RU - Ruská TR - Turecká UA - Ukrajinská
SK - Slovenská
 • CZ - Česká
 • EN - Anglická
 • PL - Polská
 • RO - Rumunská
 • RU - Ruská
 • TR - Turecká
 • UA - Ukrajinská

ERYSEN inj. sicc. ad us. vet.

Hlavná stránka Prípravky Veterinárne prípravky ERYSEN inj. sicc. ad us. vet.

Vakcína proti červienke ošípaných živá

Typ prípravku: Vakcíny
Cieľový druh zvierat: Pes
Zatiaľ neregistrované na Slovensku   

Potrebujete poradiť?

Zloženie - 1 ml:

 • Erysipelothrix rhusiopathiae attenuatum − min. 1 x 107 CFU, max. 2,1 x 108CFU
 • kultivačné médium, lyofilizačné médium, Zrieďovadlo A

Lieková forma:

Injekcia suchá (lyofilizovaná)

Spôsob účinku:

Po aplikácii antigénu obsiahnutého vo vakcíne do tela zvieraťa sa začnú tvoriť špecifické protilátky, ktoré potom chránia imunizované zviera proti ochoreniu červienkou.
Imunita nastupuje 8. − 14. deň po vakcinácii a trvá 6 mesiacov.

Indikácia:

Na imunizáciu ošípaných proti červienke.

Kontraindikácie:

Nevakcinujú sa ošípané s klinickými príznakmi ochorenia, 7 dní pred a po aplikácii vakcíny sa nesmú ošípaným podávať antibiotiká.

Interakcie:

Nie sú známe

Spôsob podania a dávkovanie:

Dávkovanie:
 • Subkutánne: 2 ml
 • Intradermálne: 0,1 ml alebo 0,2 ml (podľa riedenia lyofilizátu pre typ bezihelného aplikátora)
Riedenie lyofilizátu:

Pre subkutánnu aplikáciu vakcíny sa lyofilizát rehydratuje v kompletnom množstve priloženého Zrieďovadla A.

Pre intradermálnu aplikáciu vakcíny sa lyofilizát rehydratuje takto:

 • 20 ml balenie (lyofilizované zložky) sa zriedia 4 ml Zrieďovadla A − dávka á 0,2 ml i. d. (t.j. 20 dávok)
 • 20 ml balenie (lyofilizované zložky) sa zriedia 2 ml Zrieďovadla A − dávka á 0,1 ml i. d. (t. j. 20 dávok)
 • 100 ml balenie (lyofilizované zložky) sa zriedia 20 ml Zrieďovadla A − dávka á 0,2 ml i. d. (t. j.100 dávok)
 • 100 ml balenie (lyofilizované zložky) sa zriedia 10 ml Zrieďovadla A − dávka á 0,1 ml i. d. (t. j.100 dávok)
Ošípané určené na výkrm:
 • vakcinácia v období 8 − 9 týždňa (15 − 20 kg ž. hm.). Vakcína poskytuje imunitu po celé obdobie výkrmu.
Ošípané určené na chov:
 • primovakcinácia v období 8 − 9 týždňov (15 − 20 kg ž. hm.)
 • revakcinácia vo veku 5. až 6. mesiaca
 • ďalšia revakcinácia každých 6 mesiacov

Pri primovakcinácii hmotnostnej kategórie nad 20 kg ž. hm. treba použiť inaktivovanú vakcínu.

Spôsob podania: Subkutánne, intradermálne.

Vakcínu treba spotrebovať do 3 hodín po zriedení.

Nežiaduce účinky:

Po vakcinácii môže nastať prechodné mierne zvýšenie teploty a mierne zníženie príjmu krmiva. Vo výnimočných prípadoch môže v rozmedzí 3 − 5 dní po vakcinácii dôjsť k aktivácii latentnej infekcie s miestnymi či celkovými príznakmi ochorenia.

Balenie:

5 x 20 ml

5 x 10 dávok pre s. c. aplikáciu á 2 ml, 5 x 20 dávok pre i. d. aplikáciu á 0,2 ml, 5 x 20 dávok pre i. d. aplikáciu á 0,1 ml.

1 x 100 ml

1 x 50 dávok pre s. c. aplikáciu á 2 ml, 1 x 100 dávok pre i. d. aplikáciu á 0,2 ml, 1 x 100 dávok pre aplikáciu á 0,1 ml.

Špeciálne upozornenie:

Obaly a zvyšky prípravku treba likvidovať podľa platných predpisov.
Prípravok sa nesmie používať po uplynutí doby použiteľnosti vyznačenej na obale.

Zvláštne upozornenie:

Nevakcinujú sa prasnice 2 týždne pred a 4 týždne po pôrode.

Skladovanie:

Na suchom a tmavom mieste pri teplote 2 až 8 °C.

Ochranné lehoty:

21 dní pre mäso

Exspirácia:

24 mesiacov, po rozriedení treba vakcínu spotrebovať do 3 hodín