SK - Slovenská CZ - Česká EN - Anglická PL - Polská RO - Rumunská RU - Ruská TR - Turecká UA - Ukrajinská
SK - Slovenská
  • CZ - Česká
  • EN - Anglická
  • PL - Polská
  • RO - Rumunská
  • RU - Ruská
  • TR - Turecká
  • UA - Ukrajinská

IMULYZIN injekčný roztok

Hlavná stránka Prípravky Veterinárne prípravky IMULYZIN injekčný roztok

Injekčná suspenzia s obsahom lyzínu a protilátok k podpore imunity.

Typ prípravku: Antiséra, globulíny
Cieľový druh zvierat: Hovädzí dobytok
Registrované na Slovensku   

Potrebujete poradiť?

Zloženie – 1 ml:

Bovinný imunoglobulín, roztok 0,1 ml     

Lysin hydrochlorid  0,2 ml

Injekčný roztok.

Tekutina hnedej až tmavočervenej farby bez opalescencie.

Cieľový druh

Hovädzí dobytok.

Indikácie pre použitie so špecifikovaním cieľového druhu

Na imunologické vyrovnanie populácie teliat, najmä v objektoch s vysokou koncentráciou zvierat. Ako pomoc pri prevencii a liečbe infekčných chorôb respiratórneho traktu a hnačkových ochoreniach teliat, pri stavoch hypo- a agamaglobulinémie, pri znížení obranyschopnosti organizmu, pri najrôznejších stavoch ohrozenia a celkového oslabenia organizmu (podporná terapia).

Použitie počas gravidity,  laktácie, znášky

Nemá vplyv na priebeh gravidity a laktácie.

Dávkovanie a spôsob podania lieku 

Aplikácia subkutánne alebo intramuskulárne.

Dávkovanie:

1.   Preventívna aplikácia:

Teľatá do 10 dní         10 – 15 ml

Teľatá nad 10 dní      15 – 30 ml

Minimálna dávka je 0,2 ml na 1 kg ž. hm.  každému novo narodenému jedincovi čo najskôr po pôrode alebo každému jedincovi zaradenému do spoločného ustajnenia, najlepšie pred zvozom, prípadne po prijatí do ustajnenia, najlepšie do 24 hodín po návoze. Odporúča sa dávku opakovať medzi 10. až 20. dňom po prvej aplikácii.

2.   Pomoc pri liečbe:

Teľatá do 10 dní - 15 ml

Teľatá nad 10 dní - 25 ml

Ostatné kategórie hovädzieho dobytka - 30 ml.

Pri použití sa odporúča aplikáciu opakovať za 2 – 3 dni. Základnú dávku  možno v prípadoch stanovených veterinárnym lekárom zvýšiť (až 10krát). Vyššiu dávku sa odporúča aplikovať rozložene na viac miest.

Ochranné  lehoty

0 dní.

Čas použiteľnosti

Čas použiteľnosti veterinárneho lieku zabaleného v pôvodnom obale: 2 roky.

Čas použiteľnosti po prvom otvorení vnútorného balenia: 14 dní.

Osobitné bezpečnostné opatrenia na uchovávanie

Uchovávať v chladničke pri teplote (2°C - 8°C).Chrániť pred svetlom.Uchovávať na suchom mieste.

Balenie:

1 x 100 ml, 10 x 100 ml