SK - Slovenská CZ - Česká EN - Anglická PL - Polská RO - Rumunská RU - Ruská TR - Turecká UA - Ukrajinská
SK - Slovenská
  • CZ - Česká
  • EN - Anglická
  • PL - Polská
  • RO - Rumunská
  • RU - Ruská
  • TR - Turecká
  • UA - Ukrajinská

FERRIBION 100 mg/ml injekčný roztok

Hlavná stránka Prípravky Veterinárne prípravky FERRIBION 100 mg/ml injekčný roztok

Antianemický prípravok s obsahom dextránu.

Typ prípravku: Antianemiká
Cieľový druh zvierat: Hovädzí dobytok, Koza, Ovca, Pes, Líška, Ošípaná
Registrované na Slovensku   

Potrebujete poradiť?

Účinná látka: 

Dextraferranum  100 mg/ml

LIEKOVÁ FORMA

Injekčný roztok. Červenohnedý, číry, slabo viskózny roztok, v silnejšej vrstve nepriehľadný.

Cieľový druh

Hovädzí dobytok, kôň, ovca, koza, teľa, ciciak, jahňa, pes, norka, líška

Indikácie pre použitie so špecifikovaním cieľového druhu

Primárne anémie, najmä hypochromné, aferrické, u  všetkých druhov hospodárskych zvierat s príznočnou skleslosťou, bledosťou slizníc, subnormálnou teplotou a prípadnými hnačkami neinfekčného pôvodu. Sekundárna anémia v dôsledku dlhšieho krvácania pri úrazoch, dlhotrvajúcich chirurgických zásahoch a komplikovaných pôrodoch; anémia vyvolaná primárne alebo sekundárne parazitárnymi afekciami; podporná liečba pri infekčných ochoreniach a pri stavoch vyčerpanosti.

Použitie počas gravidity,  laktácie, znášky

Je možné aplikovať i gravidným a laktujúcim zvieratám pri liečbe a prevencii anémie.

Liekové interakcie a iné formy vzájomného pôsobenia

Nie sú známe.

Dávkovanie a spôsob podania lieku 

Dospelý hovädzí dobytok, kôň

Teľa, ovca, koza

Ciciak (vo veku 2-3 dni)

Jahňa

4-8 ml

2-4 ml

1-2 ml

1,5 – 2,5 ml

8-12 ml

4-6 ml

2-2,5 ml

2-4 ml

Pes

Norka (8-12 týždňov)

Norka (nad 3 mesiace)

Líška (6-12 týždňov)

Líška (nad 3 mesiace

1-2 ml

0,5 ml

1 ml

1 ml

2 ml

 

Preventívne dávky opakovať 2-3 krát v intervale 1-2 týždne

 

Spôsob podania: Intramuskulárne, primerane tenkou ihlou tak, aby množstvo vpichnuté na jedno miesto nebolo väčšie ako 5 ml. Ciciakom sa aplikuje do gluteálnej svaloviny na mediálnu plochu stehna, ostatným zvieratám do svaloviny krku.

Ochranná (-é)  lehota (-y)

0 dní.

Čas použiteľnosti

Čas použiteľnosti veterinárneho lieku zabaleného v pôvodnom obale: 2 roky

Čas použiteľnosti po prvom otvorení vnútorného balenia: 28 dní

Osobitné bezpečnostné opatrenia na uchovávanie

Uchovávať pri teplote do 25°C. Chrániť pred svetlom. Uchovávať na suchom mieste.

Balenie

1 x 50 ml, 1 x 100 ml, 1 x 500 ml