SK - Slovenská CZ - Česká EN - Anglická PL - Polská RO - Rumunská RU - Ruská TR - Turecká UA - Ukrajinská
SK - Slovenská
  • CZ - Česká
  • EN - Anglická
  • PL - Polská
  • RO - Rumunská
  • RU - Ruská
  • TR - Turecká
  • UA - Ukrajinská

KOLIERYSIN NEO injekčná emulzia

Hlavná stránka Prípravky Veterinárne prípravky KOLIERYSIN NEO injekčná emulzia

Vakcína proti enterálnym koli infekciám ciciakov s adherentnými faktormi K88 (F4), K99 (F5), 987P (F6) a F41 a s produkciou termolabilných enterotoxínov LT a červienke prasiat inaktivovaná.

Typ prípravku: Vakcíny
Cieľový druh zvierat: Ošípaná
Registrované na Slovensku   

Potrebujete poradiť?

1 dávka (2 ml) obsahuje:

Escherichia coli inactivata min. 5,4 x 109 CFU, max. 5,4 x 1010 CFU

Erysipelothrix rhusiopathiae inactivatum min. 2 x 1010 CFU, max. 2 x 1011 CFU

(3 kmene typ 2, 1 kmen typ 1)

Injekčná emulzia.

Cieľový druh

Prasničky a gravidné prasnice.

Indikácie pre použitie so špecifikovaním cieľového druhu

Na ochranu prasníc proti červienke a na ochranu ciciakov proti enterálnym koli infekciám.

Použitie počas gravidity, laktácie

Vakcína je určená na aplikáciu gravidným zvieratám.

Dávkovanie a spôsob podania lieku

Základná vakcinácia - prasniciam a prasničkám 2 ml i.m. najneskôr 5 týždňov pred očakávaným pôrodom jednou dávkou vakcíny KOLIERYSIN NEO injekčná emulzia. Na zaistenie ochrany ciciakov proti enterálnym koli infekciám (kolostrálnou a laktogénnou cestou cicaním od imúnnej matky) je nutná revakcinácia jednou dávkou vakcíny KOLISIN NEO s odstupom 10 - 14 dní. Táto revakcinácia musí byť vykonaná najneskôr 14 dní pred očakávaným pôrodom.

2 - 3 týždne pred každým ďalším očakávaným pôrodom je nutná revakcinácia vakcínou KOLISIN NEO inj. ad us. vet.

Ochranná lehota

Bez ochrannej lehoty.

Čas použiteľnosti

18 mesiacov.

Po prvom otvorení spotrebovať do 10 hodín.

Osobitné bezpečnostné opatrenia pre uchovávanie

V suchu a tme pri teplote 2 až 8 °C, nezmrazovať.

Balenie

1 x 10 ml, 5 x 20 ml, 1 x 50 ml, 1 x 100 ml