SK - Slovenská CZ - Česká EN - Anglická PL - Polská RO - Rumunská RU - Ruská TR - Turecká UA - Ukrajinská
SK - Slovenská
  • CZ - Česká
  • EN - Anglická
  • PL - Polská
  • RO - Rumunská
  • RU - Ruská
  • TR - Turecká
  • UA - Ukrajinská

INTRAMAR SEAL 2,6 G INTRAMAMÁRNA SUSPENZIA

Hlavná stránka Prípravky Veterinárne prípravky INTRAMAR SEAL 2,6 G INTRAMAMÁRNA SUSPENZIA

Intramamárny prípravok s obsahom bizmutu (mechanická zátka) na zasúšanie dojníc.

Typ prípravku: Antibiotiká, chemoterapeutiká
Cieľový druh zvierat: Hovädzí dobytok
Zatiaľ neregistrované na Slovensku   

Potrebujete poradiť?

LIEKOVÁ FORMA

Intramamárna biela suspenzia.

ZLOŽENIE

Jeden aplikátor (4 g) obsahuje:

Bismuthi subnitras                          2,6 g

INDIKÁCIE

Prevencia nových intramamárnych infekcií v období státia na sucho.

Dochádza k redukcii výskytu subklinických mastitíd u kráv po otelení a klinických mastitíd v období státia na sucho a nasledujúcej laktácii (po dobu najmenej 60 dní po otelení).

Použitie prípravku INTRAMAR SEAL sa odporúča ako súčasť opatrení v stáde na prevenciu mastitíd. U kráv, kde sa nepredpokladá výskyt subklinických mastitíd, sa môže INTRAMAR SEAL aplikovať samostatne pri zasušení. U ostatných zvierat je potrebné postupovať podľa zaužívaných preventívnych opatrení, alebo podľa rady veterinára.

V praxi sa môžu zvoliť kritéria na výber dojníc na základe výskytu mastitíd a počtu somatických buniek u jednotlivých kráv, alebo na základe testu na detekciu subklinických mastitíd, alebo bakteriologického vyšetrenia. V prípade individuálneho zistenia počtu somatických buniek použite INTRAMAR SEAL u kráv, ktoré majú menej ako 200 000 buniek/ml pred zasušením. Mierne zvýšenie počtu buniek zistené v posledných 4 týždňoch pred zasušením je normálne a nemusí byť braté do úvahy.

U kráv, ktoré môžu mať subklinickú mastitídu, sa môže INTRAMAR SEAL použiť po podaní vhodnej antibiotickej liečby do infikovanej štvrte.

CIEĽLOVÉ DRUHY ZVIERAT

Hovädzí dobytok – dojnice v období zasušenia.

PODÁVANÉ MNOŽSTVO A SPȎSOB PODANIA

Intramamárne podanie.

Aplikujte obsah jedného aplikátora INTRAMAR SEAL do každej štvrte mliečnej žľazy po poslednom dojení v laktácii (pri zasušení). Po aplikácii prípravku nevykonávajte masáž struku alebo vemena.

Na zníženie rizika vzniku mastitídy po aplikácii prípravku postupovať obozretne, aby sa zamedzilo prieniku patogénov do vemena.

INTRAMAR SEAL nemá antimikrobiálnu účinnosť, preto je nevyhnutné, aby bol struk pred aplikáciou dôkladne mechanicky očistený a dezinfikovaný chirurgickým liehom, dezinfekčnou utierkou alebo inou vhodnou technikou. Struky by sa mali čistiť dovtedy, pokiaľ sú utierky viditeľne špinavé. Struky ponechajte pred aplikáciou uschnúť. Aplikujte asepticky a vyvarujte sa možnej kontaminácii hrotu aplikátora. Po aplikácii sa odporúča ponorenie strukov do príslušného roztoku alebo jeho ošetrení sprejom.

SKLADOVANIE

Uchovávajte pri teplote do 25 °C.

Chráňte pred mrazom.

OCHRANNÁ LEHOTA

Bez ochranných lehôt.

DOBA POUŽITEĽNOSTI

Doba použiteľnosti veterinárneho lieku v neporušenom obale: 2 roky.

BALENIE

24 x 4 g, 160 x 4 g a dezinfekčné utierky navlhčené 65 % roztokom izopropylalkoholu (2,4 ml/utierku) na očistenie struku.

Na trhu nemusia byť všetky veľkosti balení.