SK - Slovenská CZ - Česká EN - Anglická PL - Polská RO - Rumunská RU - Ruská TR - Turecká UA - Ukrajinská
SK - Slovenská
 • CZ - Česká
 • EN - Anglická
 • PL - Polská
 • RO - Rumunská
 • RU - Ruská
 • TR - Turecká
 • UA - Ukrajinská

HYALURONAN BIOVETA 10 mg/ml injekčný roztok

Hlavná stránka Prípravky Veterinárne prípravky HYALURONAN BIOVETA 10 mg/ml injekčný roztok

Injekčný roztok s obsahom kyseliny hyalurónovej

Typ prípravku: Výživa kĺbov
Cieľový druh zvierat: Pes, Mačka, Kôň
Registrované na Slovensku   

Potrebujete poradiť?

Číra bezfarebná kvapalina.

Cieľový druh

Kone, psi, mačky.

Indikácie pre použitie so špecifikovaním cieľového druhu

 Ortopedické:
 • Akútne a chronické artrózy, polyartrózy
 • Subakútne a chronické artritídy
 • Akútne a chronické tendovaginitídy, tendinózy a burzitídy
 • Osteochondrózy
Oftalmologické:
 • Akútne a chronické keratitídy
 • Konjunktivitídy, keratokonjunktivitídy
 • Keratokonjunktivitis sicca
 • Ulcus corneae
 • Poranenie rohovky

Liekové interakcie a iné formy vzájomného pôsobenia

Nepodávať súčasne s kationickými antimikrobiálnymi látkami (erytromycínom, amoxicilínom, cefchinomom), ktorými sa zráža.

Ostatné skupiny liečiv: kortikoidy, nesteroidné protizápalové lieky, vitamíny, minerály a očné prípravky sú s hyaluronanom plne kompatibilné.

Dávkovanie a spôsob podania lieku

Spôsob aplikácie:

1) Intravenózna (subkutánna) aplikácia

a) Kone:                             
Dávka: obvykle 6 ml (60 mg).
Počet dávok: 3-7 dávok, optimum 5.
Interval medzi dávkami: 3-9 dní, optimum 7.

b) Psi, mačky:
Dávka: mierne nižšia, obvykle 3-5 ml.
Počet dávok: 3-7 dávok, optimum 5.
Interval medzi dávkami: 3-9 dní, optimum 7.

2) Topicky do spojivkového vaku:

Dávka/počet dávok: 1-2 kvapky do oka (spojivkového vaku) každé 2-12 hod.
Čas podávania: 5-60 dní, príp. permanentne (akútny zápal 5-7 dní, chronický zápal do zlepšenia/vyliečenia).

Hyaluronan, ako účinná látka telu vlastná, sa syntetizuje v cieľových tkanivách a odbúrava sa najmä v pečeni. Metabolizmus hyaluronanu je rýchly (polčas v krvi je niekoľko minút). Koncentrácia hyaluronanu v krvi sa zvyšuje pri niektorých chorobách, pri ktorých je znížená jeho degradácia (napr. cirhóza) alebo zvýšená jeho produkcia (napr. zápaly).

I prípadne extrémne vysoká dávka (prevyšujúca rádovo bežne aplikovanú dávku) sa v tele bez následkov rýchle odbúra.

Čas použiteľnosti

Čas použiteľnosti veterinárneho lieku zabaleného v pôvodnom obale: 2 roky.

Po prvom otvorení vnútorného obalu musí byť liek ihneď spotrebovaný.

Osobitné bezpečnostné opatrenia pre uchovávanie

Uchovávať pri teplote do 25 °C.Chrániť pred svetlom.Chrániť pred mrazom.

Balenie:

 • 5 x 6 ml