SK - Slovenská CZ - Česká EN - Anglická PL - Polská RO - Rumunská RU - Ruská TR - Turecká UA - Ukrajinská
SK - Slovenská
 • CZ - Česká
 • EN - Anglická
 • PL - Polská
 • RO - Rumunská
 • RU - Ruská
 • TR - Turecká
 • UA - Ukrajinská

GAFERVIT injekčný roztok

Hlavná stránka Prípravky Veterinárne prípravky GAFERVIT injekčný roztok

Antianemický, imunopreventivní a vitaminózní prípravok pre prasiatka s obsahom prasačieho imunoglobulínu

Typ prípravku: Antianemiká
Cieľový druh zvierat: Ošípaná
Registrované na Slovensku   

Potrebujete poradiť?

100 ml obsahuje:

 • Natívny prasací imunoglobulín 5000,000 mg
 • Ferridextran 700,000 mg
 • Tiamin hydrochlorid 3,000 mg
 • Riboflavin 1,140 mg
 • Pyridoxin-hydrochlorid 0,280 mg
 • Nikotinamid 42,840 mg
 • Kalciumpantotenát 1,600 mg
 • Chlorid meďnatý 2,707 mg
 • Chlorid kobaltnatý 0,266 mg

Injekčný roztok.

Cieľový druh

Ošípané – ciciaky, odstavčatá.

Indikácie pre použitie so špecifikovaním cieľového druhu

Anémia, hypoglobulinémia, kachexia, zaostávanie vo vývoji, ochorenia spojené s odstavom (hnačky, nechutenstvo apod.), poruchy metabolizmu u ciciakov.

Dávkovanie a spôsob podania lieku 

Intramuskulárne.

Ciciaky do veku 10 dní – 3 ml, ciciaky od veku 10 až 20 dní 5 ml, ciciaky vo veku nad 20 dní – 10 ml. Aplikuje sa jednorázovo alebo opakovane po 7 až 10 dňoch. U ciciakov je aplikácia najúčinnejšia 2. až 4. deň po narodení.

Ochranná lehota

0 dní.

Čas použiteľnosti

Čas použiteľnosti veterinárneho lieku zabaleného v pôvodnom obale: 2 roky

Čas použiteľnosti po prvom otvorení vnútorného balenia: 28 dní.

Osobitné bezpečnostné opatrenia pre uchovávanie

Uchovávať a prepravovať pri teplote 2 až 8 °C, v tme a suchu.

Charakter a zloženie vnútorného obalu

Sklenené liekovky typu I. HT (10 – 50 ml) a II. HT (100 ml) alebo plastové (HDPE) obaly 100 – 1000 ml.

Balenie

1 x 10 ml, 1 x 20 ml, 1 x 50 ml, 1 x 100 ml, 1 x 100 ml, 1 x 250 ml, 1 x 500 ml, 1 x 1000 ml, 24 x 50 ml, 12 x 100 ml, 20 x 100 ml, 12 x 250 ml, 20 x 250 ml.