SK - Slovenská CZ - Česká EN - Anglická PL - Polská RO - Rumunská RU - Ruská TR - Turecká UA - Ukrajinská
SK - Slovenská
  • CZ - Česká
  • EN - Anglická
  • PL - Polská
  • RO - Rumunská
  • RU - Ruská
  • TR - Turecká
  • UA - Ukrajinská

INTRAMAR LC intramamárna suspenzia

Hlavná stránka Prípravky Veterinárne prípravky INTRAMAR LC intramamárna suspenzia

Prípravok na liečbu mastitídy s obsahom potencovaného amoxicilínu

Typ prípravku: Antibiotiká, chemoterapeutiká
Cieľový druh zvierat: Hovädzí dobytok
Zatiaľ neregistrované na Slovensku   

Potrebujete poradiť?

Zloženie

1 aplikátor (4 g) obsahuje:
Amoxicillinum (ut amoxicillinum trihydricum) 200,00 mg
Acidum clavulanicum (ut kalii clavulanas) 50,00 mg
Prednisolonum 10,00 mg

Lieková forma   

Intramamárna suspenzia, žltkastá olejovitá suspenzia

Cieľové druhy zvierat

Dobytok (dojnice v laktácii)

Indikácia so spresnením pre cieľový druh zvierat 

Liečba klinických prípadov mastitíd u dojníc v laktácii vyvolaných nasledujúcimi pôvodcami: 
Staphylococcus spp. (vrátane kmeňov produkujúcich betalaktamázu)
Streptococcus spp. (predovšetkým S. agalactiae, S. dysgalactiae, S. uberis)
Escherichia coli (vrátane kmeňov produkujúcich niektoré betalaktamázy)

Interakcia s ďalšími liečivými prípravkami a ďalšie formy interakcie

Údaje nie sú k dispozícii.

Podávané množstvo a spôsob podania

Koniec cecka musí byť pred aplikáciou riadne očistený a dezinfikovaný priloženým obrúskom (na každý cecok použite nový obrúsok). Do postihnutej časti sa aplikuje obsah jedného aplikátora, aplikácia sa robí cez ceckový kanálik. Prípravok sa podáva ihneď po vydojení. Do každej postihnutej časti sa podávajú celkovo 3 dávky v 12-hodinových intervaloch. V prípade infekcií spôsobených Staphylococcus aureus môže antibakteriálna terapia trvať dlhšie. Preto by celkovú dobu liečby mal posúdiť veterinárny lekár a doba liečby by zároveň mala byť dostatočne dlhá na zaistenie kompletného odstránenia intramamárnej infekcie. Aplikátor možno použiť iba jednorazovo.

Ochranné lehoty

Mäso: 7 dní
Mlieko: 84 hodín

Druh a zloženie vnútorného obalu

LDPE intramamárne aplikátory s objemom 4,5 ml. Expedičné balenie prípravku: 24 ks aplikátorov sa vkladá do kartóna spolu s príbalovými informáciami. Súčasťou balenia je 24 ks obrúskov na očistenie ceckov. Priložené obrúsky sú navlhčené 65 % v/v roztokom izopropylalkoholu (2,4 ml/obrúsok).

Zvláštne opatrenia pri skladovaní

Skladujte pri teplote do 25 oC. Chráňte pred chladom a mrazom. Aplikátory skladujte v škatuľke, aby boli chránené pred svetlom.

Doba použiteľnosti

Doba použiteľnosti veterinárneho liečivého prípravku v neporušenom obale: 18 mesiacov