SK - Slovenská CZ - Česká EN - Anglická PL - Polská RO - Rumunská RU - Ruská TR - Turecká UA - Ukrajinská
SK - Slovenská
  • CZ - Česká
  • EN - Anglická
  • PL - Polská
  • RO - Rumunská
  • RU - Ruská
  • TR - Turecká
  • UA - Ukrajinská

LOTAGEN injektor sol. ad us. vet.

Hlavná stránka Prípravky Veterinárne prípravky LOTAGEN injektor sol. ad us. vet.

Vaginálny roztok s antimikrobiálnym a adstringenčným efektom

Typ prípravku: Antiseptiká, dezinfekcia
Cieľový druh zvierat: Kôň, Hovädzí dobytok
Zatiaľ neregistrované na Slovensku   

Potrebujete poradiť?

Zloženie – 1 ml:

Policresulenum  14,4 mg

Aqua purificata

Vaginálny roztok

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

Mechanizmus účinku a farmakodynamické vlastnosti:

Lotagen má široký rozsah použitia vzhľadom na mechanizmus účinku.

Protimikróbna účinnosť: Testy in vitro potvrdili, že Lotagen v koncentrácii 0,15 až 0,20 mg/ml usmrcuje mnoho druhov baktérií a húb. Na rozdiel od antimikróbneho účinku chemoterapeutických látok (antibiotík, chemoterapeutík), ktoré spôsobujú blokádu aktivity niektorých enzýmov mikroorganizmov, Lotagen pôsobí priamo na bunkovú stenu baktérií, húb, kvasiniek a protozoí, a je teda použiteľný ako antiseptikum. Doteraz nie je známy vznik rezistencie po liečbe Lotagenom.

Selektívny koagulačný efekt: Lotagen má rozdielne účinky na patologicky zmenenú a zdravú kožu. Funkčne poškodené bunky sa Lotagenom koagulujú a z tela systematicky odlučujú (demarkácia, eliminácia). Nepoškodené bunky Lotagen stimuluje k množeniu a tvorbe novej mukóznej membrány, sú teda stimulované k epitelizácii kože.

Adstringenčný efekt: Lotagen stimuluje kontrakcie hladkej svaloviny, čo má za následok aj kontrakciu arteriol. Tak možno zastaviť drobné krvácanie.

CIEĽOVÝ DRUH ZVIERAT

Dobytok, ošípané.

INDIKÁCIA

Použitie v gynekológii a v pôrodníctve, kde sa využívajú jeho antimikrobiálne, selektívne, koagulačné a adstringenčné účinky.

Gynekológia − sterilita vyvolaná akútnymi infekciami, cervicitídou, vaginitídou, vulvitídou, trichomoniázou genitálií a urovagínou.

Pôrodníctvo − poranenie vagíny, vaginálne krvácanie.

Používanie v období gravidity a laktácie

Nie je známy negatívny vplyv na graviditu a laktáciu.

Dávkovanie a spôsob podania

Dobytok

Cervicitída, vaginitída a vulvitída sú ošetrené buď prikladaním tampónov namočených v roztoku prípravku (tampóny sa po liečbe vyberú) alebo výplachom.

Ošípané

MMA syndróm: výplach maximálne 300 ml prípravku intravaginálne.

Liečebný výplach treba urobiť do 12 hodín po pôrode.

Ochranné lehoty

Bez ochranných lehôt.

Doba použiteľnosti

5 rokov

Zvláštne opatrenia pri skladovaní

Pri teplote do 25 °C, chrániť pred svetlom a mrazom.

Druh obalu a veľkosť balenia

Prípravok je rozdelený po 150 ml v polyetylénových stláčacích fľaštičkách. Fľaštičky sú balené v kartónových škatuliach.