SK - Slovenská CZ - Česká EN - Anglická PL - Polská RO - Rumunská RU - Ruská TR - Turecká UA - Ukrajinská
SK - Slovenská
 • CZ - Česká
 • EN - Anglická
 • PL - Polská
 • RO - Rumunská
 • RU - Ruská
 • TR - Turecká
 • UA - Ukrajinská

KOLIBIN RC NEO,injekčná suspenzia pre hovädzí dobytok

Hlavná stránka Prípravky Veterinárne prípravky KOLIBIN RC NEO,injekčná suspenzia pre hovädzí dobytok

Vakcína proti rota, korona a koli infekciám novonarodených teliat inaktivovaná

Typ prípravku: Vakcíny
Cieľový druh zvierat: Hovädzí dobytok
Registrované na Slovensku   

Potrebujete poradiť?

Jedna vakcinačná dávka (2 ml) obsahuje:

Účinné látky:
 • Bovinný rotavírus, inakivovaný (kmeň TM-91) stimulujúci u morčiat tvorbu CF protilátok ≥ 6 log2 *
 • Bovinný Coronavírus, inaktivovaný (kmeň C-197) stimulujúci u morčiat tvorbu HI **protilátok ≥ 5 log2 **
 • E. coli - 3 sérovary inaktivovaných enteropatogénnych kmeňov – O8:K35, K99; O9:K35, K99; O101:K30, K99      RP ≥ 1 vo vakcinačnej dávke 2 ml ***)

Injekčná emulzia

Cieľový druh

Gravidné jalovice a kravy.

Indikácie pre použitie so špecifikovaním cieľového druhu

Na aktívnu imunizáciu gravidných plemenníc za účelom zabezpečiť teľatám pasívnu imunitu proti gastroenterálnym ochoreniam vyvolaným rotavírusmi, koronavírusmi a enteropatogénnymi E. coli.

Nástup imunity: Pasívna ochrana teliat začína po zahájení kŕmenia kolostrom od vakcinovaných matiek.

Trvania imunity: Teľatá sajúce od matiek sú chránené kolostrálnou a laktogénnou cestou pred infekciou počas prvých dvoch až štyroch týždňov života. U teliat kŕmených kolostrom nazbieraným od vakcinovaných kráv začína pasívna ochrana po zahájení kŕmenia kolostrom a trvá až do ukončenia kŕmenia.

Použitie počas gravidity, laktácie, znášky

Vakcína je určená na vakcináciu gravidných plemenníc – jalovíc a kráv v poslednom trimestri, s cieľom vyvolania tvorby špecifických ochranných kolostrálnych a laktogénnych protilátok proti jednotlivým vírusovým a bakteriálnym antigénom obsiahnutým vo vakcíne.

Dávkovanie a spôsob podania lieku

Aplikácia  vakcíny:

Vakcinačná dávka – 2 ml.

Navodenie imunity – gravidné jalovice (alebo doteraz nevakcinované kravy) sa vakcinujú dvakrát v intervale 21 dní, a to 7 – 5 týždňov a 4 – 2 týždne pred prvým očakávaným pôrodom.

Ďalšia vakcinácia sa vykonáva jedenkrát, a to 4 – 2 týždne pred každým nasledujúcim pôrodom.

Vakcína sa aplikuje intramuskulárne -  najlepšie v oblasti glutea.

Kŕmenie  kolostrom:

Na zaistenie účinnej ochrany teliat pred infekciou je nutná saturácia zažívacieho traktu teliat kolostrom vakcinovaných kráv počas prvých 2-3 týždňov života. Adekvátne množstvo kolostra vakcinovaných kráv musí teľa vypiť do 6 hodín po narodení. 

Za predpokladu, že teľa nie je pod matkou, odporúča sa kolostrum (neskôr mlieko) vakcinovaných kráv zbierať  z prvých 6-8 dojení a skladovať ho zmrazené alebo počas maximálne 14 dní, vychladené na teplotu od 2 do 8 ºC. Denná dávka kolostra (resp. mlieka) pre teľa  je 2,5 až 3,5 litra denne po dobu najmenej prvých dvoch týždňov života.

Optimálnu ochranu teliat pred infekciou možno týmto spôsobom dosiahnuť pri vakcinácii všetkých kráv v stáde.

Ochranná lehota

0 dní.

Čas použiteľnosti

Čas použiteľnosti veterinárneho lieku zabaleného v pôvodnom obale 2 roky

Čas použiteľnosti po prvom otvorení vnútorného balenia 10 hodín

Osobitné bezpečnostné opatrenia na uchovávanie

Uchovávať a prepravovať pri teplote 2°C - 8°C.

Chrániť pred svetlom.

Uchovávať na suchom mieste.

Veľkosť baleni

 • 2 x 2 ml, 10 x 2 ml, 20 x 2 ml
 • 1 x 4 ml, 5 x 4 ml, 10 x 4 ml
 • 1 x 10 ml, 5 x 10 ml, 10 x 10 ml
 • 1 x 20 ml, 5 x 20 ml, 10 x 20 ml
 • 1 x 50 ml, 12 x 50 ml, 24 x 50 ml
 • 1 x 100 ml, 12 x 100 ml, 20 x 100 ml
 • 1 x 250 ml, 12 x 250 ml, 20 x 250 ml