SK - Slovenská CZ - Česká EN - Anglická PL - Polská RO - Rumunská RU - Ruská TR - Turecká UA - Ukrajinská
SK - Slovenská
 • CZ - Česká
 • EN - Anglická
 • PL - Polská
 • RO - Rumunská
 • RU - Ruská
 • TR - Turecká
 • UA - Ukrajinská

ESTRON 250 µg/ml injekčný roztok

Hlavná stránka Prípravky Veterinárne prípravky ESTRON 250 µg/ml injekčný roztok

Hormonálny prípravok s luteolytickým účinkom

Typ prípravku: Hormóny
Cieľový druh zvierat: Hovädzí dobytok, Ošípaná, Kôň
Zatiaľ neregistrované na Slovensku   

Potrebujete poradiť?

Zloženie - 1 ml:

Cloprostenolum natricum - 0,25 mg, chlorkresol, vodný tlmivý roztok − kyselina citrónová, citronan sodný, voda

Lieková forma:

Injekcia

Spôsob účinku:

Sodná soľ kloprostenolu je funkčný analóg prostaglandínu F2alfa a vyznačuje sa špecifickým luteolytickým účinkom. Zánik corpus lutea korešponduje s poklesom hladiny progesterónu, prejavením nástupu ruje a ovulácie u kráv a kobýl. U prasníc navodením indukovaného pôrodu.

Indikácia:

Biotechnické
 • synchronizácia a vyvolanie ruje u jalovíc, kráv a kobýl
 • Indukcia pôrodu u prasníc
Dobytok:
 • Funkčné poruchy vaječníkov, postpartálny a postservisný anestrus (tichá ruja, nepravidelný a anovulačný cyklus, perzistujúce žlté teliesko, luteálna cysta).
 • Postpuerperálne ochorenie maternice, endometritídy, pyometra.
 • Prerušenie normálnej a patologickej brezivosti (v prvej polovici gravidity).
 • Kombinovaná terapia folikulárnych cýst (od 10. dňa po podaní HCG alebo LHRH, po zistení pozitívnej ovariálnej odozvy).
Kobyly:
 • anestrus (tichá ruja, perzistujúce diestrus, embryonálna odúmrť, laktačné anestrus, ukončenie pseudogravidity). Prerušenie normálnej a patologickej brezivosti (v prvej polovici gravidity).

Indikačná skupina:

Veterinárny farmaceutický prípravok s luteolytickým účinkom.

Kontraindikácie:

Prípravok sa nesmie používať počas gravidity, najmä v jej druhej polovici (s výnimkou indikovaných prípadov).

Interakcie:

Nie sú známe

Spôsob podania:

Intramuskulárne

Dávkovanie:

Dobytok

Synchronizácia ruje:

 • 2 ml prípravku (0,50 mg účinnej látky) 2x v odstupe 10 dní. Prvá dávka prípravku sa aplikuje v ľubovoľnej fáze pohlavného cyklu (u kráv v období 40 − 60 dní po pôrode). 11. deň po prvej aplikácii sa podá druhá dávka, 14. deň (72 − 76 hodín po druhej aplikácii) sa urobí inseminácia (bez ohľadu na vonkajšie príznaky ruje) s následnou reinsemináciou (15. deň). Každému použitiu prípravku na vyvolanie synchronizácie u dobytka musí predchádzať vyšetrenie pohlavných orgánov. Predpokladom na zaradenie zvierat do skupín je fyziologický stav pohlavných orgánov, u jalovíc telesná a pohlavná vyspelosť.

Funkčné poruchy vaječníkov:

 • Aplikujú sa 2 ml prípravku, inseminácia po prvej ruji. Ak sa nedostaví ruja, opakuje sa aplikácia 2 ml prípravku 11. deň po prvej aplikácii s následnou insemináciou o 72 − 76 hodín, event. reinsemináciou. Pri terapii folikulárnych cýst sa aplikujú 2 ml prípravku jednorazovo, najskôr 10. deň po podaní HCG alebo LHRH po zistení pozitívnej ovariálnej odozvy. Ruja sa dostaví 3. deň po aplikácii prípravku ESTRON inj. ad us. vet.

Postpuerperálne ochorenie maternice:

 • Aplikujú sa 2 ml prípravku, podľa potreby možno liečbu doplniť intrauterinnou aplikáciou penových prípravkov, event. výplachom (najlepšie súčasne s aplikáciou), 11. deň opakovaná aplikácia, 14. deň inseminácia a 15. deň reinseminácia.

Prerušenie brezivosti:

 • 2 ml prípravku (ďalšie ošetrenie podľa klinického stavu)
Prasnice
 • Jednorazová dávka 0,7 ml prípravku (0,175 mg účinnej látky) sa aplikuje od 111. dňa gravidity.
 • Väčšina indukovaných pôrodov sa dostaví do 40 hodín po aplikácii s vyvrcholením medzi 24. až 35. hodinou.
Kobyly
 • Jednorazová aplikácia 1 ml prípravku (0,25 mg účinnej látky).
 • U cyklujúcich kobýl sa aplikuje v období od 5. do 13. dňa po ruji.
 • Najvhodnejším obdobím pre pripustenie je 4. − 6. deň po aplikácii.

Nežiaduce účinky:

U kobýl mierne potenie, ktoré zmizne do 1 − 6 hodín po aplikácii.

Balenie:

5 x 2 ml, 10 x 2 ml, 20 x 2 ml, 5 x 10 ml

Špeciálne upozornenie:

Prípravok treba spotrebovať do 7 dní po prvom otvorení. S prípravkom by nemali manipulovať tehotné ženy.

Skladovanie:

Na suchom mieste pri teplote 10 až 25 °C. Chrániť pred svetlom!

Ochranné lehoty:

 • Mäso − 1 deň
 • Mlieko − bez ochranných lehôt

Doba použiteľnosti:

1 rok, prípravok treba spotrebovať do 7 dní po prvom otvorení