SK - Slovenská CZ - Česká EN - Anglická PL - Polská RO - Rumunská RU - Ruská TR - Turecká UA - Ukrajinská
SK - Slovenská
 • CZ - Česká
 • EN - Anglická
 • PL - Polská
 • RO - Rumunská
 • RU - Ruská
 • TR - Turecká
 • UA - Ukrajinská

IVATYL TAR 180 000 IU/ml injekčný roztok

Hlavná stránka Prípravky Veterinárne prípravky IVATYL TAR 180 000 IU/ml injekčný roztok

Injekčné antibiotikum pre dobytok a ošípané s obsahom tylozínu

Typ prípravku: Antibiotiká, chemoterapeutiká
Cieľový druh zvierat: Hovädzí dobytok, Ošípaná
Zatiaľ neregistrované na Slovensku   

Potrebujete poradiť?

Zloženie - 1 ml:

Účinná látka
 • Tylosinum (ut Tylosini tartras) 200 mg
Pomocné látky
 • Propylenglycolum
 • Alcohol benzylicus
 • Aqua pro injectione

Lieková forma:

Injekčný roztok

Farmakologická skupina:

Farmakodynamické vlastnosti:

Tylozín vo forme injekčného roztoku je antibiotikum makrolidového radu s bakteriostatickými účinkami proti G+ baktériám, niektorým spirochetám, G- anaérobom a najmä proti mykoplazmám. Baktériostatický účinok je založený na inhibícii proteínovej syntézy mikroorganizmov.

Tylozín vykazuje zreteľnú in vitro aktivitu proti mykoplazmám a ureaplazmám u ošípaných (M. hyopneumoniae: MIC = 0,02-0,16 µg/ml, M. hyorhinis: MIC = 0,06-0,25 µg/ml, M. hyosynoviae: MIC = 0,045-3,1 µg/ml, Ureaplasma spp.: MIC = 0,5 µg/ml); u dobytka (M. bovis: MIC90 = 0,4 µg/ml, M. mycoides: MIC90 = 0,05 µg/ml); u psov (M. canis: MIC90 = 0,5 µg/ml) a väčšine mykoplaziem vyskytujúcich sa u hydiny (hodnoty MIC sa pohybujú medzi +-0,03-0,4 µg/ml).

Hodnoty MIC90 pre patogény spôsobujúce mastitídu u dobytka sú 1 µg/ml pre Str. agalactiae a Str. uberis a 1,6 µg/ml pre Staph. aureus.

Aktivita tylozínu proti Serpulina hyodysenteriae (MIC: 0,4-1>00 µg/ml) a Streptococcus suis (MIC: 0,25>32 µg/ml) u ošípaných je kolísavá.

Na tylozín sú citlivé aj niektoré G- anaéroby (B. nodosus: MIC90 = 1, F. necrophorum: MIC90 = 4). Hodnoty MIC pre porcínne patogény kmeňov Bacteroides spp. a Clostridium welchii typu A sú pod úrovňou 0,5 µg/ml a pre Erisyphelotrix rhusiopathie pod 0,1 µg/ml.

Tylozín je aktívny aj proti Campylobacter (Vibrio) coli.

G- patogény vyskytujúce sa v respiratórnom trakte, napr. Pasteurella multocida, Actinobacillus pleuropneumonia a Bordatella spp. sú mierne citlivé alebo rezistentné.

G- enterobaktérie (E. coli, Salmonella, Proteus) a Pseudomonas spp. sú rezistentné.

Chromozomálne mutácie ovplyvňujúce vznik rezistencie vznikajú pomerne rýchlo, nie sú však príliš stále. Pri makrolidových antibiotikách je zaznamenaná aj rezistencia vyvolaná extrachromozomálnymi plazmidmi. Môže sa vyskytnúť aj krížová rezistencia s inými antibiotikami: makrolidmi, linkosamidovými antibiotikami a spektinomycínmi.

Znížená citlivosť bola zaznamenaná aj u Serpulina hyodysenteriae, Streptococcus suis a Staphylococcus aures u ošípaných a u Mycoplasma gallisepticum u hydiny.

Indikácia:

Na liečbu infekčných ochorení respiratórneho, gastrointestinálneho a urogenitálneho traktu, infekcie kože a mäkkých tkanív spôsobených baktériami citlivými na tylozín.

Kontraindikácie:

Precitlivenosť na obsahovú látku.

Interakcie:

Penicilíny, aminoglykozidy a linkosamidy sú možní antagonisti.

Spôsob podania a dávkovanie:

Na hlbokú intramuskulárnu aplikáciu.
U prežúvavcov 1-krát denne po dobu 5 − 7 dní, u ošípaných 1-krát denne po dobu max. 5 dní.
Ak je to žiaduce, dennú dávku možno aplikovať po častiach v 12-hodinovom intervale.

 • Dospelý dobytok: 30 ml/400 kg ž.hm.
 • Teľatá: 3 ml/40 kg ž.hm.
 • Dospelé ošípané: 3 ml/40 kg ž.hm.
 • Prasiatka: 0,75 ml/10 kg ž.hm.

Nežiaduce účinky:

Výnimočne sa môže objaviť lokálne podráždenie a bolestivosť v mieste vpichu. Alergická reakcia sa objavuje veľmi vzácne. U ošípaných sa výnimočne môže objaviť erytém, svrbenie a opuch rekta.
Špeciálne upozornenie: Nepoužité lieky a vzniknutý odpad treba likvidovať podľa príslušných predpisov o likvidácii s nebezpečnými odpadmi a predpisov o ochrane životného prostredia.

Skladovanie:

Skladovať na tmavom mieste pri teplote 8 − 15 °C, po prvom otvorení skladovať na tmavom mieste pri teplote 2 − 8 °C Prípravok sa nesmie použiť po uplynutí doby použiteľnosti vyznačenej na obale.
Doba použiteľnosti po prvom otvorení − 28 dní.

Inkompatibilita:

Vzhľadom na špecifické zloženie sa prípravok nesmie miešať s inými liekmi v jednej striekačke. Penicilíny, aminoglykozidy a linkosamidy sú možní antagonisti.