SK - Slovenská CZ - Česká EN - Anglická PL - Polská RO - Rumunská RU - Ruská TR - Turecká UA - Ukrajinská
SK - Slovenská
 • CZ - Česká
 • EN - Anglická
 • PL - Polská
 • RO - Rumunská
 • RU - Ruská
 • TR - Turecká
 • UA - Ukrajinská

IVASAN Farm

Hlavná stránka Prípravky Veterinárne prípravky IVASAN Farm

Na dezinfekciu povrchov, plôch a predmetov.

Typ prípravku: Antiseptiká, dezinfekcia
Cieľový druh zvierat: Hovädzí dobytok, Ošípaná, Ovca, Koza, Hydina
Registrované na Slovensku   

Potrebujete poradiť?

IVASAN Farm  je kvapalný vodou riediteľný prípravok určený na profesionálnu dezinfekciu a hygienickú sanitáciu povrchov, priestorov a technologických zariadení v chovoch hospodárskych zvierat a dezinfekciu dopravných prostriedkov slúžiacich na prevoz zvierat a skladíšť krmív.

Účinná látka: alkyl(C12-16)benzyl(dimethyl)amonium-chloridy – 0,25 g/100 g  

Pomocná látka: PHMG  - polyhexamethy­len guanidinhydrochlorid       

Prípravok má charakteristický dlhotrvajúci antibakteriálny (G+ a G- baktérie, baktérie tuberkulózy), antivírusový a protiplesňový efekt. Doteraz nebola zaznamenaná existencia rezistentných zárodkov. Vďaka svojim unikátnym vlastnostiam disponuje silným biocídnym účinkom proti vírusom, baktériám a plesniam. V odporúčaných koncentráciách je možné jeho použitie v prevádzkach chovu aj za prítomnosti zvierat. IVASAN Farm neobsahuje chlór, má takmer neutrálne pH , je bez farby a zápachu. Dezinfikované materiály nepoškodzuje, nemení ich farbu a nepôsobí korozívne. Jeho vlastnosti nevyžadujú zvláštne podmienky manipulácie a skladovania.

Účel použitia – typ 3:

 • Dezinfekcia objektov chovu hospodárskych zvierat (steny, podlahy, dojacie zariadenia)
 • Dezinfekcia technologických zariadení (krmítka, napájačky, ohradenia kotercov)
 • Dezinfekcia dopravných prostriedkov určených na prevoz zvierat
 • Dezinfekcia liahní (steny, podlahy, inkubátory)
 • Dezinfekcia priebežná, ohnisková i záverečná (virocíd, baktericíd, fungicíd)

Chovy hospodárskych zvierat:

Svojím rýchlym a účinným odmorením stajňovej mikroklímy pomáha aktívne
a bezpečne  predchádzať bakteriálnym a vírusovým príčinám mnohých ochorení vrátane nebezpečných nákaz ( mor prasiat, vtáčia a prasacia chrípka).

Liaharenské prevádzky:

Svojím pôsobením umožňuje úplne nahradiť použitie škodlivých chemikálií
v sanitačných programoch liahní (formalín, manganistan draselný apod.). Predstavuje možnosť dlhodobej antimikrobiálnej ochrany a zvýšenie garancie dobrého zdravotného stavu vyliahnutej mladej hydiny.

Návod na použitie a dávkovanie:

IVASAN Farm je možno použiť prístrojmi vytvárajúcimi hmlu a tepelnú hmlu (fogovanie), nástrekom na plochy, vysokotlakovými prístrojmi, umytím predmetov a ponorením do roztoku. Pred vlastnou aplikáciou dezinfekcie sa odporúča priestory mechanicky očistiť a omyť.

Čas potrebný na biocídny účinok : baktericídny účinok 30 min., virucídny účinok 60 minút.

Ošetrené povrchy nie je nutné následne omývať, teplota vody neovplyvňuje účinnosť. Pravdepodobné priame a nepriame nepriaznivé vedľajšie účinky nie sú známe.

Riedenie pracovných roztokov:    

 • hmlenie za prítomnosti zvierat (fogovanie) : 2%  roztok (0,2 litra /10 litrov vody)            
 • preventívna priebežná dezinfekcia: 3%  roztok (0,3 litra /10 litrov vody)
 • ohnisková a záverečná dezinfekcia: 5%  roztok (0,5 litra /10 litrov vody)
 • prísada do vodou riediteľných farieb: 5%  roztok (0,5 litra /10 litrov farby) 

Doprava a skladovanie

Žiadne zvláštne bezpečnostné opatrenia nie sú nutné. Skladovanie pri teplote 10 – 25° C. Uchovávajte mimo dosahu detí, v originálnych uzavretých nádobách. Skladujte oddelene od potravín, nápojov a krmív. Prípravok nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu.

Odstránenie obalu a prípravku: zvyšky prípravku a jeho obal zneškodnite ako nebezpečný odpad v súlade s požiadavkami zákona o odpadoch. Zákaz opakovaného použitia obalu.

Balenie

 • Kanister 5 l 
 • Kanister 10 l