SK - Slovenská CZ - Česká EN - Anglická PL - Polská RO - Rumunská RU - Ruská TR - Turecká UA - Ukrajinská
SK - Slovenská
 • CZ - Česká
 • EN - Anglická
 • PL - Polská
 • RO - Rumunská
 • RU - Ruská
 • TR - Turecká
 • UA - Ukrajinská

FLUEQUIN T injekčná suspenzia pre kone

Hlavná stránka Prípravky Veterinárne prípravky FLUEQUIN T injekčná suspenzia pre kone

Vakcína proti chrípke koní a tetanu inaktivovaná

Typ prípravku: Vakcíny
Cieľový druh zvierat: Kôň
Zatiaľ neregistrované na Slovensku   

Potrebujete poradiť?

Vírus influenzae equorum inactivatum, kmeň:

 • A/Equi 1/Praha 56 (H7N7), min. 16 HI
 • A/Equi 2/Morava 95 (európsky typ) H3N8 min. 16 HI
 • A/Equi 2/Brno 97 (americký typ) H3N8 min. 16 HI
 • Anatoxinum tetanicum purificatum RP ≥ 1*
Pomocné látky:
 • Adjuvans: algeldrát 0,2 ml
 • Excipiens: tiomersal 0,1 mg

*RP = Relatívna účinnosť (ELISA test) je vyjadrená porovnaním hladiny protilátok v sére morčiat s hladinou protilátok v referenčnom sére získanom po vakcinácii morčiat a jeho porovnaním s medzinárodným štandardom.

Indikácia:

Preventívna vakcinácia koní proti chrípke a tetanu.
Nástup imunity: Solídna imunita nastupuje po 14 až 21 dňoch od základnej vakcinácie.
Trvanie imunity: Proti chrípke 6 mesiacov po základnej vakcinácii a 12 mesiacov po prvej revakcinácii. Proti tetanu 12 mesiacov po základnej vakcinácii.

Kontraindikácie:

Nie sú.

Nežiaduce účinky:

Nie sú známe. Vakcína môže výnimočne vyvolať hypersenzitívny stav. V takom prípade sa aplikuje symptomatická liečba.

Keď zaznamenáte závažné nežiaduce účinky alebo iné reakcie, ktoré nie sú uvedené v týchto príbalových informáciách, oznámte to prosím vášmu veterinárnemu lekárovi.

Cieľový druh zvierat:

Kone

Dávkovanie pre každý druh, cesta a spôsob podania:

Aplikuje sa 1 ml hlboko intramuskulárne.

Základná vakcinácia 

Prvá injekcia vo veku od 3 do 6 mesiacov, druhá injekcia po 4 až 6 týždňoch.

Revakcinácia:

Prvá revakcinácia (tretia dávka) sa aplikuje proti chrípke po 6 mesiacoch od základnej vakcinácie a proti tetanu po 12 mesiacoch.

Ďalšia revakcinácia proti chrípke a tetanu sa robí každých 12 mesiacov.

Revakcinácia brezivých kobýl sa robí v poslednom trimestri gravidity, najneskôr mesiac pred plánovaným pôrodom.

Poznámka: Žriebätá narodené kobylám preukázateľne vakcinovaným pred pôrodom odporúčame vzhľadom na kolostrálnu imunitu vakcinovať vo veku 6 mesiacov.

Pokyny pre správne podanie:

Pred použitím pretrepať

Ochranná lehota:

Bez ochranných lehôt.

Zvláštne opatrenia pri skladovaní:

Skladovať mimo dosahu detí.
Skladovať v chladničke (2 až 8 °C).
Doba použiteľnosti po prvom otvorení vnútorného obalu: 10 hodín (platí pre viacdávkové balenia).
Nepoužívať po uplynutí doby použiteľnosti uvedenej na etikete.

Zvláštne upozornenie:

Vakcinovať iba zdravé zvieratá.

Materské protilátky môžu interferovať s vývojom aktívnej imunity. Je nutné dodržiavať vakcinačnú schému pre žriebätá.

Nie sú dostupné informácie o bezpečnosti a účinnosti tejto vakcíny, ak sa podáva zároveň s iným veterinárnym liečivým prípravkom. Rozhodnutie o použití tejto vakcíny pred alebo po akomkoľvek inom veterinárnom liečivom prípravku treba zvážiť podľa konkrétneho prípadu.

Možno použiť v období brezivosti a laktácie. Nemiešať s inou vakcínou ani s imunologickým prípravkom.

Štúdie kompatibility nie sú k dispozícii, preto sa tento veterinárny liečivý prípravok nesmie miešať so žiadnymi ďalšími veterinárnymi liečivými prípravkami.

V prípade náhodného sebapoškodenia injekčne aplikovaným prípravkom ihneď vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte príbalové informácie alebo etiketu.

Veterinárny liečivý prípravok sa vydáva len na predpis.

Ochranné lehoty:

Bez ochranných lehôt.

Doba použiteľnosti:

Doba použiteľnosti veterinárneho liečivého prípravku v neporušenom obale: 3 roky
Doba použiteľnosti po prvom otvorení vnútorného obalu : 10 hodín (platí pre viacdávkové balenia)