SK - Slovenská CZ - Česká EN - Anglická PL - Polská RO - Rumunská RU - Ruská TR - Turecká UA - Ukrajinská
SK - Slovenská
  • CZ - Česká
  • EN - Anglická
  • PL - Polská
  • RO - Rumunská
  • RU - Ruská
  • TR - Turecká
  • UA - Ukrajinská

Lysvulpen, perorálna suspenzia

Hlavná stránka Prípravky Veterinárne prípravky Lysvulpen, perorálna suspenzia

Vakcína proti besnote na orálnu imunizáciu voľne žijúcich líšok všeobecných a psíkov mývalovitých.

Typ prípravku: Vakcíny
Cieľový druh zvierat: Líška
Registrované na Slovensku   

Potrebujete poradiť?

1 dávka (1,8 ml) obsahuje:

Účinná látka:

Virus rabiei attenuatum SAD Bern min. 1,8x106,0 TKID50 – max. 1,8x108,0 TKID50

INDIKÁCIA(-E)

Na profylaktickú vakcináciu voľne žijúcich líšok obecných a psíkov medvedíkovitých proti besnote.

CIEĽOVÝ DRUH

Líška obecná (Vulpes vulpes), psík medvedíkovitý (Nyctereutes procyonoides).

DÁVKOVANIE PRE KAŽDÝ DRUH, CESTA (-Y) A SPôSOB PODANIA LIEKU

Perorálne.

Cieľové druhy sa imunizujú po zožratí návnad s vakcinačným vírusom. Vakcína sa kladie dvakrát ročne a to v apríli až v máji a v septembri až v októbri. Na km2 sa doporučuje 15 – 20 návnad, prípadne viac v závislosti na epizootologickej situácii a hustote najmä líščej populácie.

POKYN O SPRÁVNOM PODANÍ

Návnady sa musia klásť rovnomerne na celú plochu v danej oblasti. Pri použití lietadla alebo vrtuľníka je potrebné tomu prispôsobiť letové línie. Návnady sú zhadzované napr. každých 250 m a vzdialenosť línii od seba musí byť tiež 250 m.

V prípade potreby vyvolanej nákazovou situáciou v danej oblasti sa doporučuje jarná, prípadne jesenná revakcinácia, prípadne kladenie návnad na obmedzenom priestore v letnom období, alebo kladenie návnad k obsadeným norám, v určenom množstve do 10 ks ku jednej nore.

Na voľných plochách a pri nízkej hustote osídlenia sa preferuje forma leteckého kladenia návnad. V husto osídlených oblastiach je uprednostňované manuálne kladenie návnad. Vakcinácia príslušného územia by sa mala robiť počas niekoľkých nasledujúcich rokov za sebou, minimálne však ešte tri roky po poslednom výskyte besnoty na danom území. Na ochranu územia bez výskytu besnoty je možné vakcínu tiež použiť a to na vytvorenie ochranného pásma. Šírka takého pásma, ktoré zasahuje až k oblasti s výskytom besnoty by nemala byť menšia než 50 km.

Letecky sa návnady kladú podľa vopred pripravených letových máp pozdĺž vopred stanovených letových čiar. Na orientáciu a zaistenie správneho kladenia je možné využiť družicový navigačný systém (GPS).   

OSOBITNÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA NA UCHOVÁVANIE

Uchovávať mimo dohľadu a dosahu detí.
Uchovávajte a prepravujte zmrazené pri teplote -20 °C a nižšie. Chráňte pred svetlom.
Čas použiteľnosti veterinárneho lieku zabaleného v pôvodnom obale: 2 roky.
Nepoužívať tento veterinárny liek po dátume exspirácie uvedenom na obalu.

Balenie

a) Na ručné kladenie
Vakcína (alumínioplastový blister s vakcinačným vírusom v návnade z krmivovej zmesi) je balená do kartónovej škatuľky s upevňovacou mriežkou po 20 ks návnad.
Skupinové balenie v kartóne je 30x20 dávok (tj. 600 dávok).

b) Na letecké kladenie
Vakcína (alumínioplastový blister s vakcinačným vírusom v návnade z krmivovej zmesi) je balená:

  • po 40-tich dávkach voľne vo vrstvách preložených tapaténom v termoizolačnom kartóne.

Skupinové balenie v kartóne je 400 dávok.

  • Voľne v polyethylénových sáčkoch v množstve 350, 400, 500, 600, 700, 800, 900 a 1000 dávok v termoizolačnom kartóne.

Písomná informácia je súčasťou každého balenia.


Napíšte nám


antispam
Zadejte text z obrázku

alebo volajte


+421 37 6562390